Nyheter

Jehovas vitner får beholde statsstøtten

Det er ikke juridisk holdbart å frata Jehovas vitner statsstøtten fordi de ekskluderer medlemmer som stemmer ved valg, konkluderer Fylkesmannen.

Det var Dagbladet som først meldte om avgjørelsen.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad ba i høst Fylkesmannen i Oslo og Viken om å vurdere hvorvidt Jehovas vitner skulle miste statstøtten. Dette kom etter flere avsløringer fra Vårt Land om at trossamfunnet ekskluderer medlemmer som stemmer ved valg.

Mister ikke

Nå har Fylkesmannen kommet med sin konklusjon. De har kommet fram til at det ikke er grunnlag for å frata organisasjonen offentlig tilskudd. Om eksklusjon av medlemmer som stemmer sier de:

«Å avstå fra denne rettigheten synes å være en del av Jehovas vitners trosgrunnlag som er kjent - og formodentlig da også akseptert av de som likevel velger å være medlemmer av trossamfunnet.»

Dermed kan de ikke se at det er noen juridisk berettigelse for å nekte organisasjonen støtte, skriver de.

I avgjørelsen gjør de også en vurdering av hvorvidt man kan si at trossamfunnet bryter «rett og moral», som gir mulighet til å frata et trossamfunn offentlig støtte. De viser da til en vurdering fra Kulturdepartementet fra 2017 som konkluderte med at loven ikke bør tolkes slik at trossamfunnet må bidra positivt til verdidannelse i samfunnet, og at loven heller aldri har vært praktisert slik.

– Ikke overrasket

Jan Frode Nilsen, som har stått fram som avhopper fra trossamfunnet, er ikke overrasket over avgjørelsen. Han skriver i en melding til Vårt Land:

– Når jeg ser dagens politiske ledelse av departementet, og den retningen KrF tar for tiden, har jeg hatt lite håp om at det ville bli tatt tak i det å sette krav til støtte til trossamfunn, sier han.

Han skriver videre at hvis Jehovas vitner hadde mistet støtten ville det økt presset på andre trossamfunn.

– Det ville ikke stoppet der. I debatten har vi sett at mange av KrFs kjernegrupper har gått ut og forsvart statsstøtten til Jehovas vitner aktivt, blant annet ved Vebjørn Selbekk og flere andre, skriver han.

Nilsen mener Fylkesmannen har snudd problemstillinga på hodet. Han er skuffet over at Fylkesmannen gjengir Jehovas´ forklaring på utstøtelse av medlemmer uten å vurdere om dette er sant. De viser til at de har mottatt brev som sier Jehovas vitners versjon ikke stemmer, men går ikke nærmere inn i dette. Nilsen mener brevene han og flere andre har sendt inn viser at Jehovas vitner lyver når de skriver at utstøtte medlemmer kan ha kontakt med familie som normalt.

Falsk forklaring

«Jeg kan ikke tenke meg noen andre sammenhenger der man kan åpenlyst avgi falsk forklaring opp mot staten med henblikk på å få, eller beholde, en offentlig stønad uten at det får konsekvenser. Jeg forstår ikke hvorfor JV her kan slippe unna med det. Hvorfor Fylkesmannen velger å ignorere alle de brevene, artiklene og leserinnleggene som har inneholdt grundige bevis.

For øvrig imøteser jeg det neste stortingsvalget, og håper at en ny regjering vil ta opp tråden når KrF ikke lenger har kontroll på departementet. Jeg tror vi er mange som gjerne skulle sett at hele støtteordningen for trossamfunn ble revidert,» skriver han.

Jehovas Vitner ønsket å motta henvendelsen fra Vårt Land på e-post. De besvarer den slik:

«Vi kan bekrefte at vi har mottatt avgjørelsen fra Fylkesmannen, og at vi har merket oss deres konklusjon.  Utover det har vi ingen ytterligere kommentarer.»

Saken oppdateres.

LES OGSÅ:

· Jurist: Ta statsstøtten fra alle trossamfunn

· Eks-vitne: Jehovas vitner hvitmaler

· Få ønsker å droppe støtte til trossamfunn – men åpner for kutt i enkelte tilfeller

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter