Nyheter

Fafo-sjef: – Vanskelig å få politisk oppslutning for tiltak som får fattigdommen ned

De fattigste må hjelpes med mer velferd, mener leder for forskningsstiftelsen FAFO og SV. Det er bedre måter å hjelpe familiene på enn å gi dem mer penger, sier Høyre.

Leder og forsker Tone Fløtten ved forskningsstiftelsen Fafo er klar på hva man kan gjøre med fattigdom i familier: familiens inntekt må økes. Hovedlinja i norsk politikk er at det skal skje ved at foreldrene kommer i arbeid, den såkalte arbeidslinja.

– For mange familier er det en lang prosess å komme dit, og for noen vil det nesten være umulig. Skal man få bukt med fattigdommen i disse familiene må man bedre familienes inntekt gjennom velferdsytelser. Dette er det, av mange grunner, vanskelig å få oppslutning om, sier Fløtten.

Onsdag slapp Kirkens Bymisjon en rapport om hvordan det er å vokse opp i en fattig familie.

· LES HOVEDSAK OM RAPPORTEN: «Matpakke? Aldri. Mamma bare sendte med oss sammenrullet matpapir så det skulle se ut som vi hadde matpakke.»

Elefanten i rommet

SV-leder Audun Lysbakken kommer med samme beskrivelse som Fafo. Han mener dagens fattigdomsdebatt stort sett handler om tiltak som gjør det litt lettere å være fattig, eller forsøk på å forhindre at barn fra fattige familier selv blir fattige voksne.

– Hva med tiltak som faktisk får fattigdommen ned? Da er realiteten at du må være villig til å øke inntekten til fattige familier som har en dårlig tilknytning til arbeidslivet. Der er vi inne på noe som er veldig kontroversielt i dag.

Høyres Kristin Ørmen Johnsen er overbevist om at å legge til rette for å få folk ut i arbeid er viktigst. Konfrontert med Fafos utsagn om at noen ikke vil komme ut i arbeid, og de må også hjelpes, sier hun:

– Én ting er å gi mer penger, noe annet er å gi velferdsgoder som kan lette byrden – som gratis kjernetid i barnehage, gratis SFO med mer, slik vi har gjort. Og ikke minst å sørge for gratis utdanning. Jeg har tro på at det fungerer, sier hun. Johnsen påpeker også at regjeringen nå har økt barnetrygden.

Inntekt til grunn

Om én ting er Lysbakken, Fløtten i Fafo og Johnsen enige: de ønsker ikke å endre dagens fattigdomsdefinisjon. Den handler om å leve i vedvarende lavinntekt. De påpeker alle sammen at dagens definisjon er konkret og målbar, og dessuten kan man da sammenligne over tid.

– Jeg tror det blir komplisert å lage et nytt fattigdomsmål som tar høyde for utgiftsnivået. Det krever fort at man må begynne å mene noe om hva som er et rimelig utgiftsnivå, sier Fløtten, som dessuten frykter det kan utvanne fattigdomsdefinisjonen slik at tiltak mot fattigdom mister legitimitet.

· LES OGSÅ: 170 milliarder i gjeld syns ikke i fattigdomsstatistikken: – Skjult felle

Skam og politikk

Høyres Johnsen blir både provosert og trist av å lese i rapporten fra Kirkens Bymisjon om hvordan barn og unge skammer seg over familiens fattigdom. Spesielt provoseres hun over at kommunale saksbehandlere i rapporten forteller at kommunen skammer seg over sine fattige innbyggere.

– Kommunen skal være til for innbyggerne. Å skamme seg er ikke å ta dem på alvor, og veldig beklagelig, sier hun.

Lysbakken mener skammen er delvis politikerskapt og peker på Nav-skandalen:

– Det voldsomme fokuset på trygdeeksport og trygdesvindel, tror jeg har skapt et inntrykk av at fattigdom handler om motvilje.

Pennestrøket kom aldri

Han mener regjeringen både stigmatiserer fattige gjennom en slik holdning og har stått for «usosiale kutt» som kutt i arbeidsavklaringspenger, penger til regulering og for små overføringer til kommunene.

– Du kritiserer dagens regjering for kutt, da SV selv satt i regjering skulle dere fjerne fattigdom ved et pennestrøk. Hvorfor fikk dere det ikke til?

– Grunnleggende handler det om viljen til å gjøre noe med inntekten til de fattigste familier, som barnetrygd. Eller sosialhjelp. Det var en stor uenighet om dette internt i vår regjering, og det er det i dagens regjering.

LES MER OM FATTIGDOM:

· «Høyres Margret Hagerup er blind for det faktum at dess mindre penger du har, dess vanskeligere er det å prioritere»

---

Fattigdomsrapport

  • Rapport om barnefattigdom i Norge, kalt «Snakk om fattigdom», er utarbeidet av Kirkens Bymisjon og ­Respons analyse. Den er såkalt kvalitativ.
  • 17 informanter i ­alderen 16-29 år har fortalt om ­hvordan det er å vokse opp i en fattig familie.
  • 12 har foreldre med norsk bakgrunn, 5 med bakgrunn fra andre land.
  • 10 av dem har vokst opp i Oslo, resten i kommuner spredt utover landet.
  • Rapportens andre del tar for seg sju utvalgte­ ­kommuner og deres arbeid med fattigdom. Denne delen stadfester også mye av det ungdommene sier.

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter