Nyheter

Omgjør frys-vedtaket i UiT

Det er svært viktig at det finnes en egen teologiutdanning i Nord-Norge.

I forrige uke fattet styret i Norges arktiske universitetet i Tromsø (UiT) vedtak om å fryse opptaket til teologistudiet fra neste høst. Vedtaket var fattet med så knapt flertall som mulig. Universitetsdirektør Jørgen Fossland presiserer at det kun er opptaket høst 2020 som skal fryses. Begrunnelsen er at det er for få studenter og at studieplanen kanskje skal endres.

LES OGSÅ: Universitet i nord dropper opptak av teologistudenter

Både studentene og Hålogaland bispedømme reagerer på vedtaket. De frykter blant annet at dette gjør det lettere å legge ned hele teologiutdanningen i Tromsø. Hvis dette skjer, vil Nord-Norge stå uten et slikt utdanningstilbud.

Bestrider svak søkning

Teologistudentene bestrider at det er svak søkning til teologistudiet. De viser til at det er 16 studenter på bachelor-programmet. Fem av dem ble tatt opp i 2018 og seks i 2019.

Nord-Hålogaland bispedømme har skrevet brev til universitetsstyret der de sier at et frys-vedtak vil være ødeleggende for den videre rekruttering. I dag står 20 av 80 prestestillinger i Nord-Hålogaland ledige. Brevet er undertegnet av både biskop Olav Øygard, leder for bispedømmerådet Kai Krogh og generalsekretær for Samisk kirkeråd, Risten Turi Aleksandersen.

Utsatt for nedleggelse

Øygard sier at selv om vedtaket ikke betyr at teologistudiet i Tromsø legges ned, åpner det opp for at det kan bli lettere å legge det ned på de neste årene. Han peker på at Den norske kirke i bispedømmet er i en svært krevende situasjon med hensyn til rekruttering, og at det er alvorlig for kirken å miste et kull.

Det er svært viktig at det finnes en egen teologiutdanning i Nord-Norge. Vi vet av erfaring at et utdanningstilbud i en landsdel betyr at flere velger å bli i landsdelen og finne seg jobb der.

Systematisk rekruttering

Heller enn å fryse utdanningstilbudet bør det jobbes systematisk for rekruttering til utdanningen. At det for øyeblikket står 20 ledige stillinger i Nord-Hålogaland, viser at det er et prekært behov for presten i denne delen av landet. Universitetsstyret bør heller lytte til studentene og bispedømmet i denne saken, og omgjøre sitt vedtak raskest mulig.

LES OGSÅ: Må bruke de prestene som finnes

LES OGSÅ: Biskop til læstadianere: Kvinner er prester. Punktum

LES OGSÅ: Olav Fykse Tveit: Kirken bør ta stilling i konkrete saker

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter