Nyheter

Støre: Hauglie er ansvarlig. Opposisjonen jobber med Nav-skandalens farlige spørsmål

Etter redegjørelse i Stortinget, står talsfolk for opposisjonspartiene fortsatt igjen med en rekke spørsmål om når regjeringen har egentlig har tatt inn over seg Nav-skandalen.

I redegjørelsen sa arbeidsminister Anniken Hauglie nok en gang unnskyld for at personer er uskyldig dømt etter feil lovtolkning. Regjeringen varsler egen granskingskommisjon – og i Stortinget havner skandalen i Kontrollkomitéen.

– I denne saken kjenner vi bare statsråden, sier Støre til Vårt Land.

Slik varsler han at Ap er beredt til å plassere ansvaret hos regjeringen selv – om ikke svarene derfra fremover blir gode nok. Det kan bety hardkjør mot Hauglie som ansvarlig fagstatsråd. Og i siste instans kan spørsmålet om mistillit dukke opp. Blant opposisjonspartiene har Rødt alt varslet dette.

Statsråden fikk uromeldinger, men hva skjedde så?

Støre utdyper:

– Når departementet har fått vite at det er uro i Nav, og trygderetten har trukket andre konklusjoner, må vi legge til grunn at statsråden vet. Vi må stille flere spørsmål om hva som skjedde i departementet fra hun fikk uromeldinger til hun selv tok tak i august i år. Hvis folk er blitt dømt, har fått inndratt penger, eller blitt reagert mot etter august 2019, er dette alvorlig for statsråden.

Regjeringen og Stortinget setter i gang gransking

Blant opposisjonspartiene – og regjeringens egne støttepartier – hersker det ennå uklarhet om hvordan Stortinget selv skal granske saken. Etter redegjørelsen starter nå jakten på fakta – både fra regjeringen og gjennom det de selv finner ut. Slik kan også de farlige spørsmålene om regjeringen har informert Stortinget godt nok skape trykk mot Solberg-regimet.

Sakens kjerne – Nav og loven

I kommentarrunden etter Hauglies redegjørelse stemplet Støre det hele som «en norsk rettskandale»: Mennesker dømt og stemplet som svindlere – og mange er gått økonomisk og personlig til grunne fordi staten tok feil.

– Det som er sakens kjerne, er at Nav ikke har fulgt norsk lov.

I stortingssalen nevnte han noen av spørsmålene det største opposisjonspartiet nå vil ha svar på: Hvorfor var ikke Nav lydhøre for at Trygderetten påpekte feil? Hvordan kunne Nav likevel mene at rettsavgjørelser – med utskyldig dømte – var riktig? Og da varsellampene begynte å lyse – hva gjorde regjeringen da?

– Dette er Navs ansvar – og politisk er det arbeidsministerens, sa han.

«Systemarroganse av dimensjoner»

Sp-talsmann Per Olaf Lundteigen angriper Stortingets behandling av stortingsmeldingen om trygdeeksport som mye av årsaken til skandalen. Der tok ikke andre partier enn SV og Sp inn over seg at EØS-juss trumfet dagens regelverk.

– Et ubehagelig spørsmål må stilles: Kunne det skjedd med en annen gruppe i samfunnet vårt? Et av svarene – frykter jeg – er at mistenksomhet mot at noen skal få mer enn at de får krav på, er blitt større enn om de ikke får den hjelpen de trenger, sa SV-leder Audun Lysbakken.

Også fra regjeringspartier kom det sterke meldinger:

– Nav har utvist en systemarroganse av dimensjoner. Slik kan vi ikke ha det. Vi på Stortinget har det overordnede ansvaret for det. Derfor må vi rydde opp på tvers av partiskiller, sa Venstres parlamentariske leder, Terje Breivik.

Solberg om Navs håndtering: «Millionspørsmålet»

En alvorspreget statsminister Erna Solberg overvar redegjørelsen. På en pressekonferanse i Vandrehallen etterpå uttrykte hun tillit til statsråd Hauglie. Men hun la ikke skjul på at hun selv var overrasket over at Nav ikke har visst.

– Det er millionspørsmålet nå, sa hun til pressen.

Regjeringen skal altså granske saken gjennom et utvalg. Men statsråden lover også en rekke tiltak overfor dem som nå er uskyldig dømt og vi kjempe tilbake penger og uskyld:

Ordning med fri rettshjelp for de som er rammet. Bevilge ekstra midler til at de sakene deres kan bli ordnet opp i.

LES MER OM NAV-SKANDALEN:

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter