Nyheter

Regjeringa enige om homoterapi – uten KrF

Regjeringspartiene er enige om å utrede mulig forbud mot homoterapi. KrF er ikke med på enigheten – men det er flertall uten dem. Geir Jørgen Bekkevold forventer at partiet nå behandler saken på nytt.

– Regjeringen har blitt enige, sier kulturminister Trine Skei Grande (V) til VG. Venstre er regjeringspartiet som har kjempet aller iherdigst for et forbud mot homoterapi – men de har gått med på å heller gå inn for en utredning. Utredninga skal se på hva som er tillatt innenfor dagens lovverk, og eventuelt vurdere om man kan regulere dette via lov.

KrF er ikke med på enigheten. Det vil si at Høyre, Venstre og Frp har blitt enige om å gå inn for utredning tross motstanden til KrF. Det er flertall på Stortinget for en slik utredning, og de kan dermed få med seg hele opposisjonen.

Vårt Land meldte alt 6. november at det lå an til flertall. Nå er det altså helt avklart.

Ny runde

Geir Jørgen Bekkevold er personlig for en utredning, men han var i mindretall i KrFs gruppe da de behandlet saken og landet på nei.

– Jeg for min del har landet på et annet standpunkt enn KrF. Jeg ønsket at gruppa skulle lande på en utredning. For å se på hva som kan reguleres og hvordan.

Han mener de nå må behandle saken på nytt.

– Jeg forventer nå at vi får en ny runde i gruppa, all den tid de tre andre partiene ser ut til å ha konkludert. Det gjorde vi også, men jeg syns situasjonen slik den er nå gjør at vi må ta en ny vurdering, sier han. Bekkevold ønsker foreløpig ikke å svare på om han vil stemme mot eget parti dersom KrF blir stående på sitt standpunkt fram til votering.

Bekkevold ønsker foreløpig ikke å svare på om han vil stemme mot eget parti dersom KrF blir stående på sitt standpunkt fram til votering. Sannsynligvis vil uansett forslagene som ligger på bordet nå blir stemt ned, men regjeringa vil komme med et alternativt forslag.

Tja til utredning

Parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan mener det blir hypotetisk å snakke om avstemning i Stortinget. Men han fastholder at de er uenige i at det trengs en utredning, og mener man ikke kan forby veiledning, sjelesorg, forbønn rundt seksuell identitet.

– At folk frivillig og fritt skal kunne løfte fram sine tanker og følelser også i en veiledningssituasjon uten å bryte norsk lov. Men det som har vært viktig for oss er at overgrep og sterkt sosialt press er vi selvsagt imot.

Jorunn Lossius, som er KrFs representant i komiteen, sier de har vært åpne for å utrede hva som er tillatt innenfor dagens lovverk.

– Men brevet ifra statsråden er en utredning som tar sikte på å innføre et forbud. Det ønsker ikke KrF å være med på. Vi er uenige i regjeringens brev og det vil naturligvis medføre at vi ikke står med regjeringspartiene i alle merknadene i behandlingen av disse forslagene.

Avviser regjeringskrise

Grunde Almeland i Venstre leder arbeidet for partiet i kultur- og familiekomiteen, som skal behandle representantforslagene om homoterapi.

– Vil du lette litt på sløret om hvor vanskelig dette har vært?

– Det har jo vært vanskelig, fordi man har hatt ulike ståsted og ulike velbegrunnede bekymringer. Så har jeg hele tiden ment at disse bekymringene håndterer man best ved å få kartlagt hele diskusjonen, ved å få til en skikkelig utredning for å få et forbud som treffer godt. Det har væt mitt syn.

–Har kampen stått om hvor langt man skal gå i å forplikte seg til at et lovforbud skal bli resultatet?

– Det har helt klart vært uenighet om hvor langt man skal strekke seg og hvordan dette skal utformes. Det er et tydelig tegn på det at tre regjeringspartier nå er enige om å gå lengre enn et parti har ønsket.

– Det er uvanlig at regjeringspartier ikke står sammen?

– Husk at dette ikke er et spørsmål som har vært behandlet tidligere. Det står ikke i Granavolden-erklæringen. Det er en sånn type spørsmål som vil komme for en regjering. Hvis man ser tilbake i historien, så har sånne spørsmål kommet opp for andre regjeringer. Noen ganger har man håndtert det ved ulike kompromisser. Nå var ikke det mul. Så derfor landet man på denne måten.

– Det blir ingen regjeringskrise av dette?

–Nei.

— Kinkig

Bekkevold omtaler det som «en kinkig situasjon» at de andre regjeringspartiene har valgt å omgå KrF. Det er ikke bra å utvise så stor uenighet, mener han.

– Det er ikke ålreit, det bildet som tegnes nå. Og jeg syns denne saken utrolig vanskelig. Vi vet at det omhandler sårbare mennesker, barn og unge. Jeg skulle ønske man kunne bli enige internt i regjeringen.

Kulturministeren har sendt ut en e-post til komiteen som skal behandle gruppa med følgende informasjon:

«Som ansvarlig statsråd for likestillings- og diskrimineringsloven og LHBTIQ-politikken ønsker jeg allerede nå å signalisere at jeg vil igangsette en utredning om hvordan praksis som har til formål å endre personers seksuelle orientering eller kjønnsidentitet forholder seg til nasjonal lovgivning og menneskerettigheter, herunder diskrimineringsvern og trosfrihet.»

Ropstad uklar

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har tidligere uttalt at han ikke ser behovet for en slik utredning. Han sier imidlertid til VG , som meldte saken først, at de har hatt gode samtaler med regjeringspartnerne Venstre, Høyre og Frp om saken.

Han mener overgrep, vold og «terapi» som er til skade for enkeltmennesker, alt er forbudt i dag, men er også bekymret for at et nytt forbud vil begrense hva trossamfunn og enkeltmennesker kan tro og mene.

– Det viktigste er hvordan ledere i trossamfunn møter sårbare mennesker. Så tror jeg mye som har blitt nevnt i debatten, ikke er utbredt. Vold, overgrep og skadelig terapi må bekjempes, sier Ropstad.

I en epost til Vårt Land sier Ropstad at «likestillingsministeren har i et brev til stortinget varslet at hun ønsker å gjennomføre en utredning. Det betyr at regjeringspartiene ikke vil stemme for forslagene fra MDG og Ap. Men at regjeringen på selvstendig grunnlag setter i gang med et arbeid».

– KrF har ikke ønsket en utredning, som tar sikte på et forbud. Men har vært åpen for at problemstillingen kartlegges. Når regjeringen skal behandle dette i regjering, vil KrF arbeide for at hensyn til trosfriheten blir ivaretatt. Fordi det er også viktig at det ikke legges begrensninger for hva enkeltpersoner og trossamfunn skal få lov til å tro og mene, skriver Ropstad.

• LES OGSÅ: KrF skal ha gått med på utredning - så snudde de

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter