Nyheter

KRIK Høyfjellssenter vil ikke følge samlivsvedtak

Avisen Dagen melder at styret i KRIK Høyfjellssenter har sendt ut en uttalelse om sitt ståsted i samlivsspørsmål, og vil ikke etterleve vedtaket som KRIKs landsstyre gjorde i august.

«Vi har en samarbeidsavtale med KRIK, men står som en selvstendig enhet. KRIK Høyfjellssenter vil, som KRIK, stå fast på at ekteskapet mellom mann og kvinne er Guds gode ordning for samlivet. Vi vil imidlertid fortsatt også stå fast på at liv og lære må henge sammen og vil derfor ikke åpne for andre samlivsformer for våre ledere».

Slik lyder uttalelsen fra styret i KRIK Høyfjellssenter, melder avisen Dagen torsdag.

Uenige om samliv

Som Vårt Land har omtalt tidligere, har samlivsspørsmålet skapt stor debatt i den kristne ungdomsorganisasjonen Kristen Idrettskontakt (KRIK) det seneste året. I KRIKs regelverk for ledere står at «Det er ekteskapet mellom mann og kvinne som er Guds gode ordning for samliv». Formuleringen har fått kritikk for at den ekskluderer samboende og personer som lever i likekjønnede ekteskap fra lederoppgaver i organisasjonen.

I august fattet landsstyret i KRIK vedtak i saken på et ekstraordinært styremøte. I vedtaket heter det:

«Landsstyret i KRIK har etter grundig vurdering av referansegruppens anbefalinger og administrasjonens forslag til forvaltning, konkludert med at KRIK skal løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet. Et nær samlet styre, med én dissens, har også fattet følgende vedtak: Samtidig respekterer vi at våre ledere kan ha et annet syn og praksis enn KRIK i dette spørsmålet. Samlivsform skal derfor ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på KRIK-leir.».

Daglig leder av KRIK Høyfjellssenter, Gudmund Juliebø, vil ikke kommentere uttalelsen fra styret eller svare på spørsmål overfor Dagen.

LES MER: KRIK-veteran trekker seg som styrekandidat etter åpning for homofile ledere

Var kritiske til utviklingen i KRIK

Gudmund og Helene Juliebø som er bestyrerpar på KRIK Høyfjellssenter, sendte i august i fjor ut en e-post der de oppfordret medlemmer av KRIK til å engasjere seg mot en endring av KRIKs spilleregler, slik at formuleringen om «ekteskap mellom mann og kvinne» skulle bli stående. Bestyrerparet skrev at de er redde for konsekvensene en regelendring kan ha for KRIK: «Alt dette kan forhindres. Del gjerne denne e-posten med folk du er trygge på har et solid bibelsk ståsted i denne saken. Det mobiliseres blant de liberale forslagsstillerne. (...) Vi ønsker å mobilisere sterkt i det stille».

LES MER: Samlivssplid ryster KRIK. Frontene mobiliserer foran KRIKs generalforsamling som skal ta stilling til om homofilt samlevende skal kunne være ledere i organisasjonen.

Natur og bibel

KRIK Høyfjellssenter ligger i Hemsedal. Styreleder er Vegard Holm. Eiere er KRIK, Ola Arnfinn Haraldset og Jon Thorset, som eier 33,3 prosent hver. KRIK har som visjon å «inspirere og utruste unge mennesker til å kjenne Jesus og følge Han».

Ideen til høyfjellssenteret oppstod ifølge senterets nettsider på en fjellknaus i Østerrike i 1996. Synne Husby var elev ved «Upward Bound» i Østerrike og tenkte at kombinasjonen av naturopplevelser og solid bibelundervisning måtte være å mulig å få til også i Norge. I 2004 kjøpte Ola Arnfinn Haraldset Hemsedal Høyfjellshotell, og inviterte KRIK med. I 2005 åpnet KRIK Høyfjellssenter offisielt. Stedet har utviklet seg gradvis fra å være et fjellhotell til et sted for kurs, leirer og bibelskole.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter