Nyheter

Trakasseres. Diskrimineres. Protesterer

Under 12 prosent av indiske parlamentarikere er kvinner, og på Twitter sitter krenkende meldinger løst når kvinnelige politikere ytrer seg. Forsker sier likestillingen går feil vei.

India regnes som verden største demokrati, men sliter med å få med seg den kvinnelige halvparten av befolkningen i politikken. Bare 11,5 prosent av representantene i det nasjonale parlamentet er kvinner, og tallet er enda lavere på delstatsnivå.

Samtidig har India en ekstremt lav kvinnedeltakelse i arbeidslivet, og nylig rapporterte myndighetene at det i gjennomsnitt ble anmeldt en voldtekt hvert 15. minutt i 2018.

Likestilling ikke prioritert

Siden 2014 har India hatt en regjering, ledet av statsminister Narendra Modi, som er lite opptatt av likestilling mellom kjønnene.

– Modi og det hindunasjonalistiske BJP-partiet er svært paternalistisk, med et konservativt syn på kjønnsroller. Kvinnens rolle skal primært være barn og hjem, sier Guro W. Samuelsen, førstelektor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo

Hun påpeker at BJP-partiet dessuten sender ut svært negative signaler når de lar seg representere i delstatsparlamentene av flere mannlige politikere som er anklaget og dømt for overgrep og voldtekter.

Kviner trakasseres på Twitter

En fersk analyse fra Amnesty International, Troll Patrol India, viser at kvinnelige politikere er svært utsatt for trakassering når de omtales på den sosiale meldingstjenesten Twitter:

En av sju twittermeldinger som omhandler et utvalg på 95 indiske kvinnelige politikere, har innhold som er problematisk eller trakasserende, og det dreier seg om 10.000 slike meldinger hver dag.

Nivået av slike plagsomme meldinger er dobbelt så høyt som i tilsvarende undersøkelser i USA og Storbritannia, og en av fem av disse meldingene er sexistiske eller kvinnehatende. Muslimske kvinnelige politikere er nær dobbelt så utsatt for etnisk eller religiøst sladder som kvinnelige kolleger fra andre religioner.

Propaganda fra «trollfabrikker»

Førstelektor Guro W. Samuelsen er ikke overrasket over funnene i Amnesty-undersøkelsen. Hun mener Modi-regimets aktive bruk og misbruk av sosiale medier trolig bidrar til at kvinnelige politikere er mer utsatt enn menn.

– De benytter seg av en hel hær av «troll» tilknyttet regjeringspartiet BJPs IT-avdeling, som spyr ut propaganda og angripe opposisjonen. Dette er en organisert politisk strategi for å styrke partiet, der kvinnelige og muslimske opposisjonelle stemmer blir tatt my hardere enn andre, sier Samuelsen.

Selv om dette «troll-apparatet» ikke offisielt representerer regjeringen, er det ifølge forskeren lett å se at det er grundig organisert. Likelydende meldinger kan gå ut samtidig fra tusentalls kontoer, med angrep på myndighetskritikere eller støtte for regimet.

Kvinner er lite yrkesaktive

I fjor kom en rapport fra Deloitte som konkluderer med at kvinners yrkesdeltakelse i India har gått kraftig ned de siste par tiårene, fra nesten 37 prosent i 2005 til bare 26 prosent i 2018.

Dermed er indiske kvinners deltakelse i det formelle yrkeslivet langt under Kina, der seks av ti kvinner er i arbeid.

Mange arbeider i familielandbruk og uformell sektor, uten fagorganisering og beskyttelse av arbeidstidsbestemmelser eller andre standarder.

Nær 100 voldtekter daglig

Ifølge myndighetene ble nesten 34.000 voldtekter anmeldt i India i 2018, og hver fjerde anmeldelse førte til dom. Det kommer på toppen av store mørketall om overgrep mot kvinner, særlig i hjemmet.

– Kampen mot voldtekter er i realiteten blitt svekket under den nåværende regjeringen. De viser ingen vilje eller evne til å ta i dette problemkomplekset. I stedet for å styrke etterforskning og rettsvern, går myndighetene i et slags forsøk på avskrekking, tidvis ut med brutale metoder mot voldtektsmistenkte og -dømte, sier Guro W. Samuelsen.

Skal henrettes på lørdag

Et eksempel på det er at fire menn som er dømt til døden for en gjengvoldtekt i India i 2012, etter planen skal henrettes lørdag. Det skjer etter en langvarig rettsprosess med flere anker etter den første dødsdommen i 2013, og utsettelse av den opprinnelige datoen for henrettelsene 22. januar.

De fire er dømt til døden for den særdeles brutale voldtekten av en 23 år gammel legestudent på en buss i New Delhi i desember 2012. Hun døde senere av skadene hun fikk.

Mye går altså feil vei med likestillingen i verdens nest mest folkerike land, men de siste par månedene har kvinner dominert i masseprotestene mot den nye statsborgerskapsloven som særlig rammer muslimer.

Mange indere til Norge

Søndag var det også trommet sammen til protest mot den nye statsborgerloven i Norge, foran den indiske ambassaden i Oslo.

Indere er nå den klart største nasjonaliteten som kommer til Norge fra utenfor EØS-området. Det er stort sett høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere og deres familier som kommer fra India: ingeniører, leger og mange ansatte i IT-bransjen.

– Innvandrere fra India får lite oppmerksomhet. Jeg tror det skyldes også at det er veldig få problemer knyttet til den gruppen. De gjør det bra. Vi hører mest om de gruppene som det er knyttet integreringsutfordringer, sier direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) Frode Forfang til NTB.

LES MER:

---

Indisk politikk

  • India er kjent som verdens største demokrati, med over 900 millioner velgere.
  • Det historisk største partiet er Indian National Congress (INC), som satt med makten nesten uavbrutt fra India ble selvstendig fram til 1990. Partiet fremmer et bilde av India som et sekulært demokrati, og har blant annet fostret familiedynastiet Nehru-Gandhi.
  • Dagens regjeringsparti er Bharatiya Janata Party (BJP), som står for en mer liberal økonomisk politikk, men også en mer hindunasjonalistisk politikk der de primært representerer det hinduistiske flertallet.

---

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter