Nyheter

Ari Behn bisettes fredag: – Det er domkirkens oppgave å møte både den private og offentlige sorgen

– Vi skal møte alle begravelser med samme verdighet og kvalitet, sier domkirkeprest.

Ari Behns familie har bestemt at bisettelsen hans skal være åpen for alle. Seremonien i Oslo domkirke skal ledes av biskop Kari Veiteberg og sendes direkte på NRK.

Elisabeth Thorsen, som er ledende domkirkeprest i Oslo domkirke, sier at Ari Behns bisettelse er spesiell, fordi det både er en offentlig hendelse og en privat sorg.

– Det er domkirkens oppgave å møte begge deler, sier Thorsen.

– Hvordan ivaretar dere det?

– Gjennom en bred bemanning. Vi skal møte alle begravelser med samme verdighet og kvalitet, uavhengig av hvem det er og hva dødsfallet skyldes. Hver begravelse er forskjellig, sier Thorsen.

– Viktig å holde frem at det ikke finnes enkle svar

Å ivareta de nærmeste pårørende er et særlig viktig anliggende for kirken i begravelser der noen har tatt sitt eget liv, mener Lars Johan Danbolt ved MF vitenskapelig høyskole.

– Det er fryktelig lett å sitte med skyldfølelse der man tenker på hva man kunne gjort annerledes. Det er viktig å holde frem at det ikke finnes enkle svar på hva som førte til et selvmord, sier Danbolt, som er professor i praktisk teologi og religionspsykologi, og har forsket på sjelesorg, ritualbruk og eksistensiell meningsdannelse.

Når Ari Behn skal bisettes, mener han kirkens oppgave er den samme som alltid: Å formidle tro, håp og kjærlighet.

– Kirken har tradisjon for å være inkluderende når det gjelder å forstå menneskers problemer uten å være dømmende. Samtidig har kirken et stort ansvar for å legge til rette slik at folk velger andre løsninger.

– Kirken kan være veldig tydelig på at det finnes et sted du kan legge fra deg alle bekymringer, sier ledende domkirkeprest Elisabeth Thorsen.
– Kirken kan være veldig tydelig på at det finnes et sted du kan legge fra deg alle bekymringer, sier ledende domkirkeprest Elisabeth Thorsen.

– Vi må vedkjenne at livsmørket finnes hos oss alle

Tidligere ble de som tok sitt eget liv, ikke engang gravlagt i vigslet jord. Hva som har blitt sagt om den avdøde i kirken, henger sammen med hva de pårørende ønsker eller kjenner seg klare for. Elisabeth Thorsen husker fra da hun studerte teologi at prestene ble oppfordret til å be dem være åpne om dødsårsaken, fordi det vil kunne gjøre sorgprosessen bedre.

– Selvmord er et stort tabu i vårt samfunn, og vi kan vel ikke si at vi har kommet helt til rette med hvordan vi skal snakke om det. Vi vet at det er viktig å snakke på en selvmordsforebyggende måte, men hva det er, kan være ulikt i de ulike tilfellene, sier Thorsen, som håper at det vil bli satt av ressurser til å finne gode måter å snakke om selvmord på.

– Et sted å begynne er å vedkjenne at livsmørket finnes hos oss alle i ulik grad. Hvis et selvmord handler om at en føler at en ikke hører til, på en eller annen måte, så tror jeg at det er om å gjøre å snakke så vedkommende føler at en hører til med alt det som hun eller han er – og tenker.

I romjula publiserte Elisabeth Thorsen et mye delt innlegg om Ari Behn på sin Facebook-profil:

Første juledag 2019 vil for meg, som for mange andre, være uløselig knyttet til Ari Behns bortgang. Og selv om vi vet...

Publisert av Elisabeth Thorsen  Lørdag 28. desember 2019

Viktig å snakke med barn og unge om hva de tenker

Thorsen mener både kongen og statsministeren i sine nyttårstaler har gitt stemme til mange som har vanskelig for å nå fram.

– Ved at de snakker åpent om det som skjedde med Ari Behn, opplever mange at kongen og statsministeren bryr seg, både om dem som har mistet nære til selvmord og dem som har forsøkt det selv eller sliter med slike tanker. Åpenheten har gitt språk til noe som mangler språk. Og så er det er viktig at vi forvalter den med klokskap alle sammen, sier Thorsen.

– Hvordan da?

– Ved å ta oss tid til å snakke med hverandre om temaet. Spesielt er det viktig å snakke med barn og unge om hva de tenker etter å ha lest om denne saken på sosiale medier. Vi må hjelpe hverandre til å sette ord på hva som skjer inni oss.

Hun understreker at det er viktig å søke profesjonell hjelp dersom ens eget livsmørke blir kritisk av å lese sånne nyheter.

Oslo  20161106.
Ari Behn intervjues under Kjendisgallaen 2016 og Wenche Foss' Êrespris p Chat Noir s¯ndag kveld.
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Ari Behns familie har bestemt at bisettelsen hans skal være åpen for alle. 

– Kan være krevende å bli eksponert på en måte man ikke har kontroll over selv

All den offentlige oppmerksomheten rundt Behns begravelse kan bidra til ekstra press for familien og de nærmeste pårørende, mener Lars Johan Danbolt.

– Det kan være krevende å bli eksponert på en måte man ikke har kontroll over selv, sier han.

På spørsmål om oppmerksomheten rundt selvmord kan ha en smitteeffekt, svarer Danbolt at dette kan være tilfelle for mennesker som har vurdert å ta sitt eget liv.

– Den positive oppmerksomheten rundt den avdøde kan oppfattes som en aksept for selvmordet, selv om samfunnet egentlig ikke uttrykker dette, sier Danbolt.

– Hvordan kan man balansere de ulike hensynene for å unngå en slik smitteeffekt?

– Man må både vise forståelse for at selvmord er en utvei enkelte ikke kommer utenom, og samtidig legge fokuset på at man ønsker at folk skal leve. Det handler om å lage gode mentale miljøer slik at folk kan lete seg frem til lyset i livet selv når det er mørkt.

Flere bibeltekster handler om mørket

Elisabeth Thorsen tror kirken har en viktig rolle i selvmordsforbyggende arbeid.

– Kirken kan være veldig tydelig på at det finnes et sted du kan legge fra deg alle bekymringer. Det er ingenting som er for vanskelig eller for tungt til å legges foran Guds alter. Der finnes et sted som skal tåle alt.

Thorsen påpeker at flere bibeltekster handler om det dypeste mørket. «La mørket dekke meg», står det i Salmenes bok.

– Hvis du følger de tekstene i Bibelen, ser du at det også kommer inn lys og håp etter hvert. De slutter ikke i mørket. Jeg tror kirken kan romme både det mørke og det lyse i oss mennesker, fordi begge deler hører livet til. Du trenger ikke skamme deg for verken det ene eller det andre.

Hun trekker også fram en av de nye nattverdsbønnene, der vi ber om mot til å leve og mot til å tro.

– Det er et vitnesbyrd om at vi alle trenger hjelp til å tørre å leve, enkelte ganger helt prekært.

Trenger du noen å snakke med?

• Akutt selvmordsfare: Ring 113

• Kirkens SOS: 22 40 00 40

• Mental Helses hjelpetelefon: 116 123

• Røde Kors: 800 33 321

MER OM ARI BEHNS DØDSFALL:

• Veslemøy Østrem: Kong Haralds åpenhet lindrer. Og åpenhet kan redde liv.

• Ari Behns redaktør: Vårt siste møte var for få uker siden. Håpefullt planla vi fremtiden

• I Bærum åpner Lommedalen kirke dørene: – Vi er åpne så lenge det trengs

---

Bisettelse for Ari Behn

  • Ari Behn bisettes fra Oslo domkirke fredag 3. januar klokken 13.
  • Domkirken åpner klokken 12. Gudstjenesten er åpen for alle.
  • Det er ventet stort oppmøte, så publikum oppfordres til å være ute i god tid. Det er ikke reserverte plasser for andre enn familien og de nærmeste.
  • Bisettelsen vil bli filmet av NRK og sendt live på en rekke medieplattformer.
  • Kilde: NTB

---

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter