Nyheter

Endelig blir han tiltalt

Nå skjer det som Arne Viste har ønsket: Å bli tiltalt for å skaffe ulovlig arbeid til ureturnerbare asylsøkere.

– Jeg er villig til å gå i fengsel for denne saken her. Om vi så skulle levd i et diktatur, og jeg hadde risikert dødsstraff! sier Arne Viste fra Sola.

Ønsker praksisendring

Arne Viste er IT-ingeniøren som ble aktivist. Han er i dag daglig leder i bemanningsbyrået Plog AS og nettbutikken PBOK. Hver dag begår han lovbrudd med vilje ved å ansette papirløse.

Gjennom fire år har han utbetalt over 8,5 millioner norske kroner i lønn til rundt 70 forskjellige arbeidstakere. Problemet er at det er ulovelig å ansette ureturnerbare asylsøkere, ifølge Utlendingsloven.

Han mener at det han gjør er lovlig, fordi han følger en annen lov – Grunnloven.

– Denne saken handler først og fremst om menneskene. De er ureturnerbare og lever i med en eksistensminimum, sier Viste.

Sola-mannen har i lang tid håpet om å bli tiltalt av politiet, uten å lykkes. Han har til og med forsøkt å anmelde seg selv for å få prøvd det han mener er lovenes motstridende prinsipper. Nå har han endelig blitt tiltalt. Det meldte Stavanger Aftenblad.

LES MER: Kirkens Bymisjon risikerer store bøter

Testsak

Han risikerer ett år i fengsel hvis han taper rettsaken. Hvis han vinner kan han hjelpe opptil 5.000 mennesker som i dag lever uten arbeidstillatelse og grunnleggende rettigheter i Norge.

Viste mener den norske stat må innse at det ikke kan være ulovlig å ansette ureturnerbare asylsøkere, fordi grunnloven presiserer statens plikt for å legge til rette for at «ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring».

For Viste er dette en kampsak som han er villig til å anke videre til Høyesterett, og om nødvendig, til den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Det norske samfunnet har valgt å behandle disse folkene umenneskelig, og jeg nekter å tillate at de går til grunne, sier han.

Politikerne er derimot skeptisk til amnesti for papirløse.

Uredd

Viste sier også til Vårt Land at han ikke har noe imot å bli satt i fengsel, og er forberedt på at det kan skje.

– Det er ikke alle som havner i fengsel som trenger skamme seg. Noen eksempler er bibelske personer som Josef, Daniel, Johannes, Peter og Silas, Paulus. Fra moderne tid kan nevnes Mahatma Gandhi, Nelson Mandela og Hans Nielsen Hauge. Hvis jeg må i fengsel for det jeg har gjort, er det med hevet hode, sier han.

– Fengselsstraffen vil bare tydeliggjøre behovet for å finne en løsning der grunnlov, menneskerettigheter og de etiske perspektiver ivaretas. Det vil øke presset på myndighetene til å endre praksis, og er derfor ikke det verste utfallet av denne saken, sier han.

For hans engasjement og utholdenhet ble han tildelt Zola-prisen for 2019. Prisen deles ut til personer som viser sivilt mot.

LES MER: Risikerer fengsel for papirløse

'Amnesti'

– Den eneste verdige og velprøvde løsningen heter amnesti, men det blir opp til politikerne å bestemme. Amnesti er neppe det direkte utfallet av denne rettssaken, tipper han.

Ifølge Norsk Folkehjelp tildeler Finland papirløse opphold to år etter endelig avslag hvis de fortsatt er i landet.

I 2006 ga Sverige 17.000 avviste asylsøkere opphold etter en ny behandling av søknaden. Belgia og Nederland er andre land som har gjort lignende revurderinger. Spania legaliserte 700 000 papirløse i 2005.

– Jeg vil ha en praksisendring i Norge slik at alle de ureturnerbare asylsøkerne får innfridd sine grunnleggende rettigheter til arbeid og får mulighet til å forsørge seg selv, sier Viste.

– Hvem mener du har skylden i at ureturnerbare asylsøkere må leve i uvisshet?

– Det er det norske folk som har valgt våre politikere. Mange folk tror dette handler om åpne grenser og fri innvandring. Det beviser bare at de ikke har satt seg inn i problematikken.

Rettsaken finner sted i Oslo fra 30. september til 3. oktober.

LES MER: Kan bryte med menneskerettighetene

Liv i uvisshet

Viste mener at det største problemet er at den norske stat lar papirløse være i en uavklart situasjon.

– Det at folk har en jobb som de kan gå til er å vite at det er noen der ute som vil ha dem. Hvis de bare kan få en liten arbeidstime i uka, så er det gull verdt, sier han.

Han mener at samfunnet ikke er klar over hvor mange mennesker som er i denne situasjonen i Norge.

– De er usynlige blant oss fordi de ikke er registrert i offentlige lister. De har ingen papirer. De dør ikke, men de lever på et minimum. Mange lever slik i årevis, og blir ødelagt som mennesker, sier han.

– Enten må vi få avtaler med returland og returnere dem, eller så må de få amnesti. Dagens situasjon er helt uholdbar.

Heier på Viste

Nå som Viste er blitt tiltalt av politiet, ser Norsk organisasjon for flyktninger (NOAS) frem til en rettslig avklaring om retten til arbeid.

– Vistes arbeid i full offentlighet har tvunget norske myndigheter til å ta situasjonen til ureturnerbare på større alvor, sier generalsekretær Ann-Magrit Austenå.

– For personer som allerede har oppholdt seg lenge i Norge uten lovlig opphold, forverres situasjonen med fattigdom, utrygghet og usikkerhet gradvis, sier Austenå.

– Regjeringen må følge opp Granavollen-erklæringen, og regulere opphold og arbeidstillatelse for personer som har vært i Norge lenge og har sterk tilknytning til riket, mener hun.

LES MER: Mottaksdrivar: Ureturnerbare går til grunne

---

Lovene

  • Arne Viste er tiltalt for å ha brutt Utlendingsloven paragraf 108: Med bot eller med fengsel inntil to år straffes den som:
  • «a) forsettlig eller grovt uaktsomt gjør bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven
  • b) forsettlig eller grovt uaktsomt formidler arbeid eller bolig for en utlending, eller utferdiger eller formidler erklæringer, tilsagn eller dokumenter til bruk for en sak etter loven, når forholdet innebærer en utilbørlig utnyttelse av utlendingens situasjon»
  • Arne Viste mener at Norge bryter Kongeriket Norges Grunnlov paragraf 110 ved ikke å gi papirløse arbeid:
  • «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige.»
  • Kilde: udiregelverk.no og lovdata.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter