Nyheter

Monsen og Fretex vurderer forlik

Per-Yngve Monsen var administrasjonssjef i Fretex Øst-Norge og mener han ble utsatt for gjengjeldelse etter varslinger om kritikkverdige forhold da stillingen hans ble nedlagt. Partene utelukker ikke at det kan bli et forlik i stedet for ny rettssak.

Per-Yngve Monsen fikk ikke medhold i Oslo tingrett i vinter, og anket saken til Borgarting lagmannsrett. Der skal saken opp 7. januar, hvis ikke partene blir enige om å forlike saken i stedet.

I juni sendte Per-Yngve Monsen et innspill til forlik med Fretex Miljø, som Fretex Øst-Norge ble en del av. Forslaget gikk ut på at Monsen skulle fortsette i stillingen som administrasjonssjef i Fretex Miljø. Forslaget ble avvist. Advokat for Fretex Miljø, Kurt Weltzien, skrev i en e-post til Monsens advokat Trygve Staff at det for Fretex Miljø er uaktuelt å forlike saken på en måte som gjør at Per-Yngve Monsen fortsetter i selskapet. «Til det har det vært sagt/skrevet så mye om så mange at en stilling ikke kan realiseres», skrev Weltzien.

Etter sommeren sendte Monsen et nytt innspill til forlik til sin advokat, Trygve Staff. Men dette skal foreløpig ikke ha blitt formidlet videre til Fretex Miljø.

– Hva som skjer, tør jeg ikke å si. Jeg vakler mye selv. Jeg får press fra mange sider, også familien, som er det viktigste. Dersom Fretex kommer med noe som er levelig, kan det godt hende jeg er positiv til det, for jeg har ikke tiltro til rettssystemet, sier Monsen.

Ønsker løsning

Trine Gjermundbo er kommunikasjonssjef i Fretex Norge, konsernet som Fretex Miljø tilhører.

– Nå er denne saken kommet dit at det er via advokatene at dialogen går, men det er klart at det er et ønske for Fretex Norge å finne løsninger her, sier hun.

Gjermundbo understreker at det for Fretex vil være viktig at resultatet fra dommen i tingretten blir stående. Det vil si at Monsen ikke har noen stilling i Fretex. Tingretten kom til at Monsen burde få stå i stillingen mens saken er til behandling, og han var tilbake på jobb i Fretex Miljø fra mars i år.

– Dommen gjaldt en stilling som ikke finnes i vår organisasjon, og han har takket nei til andre stillinger vi har tilbudt ham. Det som er å si til dette, er at det er dialog rundt disse sakene.

Ifølge Gjermundbo er Fretex Miljø i en krevende situasjon. Selskapet gikk i fjor med et underskudd på nærmere 18 millioner kroner, og går mot underskudd også i år.

– Fretex Miljø legger ned åtte butikker og skjærer ned i alle ledd i organisasjonen. Folk må slutte som vi skulle ønske å ha med oss videre, sier hun.

Dilemma

Petter Gottschalk er professor ved Handelshøyskolen BI og har fulgt flere varslingssaker, også deler av rettssaken mellom Monsen og Fretex Miljø i Oslo tingrett i januar. Gottschalk er ikke sikker på hvor god sak Monsen har, og forstår at han står i et dilemma. Ved å vinne fram i lagmannsretten, vil Monsen kunne beholde jobben.

– På den ene siden heier vi på varslere, men nesten ingen vil ansette varslere etterpå. Monsen er sånn sett et unntak som fikk jobb i Fretex.

Gottschalk mener at det lite realistisk at Fretex Norge ville godta forliket Monsen tok initiativ til i juni, siden han satte som krav å få fortsette i jobben.

– Et forlik er jo vanligvis at du slutter, får noen penger og er ferdig med det.

Ifølge Gottschalk kan det være snakk om mye penger som en arbeidsgiver er villig til å betale for å slippe å ta en ny runde i retten.

At Monsen har laget mye støy i forbindelse med varslingssakene, mener Gottschalk er typisk når en varsler blir møtt med ignorering og varselet blir avvist, og man så eventuelt utsatt for gjengjeldelse på ulike måter.

Gottschalk mener det kan være gode grunner til å overprøve dommen. Monsen mener selv at tingretten bare vurderte om oppsigelsen av ham var den eneste grunnen til omorganiseringen i Fretex. Han har selv ikke ment at det var eneste grunn, men at da det skulle omorganiseres, så ledelsen en anledning til å bli kvitt ham også.

Begrenser styringsretten

Birthe Eriksen er advokat og satt i det regjeringsoppnevnte varslingsutvalget. Hun mener et viktig spørsmål i saken mellom Monsen og Fretex er hvor langt bedriftens styringsrett går i en omorganisering, når en ansatt har varslet og dermed har utløst et vern mot gjengjeldelse.

Varslervernet innskrenker styringsretten og muligheten til handlinger som ellers er helt normale og lovlige. Spørsmålet er om dette faktisk hadde skjedd på den måten hvis varslingen ikke hadde skjedd, sier Eriksen.

Hun mener at det er en svakhet ved tingrettens dom at den ikke har drøftet skikkelig om Monsen hadde utløst dette varslervernet. Fretex Miljø mente at Monsen ikke hadde rett til å varsle om forhold som gjaldt Fretex-konsernet, siden Monsen ikke var ikke ansatt i konsernet, men datterselskapet Fretex Miljø. Men Monsen satt i styret for konsernet som ansattrepresentant, og Eriksen mener at varslervernet er nokså selvsagt.

Hvis retten ikke har gått prinsipielt inn i varslervernet, tror jeg det kan smitte over på vurderingen av om oppsigelsen var usaklig, sier hun.

LES MER:

Per-Yngve Monsen anker saken mot Fretex

Dom i Fretex-saken: Dommerne uenige om oppsigelsen var usaklig

Saksøkte arbeidsgiveren – nå er han på jobb i Fretex igjen

– Fretex har et ledelsesproblem

– Som varsler i Norge rammer du bare deg selv

Suppe, såpe og en varslingssak

Fretex-tillitsvalgte: – Tilliten er tynnslitt

---

Rettssak

  • Per-Yngve Monsen og tre andre ledere i Fretex Øst-Norge varslet i september 2016 om kritikkverdig behandling av en butikkjedesjef. Varselet rettet seg mot konsernsjef Trond Ivar Vestre og daværende styreleder Thorgeir Nybo. I 2017 kom Monsen med en eskalert varsling. Stillingen hans ble fjernet i forbindelse med en omorganisering i Fretex-konsernet.
  • I 2018 saksøkte Monsen Fretex Miljø. Han mente at han var utsatt for gjengjeldelse på grunn av at han hadde varslet, etter at stillingen hans ble lagt og at oppsigelsen derfor er usaklig. To av tre dommere i Oslo tingrett frifant Fretex Miljø for usaklig oppsigelser i dommen som ble avsagt 15. februar. I mars anket Monsen saken til Borgarting lagmannsrett.

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter