Nyheter

Arbeiderpartiet: Beklagelig at Jehovas vitner ikke fratas statsstøtten

Arbeiderpartiets Kari Henriksen er ikke fornøyd med Fylkesmannens konklusjon om at Jehovas Vitner bør beholde statsstøtten. – Helt riktig, kontrer menneskerettighetsekspert.

Det er ikke juridisk holdbart å frata Jehovas vitner statsstøtten fordi de ekskluderer medlemmer som stemmer ved valg, konkluderer Fylkesmannen i dag. Det får Arbeiderpartiet til å reagere.

– Jeg tenker det er en beklagelig avgjørelse. Den er et eksempel på en juridisk fortolkning som er enkel å lene seg på, men feil politikk, sier stortingsrepresentant for Ap, Kari Henriksen.

Hun sier det å kunne balansere verdiene i et demokrati opp mot verdiene til å kunne tro på det man vil, noen ganger er en grense som er vanskelig å trekke.

– Jeg mener ingen demokratiske rettigheter av den karakter som vi ser her – det å kunne bruke stemmeretten sin – skal måtte brytes for å kunne utøve troa si, sier Henriksen.

– Staten forsømmer sin plikt

Om eksklusjon av medlemmer som stemmer sier Fylkesmannen følgende: «Å avstå fra denne rettigheten synes å være en del av Jehovas vitners trosgrunnlag som er kjent - og formodentlig da også akseptert av de som likevel velger å være medlemmer av trossamfunnet.»

– Kjernen i tilbakemeldingene som jeg har fått og som media har skrevet om er at disse menneskene opplever selv at dette er en form for diskriminering. Da blir denne begrunnelsen tynn, sier Henriksen.

Hun mener også at tros- og livssynsmeldingen som regjeringen har lagt frem er for vag på dette punktet.

– Hvis Ropstad overlater dette til Fylkesmannen og byråkratiet å vurdere, så mener jeg staten nesten forsømmer sin plikt til å finne den gode balansegangen. Dette handler ikke bare om jus, men om tildelingskriterier for statsstøtte. Å få statsstøtte er ingen menneskerettighet, men å tro og å få delta i et demokrati er det.

– Statsstøtte er en rett til ikke-diskriminering

Tore Lindholm, professor emeritus ved Norsk senter for menneskerettigheter og ekspert på trosfrihet, er helt uenig med Henriksen. Han mener Fylkesmannens avgjørelse er helt riktig.

– Jehovas vitner har etter det jeg er opplyst om, ikke gjort seg skyldig i noen lovkrenkelser som gjør at de skal fratas støtten. Dette handler ikke om å like eller like et trossamfunn, eller være enig eller uenig med dem. Dette handler om statsstøtte, sier Lindholm.

Han mener statsstøtte på mange måter er et misforstått begrep.

– Det handler ikke støtte som i statlige gaver. Statsstøtte er en rett til ikke-diskriminering. Støtten er kompensasjon for betalt skatt. Jehovas vitner betaler like mye eller lite skatt som andre. Det er en veldig god ordning som er der for at andre trossamfunn skal støttes på lik linje.

Tore Lindholm, Norsk senter for menneskerettigheter
Menneskerettighetsekspert Tore Lindholm mener Fylkesmannens konklusjon er helt riktig.

Samarbeidsrådet: – Ikke overraskende

Lindholm kaller Arbeiderpartiets tone «faretruende mot religionsfriheten». Han påpeker at det er fullt mulig å kritisere Jehovas vitner for å hindre medlemmene i å stemme ved valg – og at det sikkert også er på sin plass.

– Men det å frata dem en statsstøtte er en form for diskriminering og en form for uheldig statlig innblanding som best kan sammenlignes med meningssensur. Det er uakseptabelt etter min og mange andres mening.

Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssyn (STL), synes ikke det er overraskende at Jehovas vitner får beholde statsstøtten.

– Tros- og livssynsfriheten skal være vid. At Jehovas vitner ikke kan stemme ved valg er en del av deres trossystem. I Norge er det å stemme en rett, ikke en plikt. Selv om man kan finne det problematisk at noen på denne måten ikke deltar i det mange vil holde som en viktig del av vårt demokrati, er det altså et valg man har, skriver Joys i en SMS til Vårt Land.

Hun mener det avgjørende må være om Jehovas vitner er en frivillig sammenslutning som man kan melde seg fritt inn og ut av.

– Det er noe problematisk ved at konsekvensene av og sanksjonene ved en utmeldelse, frivillig eller ikke, er så vidt omfattende.

Ingrid Rosendorf Joys, leiar i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, er ikke overrasket over Fylkesmannens konklusjon.

Utbrytere mangler støtte

Hilde Langvann, leder i Hjelpekilden – en organisasjon for religiøse utbrytere, skriver følgende om bestemmelsen i en SMS:

– En rettferdig tros og livssynspolitikk bør ikke bare innebære økonomisk støtte til trossamfunn, men også innebære at mennesker som bryter med et religiøst miljø blir ivaretatt. Det finnes i dag ingen offentlig støtte til dette arbeidet.

Det er tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad som endelig avgjør saken.

LES MER OM JEHOVAS VITNER OG STATSSTØTTEN:

· Jurist: Ta statsstøtten fra alle trossamfunn

· Eks-vitne: Jehovas vitner hvitmaler

· Få ønsker å droppe støtte til trossamfunn – men åpner for kutt i enkelte tilfeller

Les mer om mer disse temaene:

Elise Kruse

Elise Kruse

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet i avisen siden 2017, som journalist, kommentator og som nyhetsleder.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter