Nyheter

KRIK sier «ja» til ledere i homofilt samliv

KRIK holder fast ved at ekteskapet er ment for mann og kvinne, men det hindrer ikke lenger personer med andre overbevisninger og praksiser i å være ledere.

I en uttalelse på KRIK sin hjemmeside forteller de at landsstyret har kommet frem til følgende konklusjon:

«Landsstyret i KRIK har etter grundig vurdering av referansegruppens anbefalinger og administrasjonens forslag til forvaltning konkludert med at KRIK skal løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet.

Et nært samlet styre, med en dissens, har også fattet følgende vedtak:

Samtidig respekterer vi at våre ledere kan ha et annet syn og praksis enn KRIK i dette spørsmålet. Samlivsform skal derfor ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på KRIK-leir.»

Uttalelsen ble klar etter at Kristen Idrettskontakt (KRIK) i går hadde et ekstraordinært styremøte, for å avgjøre hvordan organisasjonen skal forholde seg til ulike syn i samlivsspørsmålet blant ledere.

LES OGSÅ: Striden i KRIK: Håper å unngå medlemsflukt

Stor debatt

Samlivsspørsmålet har skapt stor debatt i den kristne ungdomsorganisasjonen det seneste året. I KRIKs regelverk for ledere står det at «Det er ekteskapet mellom mann og kvinne som er Guds gode ordning for samliv». Formuleringen har fått kritikk for at den ekskluderer samboende og personer som lever i likekjønnede ekteskap fra lederoppgaver i organisasjonen.

Det nye vedtaket betyr at formuleringen blir stående, men at den ikke skal ekskludere personer med andre overbevisninger og praksiser.

Tverrkirkelig brobygger

Idrettsprest Bjørnulf Tveit Benestad forklarer vedtaket med at KRIK er og skal være et tverrkirkelig lavterskelstilbud.

– I KRIK møtes vi på tvers av kirkesamfunn, og dermed også på tvers av uenigheter som opp gjennom historien har vært såpass dype at de har splittet trosfellesskap. Ved å fokusere på det som forener alle kristne, har KRIK lyktes i å jobbe på tvers av disse skillene, skriver Tveit Benestad i en egen uttalelse.

Han understreker at KRIK ikke skal være et meningsfellesskap, men at KRIK har som mål «å vinne, bevare og inspirere ungdom til kristent liv» gjennom idrettsglede og trosglede.

– Noen hadde nok ønsket et mer ensidig vedtak – at styret mer utelukkende stilte seg bak deres syn. Og det hadde kanskje vært det enkleste for KRIK sin del også. Men KRIK er verken meningsfellesskap eller menighet, skriver Tveit Benestad i en egen uttalelse.

LES OGSÅ: Samlivssplid ryster KRIK

---

Spilleregeldebatten

  • I fjor høst var det stor debatt i KRIK rundt formuleringen «Ekteskapet mellom mann og kvinne er Guds gode ordning for samliv», som i begynnelsen av 2017 ble tatt inn igjen i regelverket for KRIK-ledere.
  • Våren 2018 ble det satt ned en referansegruppe som skulle arbeide med spilleregelspørsmålet.
  • I juni ble det kjent at referansegruppens anbefalning var at KRIK bør beholde et «klassisk syn på ekteskapet», men finne en mer hensiktsmessig måte å praktisere dette på.
  • På mandag hadde KRIK et ekstraordinært styremøte for å avgjøre saken.

---

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter