Nyheter

Trump-kritisk lederartikkel kan få store konsekvenser for kristen avis

Det har stormet blant evangelikale i USA etter at flaggskipavisa Christianity Today i en lederartikkel mente Trump burde gå av. Avisa får både ris og ros – men mange advarer om økonomiske konsekvenser,

«Men vi står overfor et ubestridelig faktum: Presidenten har prøvd å bruke sin politiske makt til å tvinge et annet lands leder til å trakassere og diskreditere en politisk motstander. Det er ikke bare grunnlovsstridig, det er dypt umoralsk», skrev Christianity Todays redaktør Mark Galli i en lederartikkel 19. desember.

I lederartikkelen tar han til orde for at Trump burde gå av som president og advarer evangelikale kristne mot å støtte ham – noe som ikke er i tråd med kristendommens budskap slik Galli forstår det.

President Donald Trump har i etterkant gått hardt ut mot avisa og kalt den venstrevridd, samtidig som han har varslet om oppstarten av en ny evangelikal koalisjon kalt «Evangelikale for Trump«

Leserstorm

Christianity Today er den viktigste avisa for de evangelikale i USA og lederartikkelen har vekket stor oppsikt. 200 evangelikale kirkeledere sendte et åpent brev til avisa hvor de kritiserte lederartikkelen som de mente stilte spørsmål ved folks tro og trospraksis. De advarte også avisa om at den kom til å miste lesere og reklameinntekter.

Miste lesere har de også gjort – rundt 2000 personer har sagt opp avisa. Samtidig har de fått 5000 nye abonnenter, ifølge aviskonsernets president Timothy Dalrymple.

Han forteller om en ren flodbølge av støtteerklæringer og henvendelser etter lederartikkelen.

– Det var tydelig et dypt behov for at en evangelikal institusjon eller leder skulle ta et standpunkt og si disse tingene. En gjentakende beskjed vi har fått er «stå på», sier Dalrymple til avisa Washington Post.

Vanskelig debattklima

Andre evangelikale som har forsøkt seg på å diskutere Trump, har møtt på konsekvenser, skriver Washington Post. Flere advarer om at Christianity Today trolig også vil bli motarbeidet etter sin leder.

Doug Birdsdall, som i fjor innkalte til en konferanse om Trumps påvirkning på den evangelikale bevegelsen, sier det har fått store konsekvenser for ham. Han leder en stiftelse for internasjonale evangelikalere som etter arrangementet i fjor har mistet mange av sine givere. Han har måttet bruke over tre millioner av sine egne penger på jobbrelaterte utgifter på grunn av dette, hevde rhan.

En annen Trump-kritiker, Greg Thornbury, beskriver at han følte seg nødt til å slutte i jobben som president ved en kristen høyskole fordi så mange av skolens velgjørere var tilhengere av presidenten.

Forfatter Nancy French, som har vært taleskriver og skribent for flere konservative stemmer som Sarah Palin, skrev i 2016 en tekst der hun stilte spørsmål ved støtten til Trump i lys av anklager mot ham om overgrep og trakassering. Det førte til at familien fikk trusler fra høyreekstremister og dessuten til at de ble konfrontert av medlemmer i kirkesamfunnet de var en del av.

Sier opp

Enkelte evangelikale ledere og personligheter har også støttet opp om avisen. 15 av dem skrev kort tid etter det åpne brevet som gikk ut mot Christianity Today en støtteerklæring hvor de konkluderer med at «det evangelikale og kristne miljøet i USA står ved et moralsk veiskille» og at blind lojalitet til et politisk parti står i veien for lojalitet til det kristne budskapet. Brevet er gjengitt hos Religion News Service.

En journalist i avisa Christian Post, avisa som publiserte det åpne brevet fra de 200 evangelikale, sa opp jobben mandag denne uka – etter sigende fordi Christian Post planla en lederartikkel som støttet Trump og gikk i frontalangrep på konkurrenten Christianity Today. Dette bryter med avisas nøytralitet, mener han.

– Jeg sa at hvis dere publiserer dette, sier dere at dere er på «team Trump», sier journalist Napp Nazworth til Washington Post. Han hevder overfor avisa han fikk beskjed om at å plasseres på «team Trump» var noe hans tidligere arbeidsgiver ønsker.

Forsvarer avgjørelsen

22. desember skrev Dalrymple en artikkel der han klargjorde styrets syn på Gallis lederartikkel. Han understreket at redaktørene står fritt til å skrive det de selv mener uten at styret nødvendigvis er enig, men støttet publiseringen og langt på vei innholdet i Gallis artikkel.

Dalrymple sier avisen og styret støtter Trump i flere politiske saker, som abort og økonomisk liberalisme. Problemet, slik de ser det, er den helhjertede politiske omfavnelsen av ham fra flere evangelikale miljøer. Det svekker bevegelsens troverdighet og budskap når man ser gjennom fingrene med Trumps umoralske utsagn og oppførsel, skriver han – og peker blant annet på innvandringspolitikken og utsagn om minoriteter og kvinner.

«Alliansen med Trump har ført til enorm skade på det kristne fellesskapet, og har skjøvet bort våre barn og barnebarn. Den har skadet våre afroamerikanske, latinamerikanske og asiatisk-amerikanske brødre og søstre. Og den har spent bein under innsatsen til de utallige misjonærene som forsøker å spre vårt budskap rundt i verden,» skriver han.

Dalrymple sier samtidig at de ønsker dialog også med dem som er uenige med avisa i synet på Trump.

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter