Nyheter

Politiet vil undersøke Stålsett

Oslo politidistrikt vil finne ut om Gunnar Stålsett har gjort en straffbar handling. – Han må straffeforfølges, fastslår Frps Jon Helgheim.

Oslo politidistrikt vil klar­legge om tidligere Oslo-biskop ­Gunnar Stålsett har begått en straffbar handling. Det bekrefter politiet i en e-post.

I går erkjente Stålsett, på eget initiativ, at han har gitt arbeid til en såkalt ureturnerbar asylsøker uten gyldig oppholds- og arbeidstillatelse.

Eritreiske Lula Tekle (55) ­arbeidet som renholder hos Stålsett da hun mistet arbeidstillatelsen som følge av en innstramming i utlendingsloven. Hun jobber fortsatt for den ­pensjonerte biskopen.

– Da hun plutselig sto der uten rett til arbeid, så jeg det som en kristen plikt å støtte henne med arbeid, uttalte Stålsett til Vårt Land i går.

Nå bekrefter politiet at de er kjent med saken.

– I likhet med andre saker vi blir gjort kjent med der det­ ­mulig foreligger straffbare forhold, vil vi gjøre undersøkelser for å klarlegge om det er begått en straffbar handling og eventuelt omfang av det straffbare forholdet, skriver påtaleleder Hanne Fauske i Oslo politi­distrikt i en e-post til Vårt Land.

LES MER: – Jeg kan ikke forsvare at noen gjør sånne grep

‘Upassende’

Jurist Mads ­Andenæs mener det vil være «dypt upassende om myndighetene tar skritt mot Stålsett».

– Det er ingen plikt å straffeforfølge ham. Vi snakker om en samvittighetssak. Stålsett har gjort det han har gjort av samvittighetsgrunner, og ikke for å tjene personlig eller politisk på det, sier Andenæs, som forøvrig er jussprofessor ved Universitetet i Oslo.

Juristen sier til Vårt Land at det ikke bør være «ulik behandling av justisministre fra Frp og tidligere biskoper».

– Hinter du til saken, der ­justisminister Jøran Kallmyr lønnet en au pair før hun hadde fått oppholdstillatelse?

– La meg ikke begynne å ­liste opp de mulige lovbrudd som kunne være aktuelle å etterforske, svarer Andenæs.

Professoren mener også at ­loven «ikke er så klar som Fremskrittspartiets politikere hevder».

– Disse menneskene har rett til arbeid, slik det fastslås i Grunnloven, sier juristen.

LES MER: Arne Viste er villig til å gå i fengsel for papirløses rettigheter

Ønsker straffeforfølgelse

– Det er veldig alvorlig at en så fremtreden person bevisst bryter loven for å undergrave Norges utlendingspolitikk» er kommentaren fra Frps inn­vandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim.

Han mener at «selverklærte gode mennesker» som biskopen ødelegger kun for de som faktisk trenger hjelp når de velger å ansette papirløse asylsøkere.

– Stålsett må straffeforfølges som alle andre. Han vet selv at han bryter loven, selv om han sier han er et godt menneske og gjør det av den grunn. Men han bidrar også til at ulovlige innvandrere får grunner til å bli i Norge.

– Mener du også at justis­minister Jøran Kallmyr (Frp) må straffeforfølges?

– Det kan ikke trekkes noen sammenligninger mellom de to sakene. At en au pair bor hos vertsfamilien er vanlig ­praksis. Hvor ellers skal de bo? Og så skal man søke så raskt som ­mulig om arbeidstillatelse. Det kom jo frem at Kallmyrs au pair fikk en helt annen behandling enn andre. Kallmyr har ikke brutt noen lov, og hvis en lov ble brutt så var det i så fall uvitende og uforskyldt, sier Helgheim.

– At en biskop med viten og vilje har ansatt og lønnet en ­papirløs, det er helt åpenbart ulovlig, legger han til.

Han sier at asylsøkerne som oppholder seg i landet uten tillatelse, har blitt vurdert av UDI at de ikke trenger beskyttelse.

– De bryter loven, de trenger ikke hjelp, og har ikke behov for beskyttelse.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Nyheter