Nyheter

Oppfordrer kirkeledere til å lære av Betanien-skandalen

Respekterte åndelige forbilder, kan øke faren for korrupsjon og underslag i kirkelige sammenhenger, mener Arne Exner Nakling. Han var tillitsvalgt da Stiftelsen Betanien ble tappet for minst 15 millioner kroner.

– Hva jeg har lært av denne saken? Å holde øynene oppe for at uforutsette ting kan skje, også i en diakonal setting, samt at man alltid skal ha et kritisk blikk på ledelsen, sier Arne Exner Nakling.

Legen ved Betanien sykehus i Bergen var i 2013 sykehuslegenes tillitsvalgte da Are Blomhoff, Stiftelsen Betanien Bergens tidligere leder, ble siktet for grovt underslag.

I årevis levde Blomhoff et dobbeltliv i Spania der den diakonale stiftelsen drev sykehjemmet Fundación Betanien i Alfaz del Pi. I Drammen tingrett i 2015 innrømmet den tidligere metodistpresten å ha underslått over 15 millioner kroner gjennom syv år. Det gjorde han ved å overføre penger til en fiktiv vedlikeholdskonto som var tilknyttet sykehjemmet, og som kun han disponerte og kjente til. Brorparten av pengene brukte Blomhoff på festing, har han tilstått.

Den tidligere Betanien-lederen ble dømt til tre års fengsel, og i et rettsforlik i 2016 ble det avgjort at han måtte tilbakebetale over 18 millioner kroner til stiftelsen som er opprettet av Metodistkirken i Norge.

Åndelige forbilder

I dag tas saken opp på ny når Det Norske Misjonsselskap (NMS) inviterer til Stavanger Mission Conference. Årets misjonskonferanse har maktovergrep og korrupsjon både i kirken og ellers i samfunnet som tema. Både nasjonale og internasjonale kirke- og misjonsledere står på gjeste- og foredragslisten.

Nakling er invitert for å holde fram Betanien-saken som et eksempel på at uregelmessigheter kan forekomme også i Kristen-Norge, samt vise hva man kan lære av saken.

– Korrupsjon og maktmisbruk kan skje overalt der makt konsentreres og penger eller andre goder forvaltes, mener Betanien-legen. Samtidig påpeker han at noen risikofaktorer er særegne for religiøse miljøer:

– Ledere i kirkelige og diakonale sammenhenger fungerer som åndelige forbilder. Dermed kan disse oppnå høyere grad av tillit, og fare for færre kritiske spørsmål. I tillegg har man dimensjonen i den kristne dyden tilgivelse, som nok har dekket over mange tilfeller av korrupsjon som ikke er kommet opp som rettslig sak, sier han.

LES OGSÅ: Blomhoff skal betale 18,8 millioner kroner til stiftelsen

Lederstil

Å si at det var de kirkelige rammene som ga Blomhoff mulighet for å tappe stiftelsen for penger, blir likevel for enkelt, mener Nakling.

– Det handler i større grad om hans personlighet og lederstil. Han var en sterk leder som fikk utrettet mye konkret, og dermed hadde stor tillit. Samtidig hadde han evnen til å stryke de som heiet på ham med hårene, mens de som var imot ham, ble truet og trakassert, hevder han.

Også andre faktorer var en medvirkende årsak til at underslaget kunne skje, tror han. For eksempel mener han at styret framstod som ute av stand til å behandle saker som fremmet kritikk mot Betanien-lederen.

– Man klarte ikke å skille tilstrekkelig mellom vennskap og profesjonelt forhold i styrerollen, påstår den tidligere tillitsvalgte.

I tillegg mener han stiftelsen ville vært mindre sårbar dersom den var mer gjennomsiktig.

– For eksempel var ikke ansatte representert under styremøtene, noe som er en viktig kontrollmekanisme for å sikre full åpenhet i styrer. Styreprotokoller ble heller ikke offentliggjort. Disse to tingene er gjennomført i ettertid, etter påtrykk fra de tillitsvalgte.

– Hva tenker du andre kirkesamfunn har å lære av denne historien?

– Man må stille kritiske spørsmål ved lederstil og økonomiske disposisjoner. Skal man drive tjenester for det offentlige, som Betanien gjør, må man dessuten være kompromissløs på kvalitet og profesjonalitet i alle ledd, både i ledelse, økonomistyring, revisjon og styremedlemmer. Dette er selvsagt ikke til hinder for å ha en diakonal profil på helsetjenesten.

LES OGSÅ: Sterk tillit - svakare kontroll»

Kan lære av hverandre

Generalsekretær i NMS, Jeffrey Huseby, håper at lederne som samles til misjonskonferansen i Stavanger i dag kan lære av hverandres anti-korrupsjonsarbeid.

– Vi ønsker å vise at korrupsjon og maktovergrep også skjer i Norge, ikke bare i Afrika og Asia. Betanien-saken et eksempel som viser betydningen av gode ordninger, rammer og kontrollsystemer som gjør at man minimaliserer anledningene til å foreta seg økonomisk kriminalitet, sier han.

– Har korrupsjon bedre kår i religiøse miljøer enn i andre miljøer?

– Det har jeg ikke grunnlag for å hevde, men jeg tror korrupsjon fra vårt eget land er litt skambelagt. I noen sammenhenger kan det være stor lojalitet mot ikke å la slike saker komme fram, sier han.

Avviser påstander

Christian Hysing-Dahl var styreformann i Betanien Bergen da Blomhoff i 2013 ble siktet for grovt bedrageri mot stiftelsen. Han avviser Arne Naklings påstander om at det daværende styret ikke klarte å skille tilstrekkelig mellom vennskap og profesjonelt forhold i styrerollen.

– Det er bare tull, enkelt og greit, sier Hysing-Dahl.

– Jeg oppfatter ikke at alle i styret var venner med Are. For mitt vedkommende utviklet det seg et vennskap med ham over tid. Jeg kjente ham ikke fra før. Man må kunne skille mellom at man utvikler et vennskap og samtidig har en jobb å gjøre, sier han.

Hysing-Dahl var ikke kjent med at Betanien-saken skal løftes fram under Det Norske Misjonsselskaps misjonskonferanse på fredag da Vårt Land kontaktet ham denne uken, og omtaler det som «litt spesielt» at Nakling skal holde foredraget.

– Han kjenner ikke saken fra alle sider, og framstillingen kan bli skjev, men valg av foredragsholder må selvfølgelig arrangøren selv få bestemme.

Samtidig synes han det er positivt at NMS ønsker at andre skal få ta lærdom av saken.

– I ettertid må vi bare erkjenne at kontrollmekanismene i stiftelsen ikke var gode nok. Det er det mest overordnede vi kan si om det som gikk galt, sier Hysing-Dahl.

Det har ikke lykkes Vårt Land å få en kommentar fra Are Blomhoff.

---

Stavanger Mission Conference

  • Korrupsjon og maktovergrep står på dagsordenen når Det Norske Misjonsselskap (NMS) inviterer til en stor misjonskonferanse 1. november i Stavanger.
  • De to hovedforedragsholderne er norskfranske Eva Joly, som er kjent for sin kompromissløse kamp mot korrupsjon, og Agnes Aboum, styreleder i Kirkenes Verdensråd.
  • På programmet står også paneldebatt med Helga Haugland Byfuglien, preses i Den norske kirke; Humphrey Peters, ledende biskop i Den pakistanske kirke; Hjalmar Bøe, generalsekretær i Digni og Jeffrey Huseby, generalsekretær i NMS.
  • Kilde: NMS

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter