Nyheter

Gi papirløse arbeid, sier Unge Høyre, KrFU og Unge Venstre

Ureturnerbare asylsøkere bør få mulighet til å arbeide, mener tre ungdomsparti som er tilknyttet regjeringen.

– En del av asylsøkerne som ikke er returnerbare har bidratt til å forsøke å få avklart sin identitet. Vi mener denne gruppen bør få midlertidig arbeidstillatelse mens man jobber videre med å avklare identitet, gi asylsøkeren oppholdstillatelse eller få returavtale med hjemlandet, sier Daniel Skjevik-Aasberg, fungerende leder i Unge Høyre.

Dermed ønsker tre av fire ungdomspartier tilknyttet regjeringspartiene at ureturnerbare asylsøkere kan få betalt arbeid mens de venter på å få avklart sin situasjon.

– De rødgrønne strammet inn på flyktninger og papirløses rett til å arbeide. Det fikk Venstre myket opp i, men fortsatt er det slik at mange ureturnerbare og papirløse ikke får jobbe. Det må regjeringen ordne opp i. Lediggang er roten til mye ondt – både for de som er født i Norge, men også for de som må flykte hit, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

– Dette har vært en viktig sak for KrF lenge. Vi kan gjøre det litt lettere for noen av de mest sårbare vi har i landet. Å jobbe er viktig for psykisk helse og for å finne fellesskap. Det å utgjøre en positiv forskjell i samfunnet er grunnleggende viktig for alle mennesker, sier leder i KrFU, Edel-Marie Haukland.

Noe må endres

Unge Høyre vil fortsatt ha en streng og forutsigbar innvandringspolitikk, men den må være rettferdig, understreker Skjevik-Aasberg. Han mener at papirløse ikke møter en rettferdig innvandringspolitikk slik det er nå.

– Urettferdigheten går på at man er i limbo. Man får ikke returnert til eget land fordi man ikke har identitetspapirer og landet ikke vil ta imot en. Man får ikke oppholdstillatelse i Norge. At man da ikke engang skal få lov til å forsørge seg selv, er ikke rettferdig overfor de som kommer hit. Det er heller ikke bærekraftig for staten som må betale passive ytelser når vi egentlig ikke trenger å gjøre det. Vi må bruke skattepengene rettferdig og effektivt.

En del av de såkalt papirløse har tatt kontakt med hjemlandet sitt uten å ha fått dokumenter, eller fått papirer som ikke godtas av norske utlendingsmyndigheter. Unge Høyre-lederen mener at det også er et spørsmål om kravene for å sannsynliggjøre identitet er for høye eller for strenge og mener arbeidet med å avklare identiteten må forsterkes.

– Vi vil også gjerne bruke mer ressurser på å avklare identitet for å få behandlet asylsøknader raskere og mer effektivt, sier han.

Andre regler

Unge Høyre-lederen regner med at kritikerne vil si at færre vil avklare sin identitet hvis de har mulighet til å få midlertidig arbeidstillatelse, og at det kan åpne for økt innvandring.

– Norge har blant Europas strengeste regler på asylfeltet. Det er fullt mulig å finne andre regler for å begrense innvandring, som å ta tak i reglene for familiegjenforening.

Skjevik-Aasberg mener at det å gi midlertidig arbeidstillatelse til papirløse asylsøkere som avklarer sin identitet, også kan motvirke svart arbeid, kriminalitet og skatteunndragelse.

– Det vil være bedre at man kan forsørge seg selv framfor å motta passive ytelser. De som er her ulovlig skal selvsagt returneres, men når de først er her, er det også riktig at de jobber, sier Unge Høyre-lederen.

LES MER OM DEBATTEN RUNDT PAPIRLØSES ARBEIDSSITUASJON:

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter