Nyheter

Nye Oslo-orgler skal være digitale

Kirkelig fellesråd i Oslo har gjort prinsippvedtak om at nye orgler fortrinnsvis skal være digitale. – Brudd på kirkeloven og arroganse overfor vår yrkesgruppe, sier kantor og hovedtillitsvalgt Olav Rune Bastrup.

I Kirkelig fellesråd i Oslo sitt prinsippvedtak fra 17. oktober heter det at «Behovet for nye orgler realiseres fortrinnsvis gjennom bruk av digitale orgler». Vedtaket omfatter også at nyanskaffelser og omfattende rehabiliteringer av pipeorgler primært finansieres av menighetene, med mulighet for bidrag fra fellesrådet.

Nå har Creo - forbundet for kunst og kultur sendt brev til Kirkelig fellesråd i Oslo, med en rekke innsigelser mot vedtaket, med kopi til biskopen og kirkeverge Robert Wright.

– Vi reagerer sterkt på at et forslag om å etablere et prinsipp om at orgelinvesteringer skal baseres på et «faglig, historisk og økonomisk fundament» ble nedstemt på samme møte. Det viser at fellesrådet ikke vektlegger faglig kompetanse, det viser at fellesrådet er glade amatører som setter vår yrkesgruppe på sidelinjen, sier Olav Rune Bastrup, hovedtillitsvalgt i Creo, som organiserer de fleste kirkemusikerne i Oslo.

Brudd på kirkelov

Bastrup henviser til kirkelovens regelverk for liturgisk utstyr og inventar, som forutsetter pipeorgel som normalordning.

– Alle digitale orgler som er i bruk i dag, er bare godkjente som midlertidige løsninger.

Creo er her på linje med Oslo-biskopen, som med henvisning til denne bestemmelsen hittil ikke har villet godkjenne digitalorgler som permanente løsninger i Oslo bispedømme.

– Det er derfor ikke riktig som påstått i kirkevergens saksfremlegg at det i flere kirker i Oslo er installert digitale orgler som «endelig løsning». Biskopen har kun godkjent disse som midlertidige løsninger. Det gjelder også digitalorglet i Grønland kirke. Vi finner det oppsiktsvekkende at Kirkelig fellesråd i Oslo fatter et prinsippvedtak i direkte konflikt med Oslo biskops godkjenningspraksis, sier Bastrup.

Tynnslitt tillitsforhold

Han påpeker at tillitsforholdet mellom kirkemusikerne og fellesrådet begynner å bli ganske tynnslitt.

– Creo har strukket seg langt for å bidra til konstruktive løsninger i en kritisk tid for kirken i Oslo. Uroen blant våre medlemmer er imidlertid stor, og slitasjen betydelig. Det er vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, og det vil ikke bli lettere etter dette. KfiO har i en kritisk tid som denne ikke råd til at tillitsforholdet til oss som en stor arbeidstakergruppe i fellesrådet blir undergravd på denne måten, står det i brevet fra Creo.

Kirkeverge i Oslo, Robert Wright, vil ta initiativ til et møte med Creo.

– Dette må vi sette oss ned og samtale om, det vil skje så fort det nye fellesrådet har konstituert seg, noe som skjer torsdag kveld.

Prinsippvedtak om digitale orgler

Han er overrasket over det kraftige utspillet fra Creo.

– Særlig sett opp mot at vi har brukt vesentlige midler på fornying av orgelparken i Oslo de siste årene. Vi har også økende aktivitet gjennom Oslo orgelfestival og igangsetting av orgelskoler for unge, sier kirkevergen.

– Det påstås at prinsippvedtaket om digitalorgler strider mot kirkeloven?

– Det er nok riktig at digitalorglene er i bruk på unntaksbestemmelse, men dette må jeg se nærmere på, svarer Wright.

Milliardbeløp i etterslep

Han forteller at det er økonomiske begrunnelser som ligger bak prinsippvedtaket.

– Vi er bekymret over at vi mangler mer enn én milliard for å hamle opp med vedlikeholdsetterslepet i Oslo-kirkene, som også er noe vi er pålagt i kirkeloven. Vi sliter veldig for å holde tritt, og er på et nivå der vi må ta unna det mest kritiske. Det skal ikke være farlig å gå i kirken i Oslo, sier Wright.

– Creo påpeker et tynnslitt forhold mellom kirkemusikerne og fellesrådet?

– Jeg ble overrasket over den formuleringen, og opplever det ikke sånn. Men dette må vi må snakke sammen om, svarer kirkevergen i Oslo.

LES MER: Lang runde for å finne øvingsorgel

---

Fakta:

---

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter