Nyheter

Hver åttende kristne i verden blir forfulgt

15 millioner flere kristne forfølges for sin tro ved inngangen til 2020 enn for et år siden. – Trist lesning, sier Åpne Dørers generalsekretær om årets forfølgelsesoversikt.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Av Stein Gudvangen - Kristelig pressekontor (KPK).

WWL 2020 viser hvilke 50 land det er verst å være kristen i. Det er nå 260 millioner kristne som lever under høy, svært høy eller ekstrem grad av forfølgelse i disse 50 landene, viser rapporten som Kristelig Pressekontor har fått tilgang til.

I tillegg opplever ytterligere 50 millioner kristne høy grad av forfølgelse i 23 land som ikke er inne på listen. Dette innebærer at 1 av 8 kristne i verden blir forfulgt for sin tro.

– Trist

– Dette er trist lesning. Vi konstaterer at forfølgelsen øker også i år. Det er med stort alvor vi følger utviklingen der kristnes eksistens i flere områder er truet. Også staters økende bruk av digital overvåkning gir grunn til bekymring. Konsekvensene av dette begrenser friheten globalt, sier Morten Askeland, generalsekretær i Åpne Dører i Norge.

World Watch List er den internasjonale organisasjonen Open Doors’ årlige rangering av de 50 landene hvor kristne forfølgelses mest. Listen gir også et bilde av omfanget av forfølgelse av kristne verden over. Den er «en unik, grundig rapport over de stedene det koster mest å være en kristen», skriver Åpne Dører i Norge.

Uendret rangering

Det er få endringer på toppen av Åpne Dørers forfølgelsesliste fra den som ble presentert for et år siden. De fem landene som toppet lista i fjor, ligger også øverst i år. Nord-Korea ligger helt øverst.

Dessuten er alle de ti øverste landene fra fjorårets liste, nøyaktig de samme som lå øverst i fjor. Det eneste som har endret seg, er at to land har byttet plass, nemlig Eritrea og Sudan.

Libya

Blant utviklingstrekkene som trekkes fram i rapporten er situasjonen i Libya. Etter at Muammar Gaddafi falt fra makten i landet har det oppstått et maktvakuum som blant annet har medført en bølge av islamistisk innflytelse mot Afrika sør for Sahara.

Den drives ifølge Åpne Dører av en økt tilgang på våpen, narkotika og organisert kriminalitet og rammer sårbare stater hvor kristne ofte er blitt stående ubeskyttet. Dette er blitt utnyttet av militante islamister som også spiller på stammemotsetninger og sosioøkonomiske spenninger.

I et land som Burkina Faso gir kristne nå uttrykk for at de kjemper for sin overlevelse. Mange prester og pastorer er drept, og drap, kidnapping og vold fra islamistiske grupper griper om seg.

Videre viser rapporten til følgene av ni år med krig i Syria, som er det 11. landet på WWL 2020. Der og i Irak (nr. 15) minker antallet kristne. I Irak er 87 prosent av landets opprinnelig 1,5 millioner kristne, enten drept eller flyktet.

Asia og Latin-Amerika

Også i Asia er kristne under press. Angrepene på Sri Lanka 1. påskedag viser dette. Da ble mer enn 250 mennesker, hvorav 45 barn, drept under angrep mot flere kirker og hoteller. 176 barn mistet en eller begge foreldrene i angrepet, og over 500 ble såret.

I deler av Latin-Amerika er kristenledere blitt bortført og drept, eller de har mottatt drapstrusler, blitt presset for penger eller blitt tvunget til å forlate sine hjemsteder. Her nevnes land som Colombia (nr. 41) og Mexico (nr. 52).

I Kina (nr. 23 på lista) opplever som en trussel for myndighetene, og det foregår utbredt overvåkning av mange av de anslagsvis 90 millioner kristne i landet. Overvåkningen foregår i økende grad med digitale hjelpemidler, og biometrisk kontroll og bruk av kunstig intelligens er tiltagende.

Voldtekt og tvang

Åpne Dører trekker videre fram at voldtekter er blitt et våpen i kampen mot kristne og deres tro.

«Hver time blir én kvinne voldtatt fordi hun er en kristen», står det i en pressemelding. Organisasjonen peker også på andre virkemidler som tas i bruk i ulike land, som ulike former for seksuell vold mot kvinner, trafficking, tvangsekteskap og tvungne skilsmisser.

LES MER OM FORFULGTE KRISTNE:

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter