Nyheter

Eritreiske flyktninger må betale omstridt skatt for å få pass

Eritreiske flyktninger i Norge som vil hjem, må skaffe seg pass. Men før de får pass, må de betale en egen skatt til Eritrea.

– Dette kan fort dreie som om flere hundretusen kroner, for det er snakk om to prosent skatt av alt de har tjent i Norge, forklarer daglig leder Finn Våge i Eritreakomiteen, en frivillig organisasjon som jobber med og blant eritreiske flyktninger i Norge.

Denne helt spesielle skatten tar Utlendingsdirektoratet (UDI) opp med Justisdepartementet (JD) i et nylig sendt brev:

– Hovedregelen for personer som skal tilbakevende er at de selv skal skaffe gyldige reisedokumenter dersom de ikke har det. For eritreere er dette mer utfordrende enn for andre nasjonaliteter. Hovedgrunnen er at eritreere må betale 2 prosent skatt til hjemlandets myndigheter for å søke om reisedokumenter, skriver Katinka Hartmann, som er assisterende avdelingsdirektør i UDI.

Hun holder fram:

– Det er derfor en høy terskel for at de skaffer dokumentene selv. Dersom norske myndigheter bistår dem i å skaffe reisedokumenter, blir de stilt overfor kravet om innbetaling av 2 prosent-skatten først etter at de har ankommet Eritrea.

«Ikke svare på»

Anders Aakhus, enhetsleder i UDIs region- og mottaksavdeling, kan ikke fortelle Vårt Land om 2 prosent-skatten blir betalt inn mens eritreerne bor i Norge, eller om den blir presentert først når de ønsker å få utstedt et pass på ambassaden i Stockholm.

– Det er et forhold mellom eritreiske myndigheter og deres borgere. Vi kan derfor ikke svare på dette.

Han understreker at norske myndigheter ikke har noen avtaler med eritreiske myndigheter om innkrevingen av skatten:

– Nei, som sagt er dette et forhold mellom eritreiske myndigheter og deres borgere.

Les også: Ulstein måtte holde Mali-reise hemmelig

Krav fra ambassaden

Eritreere som ønsker å få utstedt nytt pass, må kontakte ambassaden i Stockholm. Denne dekker hele Norden. På hjemmesiden presenterer ambassaden skatten slik, under punktet om nye pass: «Must satisfy all national obligations, including 2% payment from 1992- present.» – eller «må oppfylle alle nasjonale krav, inkludert 2 prosents-betalingene fra 1992 til nå».

I en epost fra Landinfo til Utlendingsnemnda i juli sier Landinfo at «de som betaler skatten regelmessig (månedlig eller årlig) er først og fremst de regimelojale» – altså de som støtter opp om regimet til Eritreas eneveldige president Isaias Afwerki.

Les også: Hasina (27) flyktet fra dødstrussel

Prøver med utlendingspass

Fordi flere av de som nå ønsker å vende hjem ikke evner å innfri skattekravet, tilbyr UDI praktisk hjelp: «Bistår med å skaffe reisedokument i de tilfellene de ikke klarer det selv» og «vi utforsker muligheten for å utstede utlendingspass», skriver UDI i brevet til JD.

– Ifølge PU vil eritreere bli akseptert i Asmara når de ankommer med utlendingspass. Dette vil vi undersøke nærmere, opplyser Hartmann. PU er Politiets utlendingsenhet.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter