Nyheter

PST: Økt fare for terror mot muslimer, jøder og LHBT-ere

I ny trusselvurdering ser Politiets sikkerhetstjeneste større fare for terror fra høyreekstreme, som regner visse grupper som en eksistensiell trussel mot Norge og Europa.

PST sier at de har observert en negativ utvikling i trusselen fra høyreekstreme og utelukker ikke at ekstremister vil forsøke seg på terror i Norge.

– Terrorangrepet mot to moskeer på New Zealand 15. mars vil inspirere til flere høyreekstreme angrep i Vesten det kommende året, mener PST.

Så langt i 2019 er det registrert fire terrorangrep hvor gjerningspersonen har vært inspirert av Brenton Tarrant. Dette inkluderer gjerningspersonen bak det høyreekstreme terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum 10. august, skriver Politiets sikkerhetstjeneste i den åpne trusselvurderingen som ble publisert fredag.

Ifølge PST vil internasjonale nettsider, der også nordmenn er aktive, fortsatt bli brukt til å dele manifester, propaganda og terroranbefalinger av høyreekstrem karakter.

Terrorister hylles

Her blir høyreekstreme terrorister hyllet som helter og rangert etter hvor mange de klarer å ta livet av. Dette klimaet vil fortsette å inspirere til volds- og terrorhandlinger i vestlige land det kommende året, mener PST.

Flere norske høyreekstreme har i 2019 gitt uttrykk for støtte til gjerningspersoner bak terrorangrep i New Zealand og USA. PST har også registrert enkelte støtteytringer til gjerningspersonen bak moskéangrepet i Bærum 10. august. Enkelte, men svært få, har oppfordret andre om å utføre terrorhandlinger i Norge.

Ytringene viser ifølge PST at terrorisme som metode har støtte blant flere norske høyreekstreme grupper.

Muslimer, jøder og homofile

PST skriver videre at norske høyreekstremister ser på ikke-vestlige innvandrere, muslimer, jøder og LHBT-miljøet som en eksistensiell trussel mot Norge og Europa. I tillegg er norske politikere en del av fiendebildet, siden de får skylden for å legge til rette for innvandring og den angivelige negative utviklingen av samfunnet.

Eventuelle forsøk på høyreekstreme terrorhandlinger det kommende året vil ifølge trusselvurderingen «sannsynligvis utføres av få personer og rettes mot symbolmål.» Eksempler på dette er møtesteder for muslimer og ikke-vestlige innvandrere, eller politiske partier og politikere.

Metoder som kan bli brukt, inkluderer skytevåpen, eksplosiver, kjøretøy og stikkvåpen.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter