Nyheter

Anonyme vil påvirke KRIK-ere før generalforsamling

Med anonyme henvendelser til KRIK-medlemmer, vil aksjonister mobilisere til mistillit mot landsstyret. Mange blir opprørt av henvendelsene før helgens generalforsamling, sier generalsekretæren.

«Høylytte stemmer er på randen til å lykkes med å bryte en lang tradisjon i KRIK sitt verdigrunnlag og spilleregler for ledere. Dette har allerede splittet KRIK».

Dette står i en anonym e-post som er sendt til en rekke KRIK-medlemmer, for å mobilisere stemmer bak et mistillitsforslag mot KRIKs landsstyre på organisasjonens generalforsamling lørdag. Etter at landsstyret i august i praksis åpnet opp for at homofile og samboere kan være ledere på KRIK-leir, har styret fått krass kritikk for å konkludere i saken før generalforsamlingen fikk si sin mening.

«Saken så langt har vært fremstilt veldig ensidig. Tror du saken egentlig handler om homofile? Da har du blitt villedet», står det videre i e-posten som er signert «alle i redaksjonen til ilovekrik.com» – en nettside hvor hemmelige initiativtakere argumenterer for et konservativt syn på homofili og samliv.

Kristin Helgen Buckholm er tidligere frivillig leder i KRIK, og blant dem som har mottatt e-posten.

Buckholm sier at hun har forståelse for at avsenderne vil formidle sin side av saken, men sier likevel at hun opplevde at henvendelsen som ekskluderende.

– Jeg opplevde det at de ekskluderte meg fra KRIKs arbeid, og sa at jeg generelt ikke kunne være en god kristen leder på grunn av mine meninger, sier hun til Vårt Land.

KRIKs generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal bekrefter at flere har mottatt lignende henvendelser.

– Mange av våre lokallagsledere har fått anonyme henvendelser av noen som ønsker å påvirke prosessen i KRIK. De har tatt kontakt med oss, og lurt på om det er KRIK sentralt som sender disse meldingene. Men vi vet ikke hvem det er som står bak, sier Bjørndal.

LES MER: Dette er bakgrunnen for KRIK-saken

– Mange blir opprørt av henvendelsene

Silje Kvamme Bjørndals inntrykk er at henvendelsene er ganske like i form og innhold, og mener at det derfor er mulig at de alle kommer fra én og samme kilde.

– Lokallagslederne reagerer ulikt, men mange blir opprørt. De sier at dette ikke er gjenkjennelig KRIK-retorikk, og skjønner ikke hva formålet med dette er. Noen av dem er svært unge, og er ikke en del av denne debatten i det hele tatt, sier hun.

Bjørndal sier hun synes denne utviklingen er «trist», og at de anonyme henvendelsene fører til et uryddig debattklima før lørdagens generalforsamling i Porsgrunn.

– Vil du si det er et godt debattklima i KRIK nå?

– Jeg tenker at det er en fordel for alle debatter at vi møtes, og ikke bare diskuterer på sosiale medier. I det øyeblikket vi fremmedgjør de som mener noe annet enn det vi gjør, kan det bidra til en aggressiv tone. Man glemmer at dette er mennesker man har vært og forhåpentligvis skal være på leir sammen med, sier Bjørndal.

Fremmer mistillit

Til helgens generalforsamling (GF) har lokallagsleder Sveinung Susort fremmet mistillitsforslag som tar sikte på å få hele styret til å tre av «til fordel for et nytt styre, som i større grad skal anerkjenne GFs autoritet som øverste organ for KRIKs vilje».

Det er også kommet inn benkeforslag til valg av landsstyret. I sakspapirene som er sendt til GFs delegater, nevner flere av disse kandidatene spilleregel-striden som en årsak til at de stiller til valg.

ALF GJØSUND KOMMENTERER: KRIK-krisen er et symptom på en identitetskrise i lavkirkeligheten

Landsstyret uenig

I sitt svar påpeker landsstyret at de er demokratisk valgt, av nettopp GF, og at de derfor har mandat til å ta slike avgjørelser av typen de har gjort i spilleregel-saken:

«Litt av poenget med et landsstyre er at de gjennom sitt frivillige engasjement for organisasjonen opparbeider seg en viktig kompetanse til å ta beslutninger som organisasjonens øverste organ mellom generalforsamlingene».

Landsstyret mener dessuten det ikke er en «gunstig situasjon å tilrettelegge for at generalforsamlingen også i år skulle bli en konfliktdrivende arena», og at det derfor var bedre at styret tok en beslutning i denne saken før GF.

LES MER: Høyfjellshotellet i Hemsedal bryter samarbeidet med KRIK

LES MER: KRIK-general Kjell Markset støtter landsstyret

LES MER: Vil fremme forslag om mistillit til KRIK-styret

---

Spilleregeldebatten

  • I fjor høst var det stor debatt i KRIK rundt formuleringen «Ekteskapet mellom mann og kvinne er Guds gode ordning for samliv», som i begynnelsen av 2017 ble tatt inn igjen i regelverket for KRIK-ledere.
  • Våren 2018 ble det satt ned en referansegruppe som skulle arbeide med spilleregelspørsmålet.
  • I juni ble det kjent at referansegruppens anbefalning var at KRIK bør beholde et «klassisk syn på ekteskapet», men finne en mer hensiktsmessig måte å praktisere dette på.
  • 26. august vedtok KRIKs landsstyre at «KRIK skal løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet», samtidig som de åpnet for at ledere kan ha et annet syn og en annen praksis enn det organisasjonen står for.
  • «Samlivsform skal derfor ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på KRIK-leir.», skrev de.
  • Lørdag 2. november arrangeres KRIKs generalforsamling i Porsgrunn.

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter