Nyheter

Nytt håp for pipeorgel

Kantor i Torshov kirke tror at en ny uttalelse fra Oslo kommune vil hjelpe dem i kampen for nytt pipeorgel.

– Jeg blir nedslått hvis vi blir avspist med et syntetisk orgel i Torshov kirke, sa organist Kristian Hernes til Vårt Land i oktober.

Nå tolker han en uttalelse fra kulturbyråd Rina Mariann Hansen, som et soleklart signal om at Kirkelig fellesråd i Oslo må bruke midlene de har fått fra kommunen til nytt pipeorgel i kirken – ikke et digitalt.

Kulturbyråd Hansen svarte nylig på et spørsmål fra Pia Farstad von Hall (H), som spurte om byrådet ville følge opp øremerkingen av midler til pipeorgel i Torshov kirke. Kulturbyråden ga følgende svar:

«KfiO er gitt bevilgningen på netto 55 mill. etter søknad, og de har fått hele beløpet de søkte om. I søknaden av 7. juni 2017 er det redegjort for ulike behov, deriblant nytt orgel, som ble beregnet til 4,5 mill. Det er også presisert i Oslo kommunes budsjett at det er bevilget midler til nytt orgel. Jeg forutsetter og forventer at midlene brukes til det KfiO har søkt om, og som bystyret har bevilget tilskudd til».

Innenfor budsjett

Kantor Kristian Hernes skjønner ikke at fellesrådet ikke gir seg, og følger opp øremerkingen, slik menigheten ønsker – og som kommunen nå har signalisert at fellesrådet må følge opp.

– Summen på 4,5 millioner kroner viser klart at dette ikke dreier seg om et digital-orgel. Signalet fra byrådet ser jeg som en veldig tydelig føring om å bruke de pengene de har fått – til det de søkte om. Dette er et klart pålegg fra kommunen om at fellesrådet er forpliktet til å bruke disse midlene på pipeorgel, i tråd med søknaden, sier Hernes.

Han påpeker også at hele rehabiliteringen av Torshov kirke holder seg godt innenfor budsjett.

– Vi er veldig takknemlige for at Oslo kommune nå kommer oss til unnsetning, og presiserer det vi alltid har hevdet; at det ligger en binding til at det nye instrumentet skal være et pipeorgel, sier han.

Ikke øremerking

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen vil ikke kalle de 4,5 millionene en øremerking.

– Jeg forutsetter at fellesrådet holder seg innenfor totalbeløpet, og at de bruker midlene til det de har søkt om. Det er deres egen beregning som stipulerer orgelutgiftene til 4,5 millioner kroner, sier Hansen.

Byrådet har sendt brev til Kirkelig fellesråd i Oslo, om oppfølging av investeringsprosjektet i Torshov kirke, 31. oktober. Det har de ikke mottatt svar på.

Kirkeverge Robert Wright mener fellesrådet aldri har avvist en løsning med pipeorgel.

– Jeg ser også på det som den optimale løsningen. Men vi har tatt forbehold ut fra økonomi, og et digitalt instrument er også et svar på behovet i Torshov kirke. Den største utfordringen vår er at fellesrådet stemte over et benkeforslag fra Torshov i oktober – der rådet gikk mot et forslag om pipeorgel i Torshov kirke. Det må vi forholde oss til, sier Wright.

Sterkt kritisk

Kristian Hernes reagerer på kirkevergens henvisning til dette vedtaket.

– Det er et litt merkelig spill å henvise til det benkeforslaget, som var et siste, fortvilet forsøk på å redde orgelsaken i kirken vår. Det er ikke sant at rådet gikk imot pipeorgel i Torshov kirke. De stemte imot prinsippet om tilbakevirkende kraft for det såkalte prinsippvedtaket, men i vedtaket står det at Anskaffelse av nye pipeorgler må primært finansieres av menigheten med mulighet for bidrag for fellesrådet. Hvor stor dette bidraget er, sier dette vedtaket ingenting om.

Hernes mener kirkevergen må ta inn over seg at fellesrådet skal serve menighetens interesser, som er svært tydelig i dette tilfellet. Kantoren er sterkt kritisk til det nylige prinsippvedtaket om at nye orgler i Oslo-kirkene nå skal være digitale.

– Vedtaket strider mot kirkeloven, og bør erklæres dødt og maktesløst, men det vil uansett ikke ha tilbakevirkende kraft for vår sak, sier Kristian Hernes.

LES MER: Nye Oslo-orgler skal være digitale

---

Fakta:

---

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter