Nyheter

IS-kvinner var motivert av ideologi

– Vi må ikke se oss blinde på forestillingen om en naiv jihadistbrud, sier UiO-professor om IS-kvinnene.

– De studiene som er publisert, peker i tydelig retning av at ideologisk overbevisning var en viktig komponent, sier Brynjar Lia, professor i Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo.

Lia har samlet forskningen som er gjort på kvinnene som dro fra Europa for å slutte seg til IS – totalt omkring 1.000 i tallet. Han har særlig sett på hvordan de ble rekruttert til organisasjonen, og hvilke roller de fikk.

I en artikkel i Nytt norsk tidsskrift trekker han fram egenvilje og ønske om aktiv deltakelse som sentrale faktorer for kvinnenes rekruttering.

Idealisme, eventyrlyst og glansbilder

– Det handler om ting som et ønske om å hjelpe lidende muslimer og trosfrender i Syria, bidra i kampen mot Assad, og bidra til en stat der islam er i høysete og der islamske lover råder, sier han.

Ungdommelig idealisme og eventyrlyst er også en viktig komponent hos noen.

De fikk mye av sin informasjon gjennom sosiale medier, fra kalifatets egne kilder eller fra personer som allerede hadde vervet seg til IS. Der fikk de ofte servert et glansbilde av livet i Islamsk Stat: kakebaking, villaer, og et kalifat som tok seg av alle. Bilder av kvinner med våpen har også sirkulert, som kan ha gitt falske forhåpninger om at kvinner kunne bidra militært.

LES MER: Jussprofessor gir Jagland full støtte: – Norske IS-kvinner må hentes hjem

Sterkt fellesskap

Det var imidlertid ikke bare glansbildet som var inngangsporten til IS.

– Tilhengere publiserte historier av hvor tøft det kunne være, at det var dårlige materielle kår. Men de løftet fram at selv om de ofret mye, var det et sterkt fellesskap og solidaritetsfølelse blant de muslimske søstrene, sier Lia.

Selv om det blir fastslått at ideologi spilte en viktig rolle for mange, advarer professoren mot å konkludere bastant i enkelttilfeller.

– Det er vanskelig å si hva som foregår i hodet på mennesker. Vi har bare bruddstykker å jobbe med, sier han.

Ble forelsket over nettet

For mange av kvinnene var også kjærlighet med i bildet. Dette gjaldt den eldste av de to kvinnene som reiste til Syria og siden ble omtalt i Åsne Seierstads bok To søstre. Hun ble hjulpet til Syria av en norsk-eritreisk mann som allerede hadde reist ned til Syria for å slutte seg til opprørerne.

– De hadde kun kommunisert over nettet, men det var en plan om at de skulle gifte seg, sier Lia.

Samtidig var det ingen tvil om at hun hadde en sterk ideologisk og religiøs overbevisning.

LES MER: Eks-utenriksminister: – Vi kan finne norske IS-barn

Dyrker døden

Nettsidene som forsøkte å rekruttere menn hadde en helt annen profilering.

– I perioder søkte de folk de trengte til sivile oppgaver, som leger og ingeniører. Men generelt var det langt mer maskulint og militært. Det florerte bilder og filmer av brutale henrettelser og martyrer. Jihadistisk ideologi handler om å dyrke døden, sier Lia.

Skulle gifte seg uansett

Kvinner hadde roller utenom ekteskap og barnefødsler, blant annet som lærere, sykepleiere og politifolk, for å kunne opprettholde kjønnssegregering. Men det var en eksplisitt forventning fra propagandaen om at kvinner skulle gifte seg.

– Det fantes gjestehus for single kvinner, men det skulle kun fungere som en venteperiode, sier Lia.

Var utenfor samfunnet

Sosialt utenforskap bidro også stort til rekruttering til IS.

– En studie PST gjorde viste at over to tredeler av islamske ekstremister i Norge hadde kriminell bakgrunn. Kvinnene scorte mye lavere når det gjaldt kriminalitet, men høyere på andre typer utenforskap, for eksempel svak tilknytning til arbeidslivet, forteller professoren.

Til sist minner Lia om at det er en stor forskjell ut i fra når kvinnene dro til Syria.

– Før IS hadde etablert seg som en stor aktør, visste de ikke nødvendigvis at IS skulle utvikle seg til det det ble. Og når man først har kommet ned, giftet seg og fått barn, er man i større grad fanget av systemet, sier han.

---

Islamsk Stat

  • Jihadistgruppe fra Irak, opprettet i 2013
  • Kontrollerte i 2013-17 store områder i Syria
  • Erklærte at de hadde opprettet et nytt islamsk kalifat
  • Også kjent som ISIS (Islamic State of Iraq and al-Sham) og ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant)

---

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter