Nyheter

Gunnar Stålsett: Jeg har brutt utlendingsloven

Den pensjonerte folkekjære Oslo-biskopen har gitt jobb til asylsøker uten lovlig opphold i 14 år.

Bilde 1 av 3

Biskop emeritus Gunnar J. Stålsett står nå fram og erkjenner at han i hemmelighet har gitt jobb til en ureturnerbar asylsøker uten oppholdstillatelse.

Stålsett ble en av Norges mest folkekjære biskoper, blant annet på grunn av sitt engasjement for homofile og lesbiske. Lovbruddet han erkjenner kan ifølge utlendingsloven straffes med bøter og fengsel i inntil to år.

– Dette er en form for sivil ulydighet som jeg tar ansvar for. Den retter seg mot det jeg oppfatter som en umoralsk ordning, sier Stålsett til Vårt Land.

I desember 2019 ble det klart at påtalemyndigheten ber om fengsel for eks-biskopen. Les alt om saken her.

Uten arbeidstillatelse

Tidligere i uken møtte Vårt Land Lula Tekle (55), som fortalte at hun har vært i Norge i snart 19 år som ureturnerbar asylsøker. I intervjuet beskrev hun en krevende tilværelse uten arbeidstillatelse, fast bosted eller tilgang på helse- og sosialhjelp.

Nå kommer det frem at Tekle har vært deltidsansatt hos den pensjonerte biskopen Gunnar Stålsett i over 14 år.

Arbeidsforholdet startet da Stålsett gikk av med pensjon i 2005. Tekle arbeidet som renholder i hans private bolig. Hun har også tidligere vært ansatt i en lignende stilling i bispedømmegården i Oslo. Det var der partene ble kjent.

I en periode skal hun ha jobbet én gang i uken, men jobber nå to ganger i måneden, ifølge den pensjonerte biskopen.

Stålsett har også oppmuntret andre til å gi den papirløse oppdrag.

LES REAKSJONENE FRA POLITIKERNE: Kjefter på biskop etter ulovlig ansettelse

Av moralsk plikt

Stålsett begrunner den ulovlige ansettelsen med «moralsk plikt». Etter en lovendring i 2011, ble Tekle fratatt skattekortet sitt. Før det hadde hun fast jobb i en bydel i Oslo og egen leilighet.

– Da hun plutselig sto der uten rett til arbeid, så jeg det som en kristen plikt å støtte henne med arbeid, sier biskopen. Han forklarer at han betalte arbeidsgiveravgift og trakk henne i skatt så lenge hun hadde skattekort.

Han sier at det var viktig at Tekle arbeidet for ham.

– Jeg kunne gitt henne gaver, men hun ville nok ikke tatt imot. Det er viktig for mennesker å vise at de kan stå opp for seg selv, kjenne stoltheten og verdighet i et arbeid som man gjør.

• LES MER: Kirkens Bymisjon i Bodø har ansatt papirløse – Risikerer store bøter

Bevisst valg

Stålsett ville lenge ta oppgjør med Tekles situasjon, men fryktet konsekvensene det kunne få for henne.

– Plikten til å hjelpe et medmenneske i nød var viktigere for meg enn lydigheten mot en uklar rettsordning, forklarer han.

Stålsett frykter ikke politiet for sin egen del, men han var redd Tekle ville bli pågrepet av politiet og tvangsreturnert. Etter at Lula Tekle denne uken selv lot seg intervjue av Vårt Land om sitt liv som ureturnerbar asylsøker, bestemte han seg for å stå fram.

– Fram til nå har jeg ikke villet påføre henne en mulig belastning ved å gå offentlig ut. Jeg er glad for at hun har tatt risikoen. Nå kan jeg støtte henne ved å bekrefte den fortellingen hun har gitt, og uttrykke at vi må finne en løsning i samfunnet vårt for de ureturnerbare iblant oss, sier biskopen.

Lula Tekle har selv gitt Stålsett klarsignal for å omtale ansettelsesrelasjonen.

Kan bli siktet

Biskopen er kjent med utlendingsloven, og er klar over konsekvensene en ulovlig ansettelse kan få.

– Jeg er villig til å ta den belastningen. Det er ingenting sammenlignet med det papirløse har gått gjennom i flere tiår i Norge. De opplever frykt hver dag, sier han.

For ham handler dette om kristne og humanistiske verdier som «må få forkjørsrett i en uklar lovpraksis når det er påkrevet».

– Dette dreier seg om medmenneskelighet. Jeg vil appellere til politisk godvilje og ønsker en administrativ og rettslig avklaring. Et amnesti for denne gruppen kan hindre at liv går tapt i lovens navn. Det vil ikke være fritt fram for lovløshet av den grunn. Barmhjertighet er faktisk en politisk mulighet.

Til Vårt Land har Tekle uttrykt at hun er veldig glad for at situasjonen hennes kan fremme papirløses sak.

– Gunnar er en veldig bra mann som har vært veldig snill mot meg, og som har vært der og støttet meg, sier Tekle.

Ikke alene

Det er ikke første gang at noen ulovlig ansetter papirløse, heller ikke i full åpenhet. Tidligere i uken omtalte Vårt Land Sola-mannen Arne Viste, som nå får prøvd saken sin i Oslo tingrett, etter at han ble tiltalt for å ha ansatt over 70 asylsøkere gjennom sitt eget bemanningsbyrå.

Også biskop emeritus Tor B. Jørgensen har hatt en ureturnerbar asylsøker i jobb gjennom Vistes bemanningsbyrå. Dette er Nasim Alimoradi, som i en kort periode arbeidet for interessegruppen Mennesker i Limbo, som Jørgensen leder.

LES MER: 

• Jehovas vitner risikerer ekskludering hvis de stemmer ved valg

• Arne Viste risikerer fengsel for papirløse

---

Loven som er brutt

  • Utlendingsloven, §108: «Med bot eller med fengsel inntil to år straffes den som:
  • a) forsettlig eller grovt uaktsomt gjør bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven»

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter