Nyheter

Ropstad ber Fylkesmannen vurdere statsstøtten til Jehovas Vitner

Barne- og familiedepartementet ber fylkesmannsembetet vurdere statsstøtten til Jehovas vitner, fordi medlemmer kan bli utstøtt hvis de bruker stemmeretten.

I sommer kunne Vårt Land avsløre at Jehovas vitner risikerer ekskludering fra trossamfunnet hvis de stemmer ved politiske valg.

En slik praksis kan være grunnlag for å miste statsstøtten, mener barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Han varslet i august at han ville be fylkesmannsembetene gjøre en vurdering av problemstillingen. Nå skjer det.

Jehovas vitner mottar over seks millioner kroner i året.

Ber om snarlig behandling

Fylkesmannen i Oslo og Viken mottok 21. august en forespørsel fra Ropstads departement.

Barne- og familiedepartementet (BFD) har bedt fylkesmannen «i henhold til gjeldende regelverk vurdere grunnlaget for statlig økonomisk støtte til trossamfunnet Jehovas vitner». I dokumentet skriver BFD at de ønsker en snarlig behandling av saken.

LES OGSÅ: – Fjern statsstøtten til Jehovas vitner

Fylkesmannen i Oslo og 
Viken melder at de har sendt brev til Jehovas vitner, og de venter nå på redegjørelse fra trossamfunnet.

– Vi oppfatter saken som viktig, sier seksjonssjef Hege Nyhus.

Ikke fått svar

Brevet fra Fylkesmannen ble sendt 11. september, og de har til nå ikke fått svar. Vanligvis får mottakeren litt over tre uker på å besvare slike henvendelser, ifølge 
Nyhus. Det er medregnet transporttid.

– Hva skjer hvis dere ikke får svar fra trossamfunnet?

– Vi må gi BFD en vurdering, så da må vi gå ut i fra hva vi har, sier seksjonssjefen.

Hvis ikke Jehovas vitner svarer på påminnelsen, er Fylkesmannen nødt til å gå ut i fra 
informasjonen som har kommet frem i nyhetsmediene, 
ifølge Nyhus.

Flere millioner

I 2018 ble det registrert 12.566 medlemmer av trossamfunnet. Ifølge departementet får Jehovas vitner 543 kroner per medlem.

Det er 6.823.338 kroner i støtte fra staten årlig. Nå står de i fare for å miste midlene – med mindre de endrer praksis.

LES OGSÅ: Flere trossamfunn benytter ikke stemmerett

Det var Jehovas vitners 
offisielle talsperson Dag-Erik Kristoffersen som i sommer sa at medlemmer vil bli ekskludert fra trossamfunnet hvis de stemmer ved valg: «Hvis man med viten og vilje velger å stemme ved et politisk valg, og står for det, så har man selv tatt et valg om at man ikke lenger ønsker å være ett av Jehovas vitner», skrev han i en e-post til Vårt Land 7. august.

LES FLERE SAKER OM JEHOVAS VITNER:

· – Jehovas Vitner fyller fortsatt inn navnet mitt når de søker statsstøtte

· Den norske stat kan bli ansvarlig for stemmenekt

· Jehovas vitner trosser dom: Viser filmer til barn uten tillatelse

· Jehovas vitner må betale erstatning til ekskludert kvinne

· Jehovas vitner-video skapte storm: – Det koster enormt med krefter å stå fram

· Helsingforskomiteen om stemmenekt: – Klart brudd på menneskerettig­heter

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter