Nyheter

Biologiprofessorer reagerer: - Skummelt å spre teorien om intelligent design

Biologiprofessor synes det er meningsløst og skummelt at stiftelsen BioCosmos ønsker å gi skoleungdom et alternativ til evolusjonsteorien.

– Ikke bare er det meningsløst å spre teorien om «intelligent design» som et vitenskapelig alternativ, men det er også skummelt. Det er med på å underminere tilliten til vitenskapen, sier Dag Olav Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo.

Han går hardt ut mot den nyopprettede stiftelsen BioCosmos som ønsker å gi skoleungdom et alternativ til Darwins evolusjonsteori. Som Vårt Land omtalte onsdag lanserte stiftelsen denne uken en ny nettside som skal spre informasjon om det som kalles «intelligent design» til unge i alderen 15-25 år. Målet er å få teoriene inn i skoleverket. Materialet er gratis, og stiftelsen kunne fortelle at de allerede har avtale med noen privatskoler.

– Vi ønsker å framsnakke skaperverket og se naturen med mer undrende øyne, uttalte BioCosmos' styreleder Steinar Thorvaldsen, som også professor i informatikk ved Universitetet i Tromsø.

Den norske milliardæren Einar Johan Rasmussen har bidratt med de 15 millioner kronene som er stiftelsens egenkapital.

LES MER: Norsk milliardær blar opp 15 millioner for at unge skal droppe Darwin

Vil ha teoriene inn i skoleverket

«Intelligent design» er teorien om at verden er satt sammen med et formål, og ikke gjennom evolusjon, slik Charles Darwin hevder i sin evolusjonsteori. Teorien sier at naturen er så finstemt at verden ikke kan ha blitt til gjennom tilfeldige mutasjoner, men derimot må være et resultat av ingeniørkunst.

Dag O. Hessen sier at hovedproblemet med «intelligent design» er at det ikke er en vitenskapelig teori.

– Den lar seg hverken bevise eller motbevise ved vitenskapelige metoder, og dette er noe av problemet. Man kan gjerne tro på dette personlig, men det kan ikke lanseres som et vitenskapelig alternativ, sier han.

Kun marginale grupper vil i dag stille seg bak «intelligent design» som en vitenskapelig teori, påpeker han. Darwins evolusjonsteori er det derimot bred enighet om i fagmiljøene:

– Darwins teori er støttet både på molekylært nivå og gjennom genetiske undersøkelser, men også eksperimentelt, så den står på trygg grunn. Jeg synes det er uheldig dersom privatskoler kan operere med alternative sannheter, særlig hvis man underslår at det finnes en god, robust og stadig mer underbygd teori som evolusjonsteorien er. Her bør det være begrensninger for hva privatskoler har lov til å presentere, sier han.

Gjør barna en bjørnetjeneste

Også biologiprofessor Ivar Folstad ved Universitetet i Tromsø er dypt skeptisk til BioCosmos, og mener teorien om intelligent design er overflødig og bygger på «helt urealistiske antagelser».

– Stiftelsen gjør barn en bjørnetjeneste dersom målet deres er å gi dem undervisning i «intelligent design». Når barna senere støter på universitetssystemet har de ikke fått med seg det kanskje aller viktigste i biologien, nemlig grunntrekkene i evolusjonsbiologien. Det bekymrer meg, sier han.

Folstad synes det er uproblematisk at en professor ved universitetet han selv jobber ved fronter «intelligent design» så lenge vedkommende ikke underviser om evolusjonsteorien.

Må lære om evolusjonsteorien

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) skriver til Vårt Land at friskoler ikke kan la være å gi opplæring i evolusjonsteori eller andre temaer som følger læreplanene i fagene.

– Alle norske skoler, både offentlige skoler og friskoler, plikter å følge læreplanene. Læreplanen viser hvilke fag skolen skal ha, timetall og hva som skal være innholdet i fagene, skriver han, og viser til at dagens læreplan for naturfag slår fast at elever på 7. trinn skal kunne forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien, og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien.

– Samtidig kan friskoler godkjent på grunnlag av livssyn ha anledning til å gjennomføre opplæringen i samsvar med sin trosmessige profil, så lenge den gir opplæring om andre syn og norsk lovgivning på området.

Styreleder Steinar Thorvaldsen i BioCosmos ønsker foreløpig ikke å gå ut med hvilke skoler de har inngått avtaler med. Dialogen er foreløpig i startfasen, og han beskriver avtalene som uformelle.

Mer om evolusjon og intelligent design:

• To bøker forsvarer «intelligent design». Den ene burde forblitt i skuffen, mener Bjørn Are Davidsen.

• Pave Frans: 'Evolusjon ikke er uforenlig med tanken om kreasjon'

Konservative kristne har akseptert Darwin i det stille, skriver Alf Gjøsund

---

Intelligent design

  • Teorien om intelligent design bygger på en oppfatning av at verden ikke har blitt til ved evolusjon, slik Darwin påstår, men som resultat av en intelligent årsak.
  • Tilhengerne av intelligent design sier de baserer seg på vitenskapelige kilder og ikke religiøse autoriteter. Dermed er det ikke det samme som kreasjonisme, mener de.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter