Nyheter

Hasina (27) flyktet fra dødstrussel

Det var med sterkt blandede følelser den afghanske flyktningen Hasina Shirzad (27) mandag markerte hjemlandets 100-årsdag for uavhengighet i sin nye hjemby Oslo.

Etter tre kriger inngikk Afghanistan 19. august 1919 avtale om uavhengighet fra britisk okkupasjon. I går ble den lenge forberedte 100-årsmarkeringen utsatt, som følge av helgens terrorangrep fra IS mot en bryllupsfest i Kabul, der 63 sivile ble drept.

Det skjer i et land som fortsatt er besatt av fremmede styrker og herjet av tallrike opprørsgrupper, krigsherrer og kriminelle nettverk.

LES OGSÅ: Kritikk mot bistand

Flukt til Norge

I 2015 flyktet Hasina Shirzad til Norge fra Afghanistan, der hun ble forsøkt drept av Taliban. Nå håper hun på en bred fredsavtale som inkluderer Taliban, men uten islamiststyre.

– Jeg har feiret nasjonaldagen med blandete følelser. Det er tragisk at mens USA og Taliban forhandler om en avtale som kan føre til fred, så ser IS ut til å få sterkere fotfeste i Afghanistan, sier Hasina Shirzad, som i 2015 flyktet til Norge, der hun nå går på masterstudium i journalistikk ved Oslo Met.

27-åringen håper en avtale mellom myndighetene og Taliban kan stabilisere landet og skape økt sikkerhet og vekst. Senest i går sa president Donald Trump at USAs fredsforhandlinger med Taliban går bra. Så langt har imidlertid Taliban nektet både å forhandle med afghanske myndigheter og å inngå avtale om våpenhvile.

– Uten krig vil afghanere utvilsomt få bedre tider. Mitt håp er at regjeringen kan inngå en fredsavtale med et mer moderat Taliban, og at Taliban har styrke til å bekjempe sine ekstreme fiender i IS, sier Shirzad.

LES OGSÅ: Pakistan sperrer grensen

Lover hevn

Etter helgens blodbad i Kabul lovet president Ashraf Ghani «å hevne hver eneste sivile blodsdråpe» og «utrydde» terrororganisasjonen IS. Samtidig er presidenten oppsatt på å forsterke sitt mandat gjennom gjenvalg i slutten av september, før regjeringen er villig til å gå inn i fredsforhandlinger.

Det kan være et stort feilgrep, advarer assisterende CMI-direktør Arne Strand:

– Taliban støtter ikke valget i september. Faren er at det kan bli en enda blodigere periode dersom valget presses gjennom uten at det er lagt rammer for videre fredsforhandlinger. Det ideelle hadde vært å snarest komme i gang med bredere fredsforhandlinger, med håp om å få på plass et rammeverk og en våpenhvileavtale før et utsatt valg, sier Strand.

LES OGSÅ: Blodrød rapport fra Afghanistan

– Uutholdelig voldsnivå

PRIO-forsker Kristian Berg Harpviken sier at Afghanistan for øyeblikket er verdens dødeligste konflikt, med et uutholdelig voldsnivå. Han vurderer en avtale mellom USA og Taliban bare som et første skritt i en lang og komplisert fredsprosess.

– President Trump har en klar interesse av å avslutte USAs krigsengasjement og få flesteparten av de 14.000 amerikanske soldatene ut. Til gjengjeld tar Taliban avstand fra terror på afghansk jord, og vil ikke tillate at landet blir base for islamistiske grupper som IS og al-Qaida.

Harpviken mener det bør komme en form for våpenhvile ganske raskt, men sier at Taliban frykter for lojaliteten i egne rekker dersom våpnene legges ned for raskt.

– Nå trengs en bred fredsinnsats, både i tid og substans. Det vil være ødeleggende å tvinge fram en rask og dårlig fredsavtale med svak forankring i befolkningen, uten løsninger på alle de krevende spørsmålene landet står overfor, sier Harpviken.

LES MER: Bygger nytt kalifat

Frykter tilbakeslag

Journaliststudenten Hasina Shirzad sier at oppholdet i Norge har vist henne den enorme verdien av likestilling og selvstendighet for kvinner. Hennes store frykt er at den framgangen kvinner tross alt har opplevd i hjemlandet etter at Taliban ble drevet fra makten i 2001, nå kan bli reversert.

– Det er positivt at Taliban ser ut til å ha blitt mer moderate, og at de vil la jenter og kvinner få gå på skole og studere. Samtidig vil de ikke la kvinner og menn studere eller jobbe sammen, og de vil styre hvordan kvinner kler seg, sier Shirzad.

Hun mener svært mye står på spill framover, og er bekymret over at krav til kvinners rettigheter ikke blir løftet fram tydelig og detaljert i forbindelse med avtalen som er ferd med å bli inngått mellom Taliban og USA.

Uoversiktlig og farlig

Generalsekretær Liv Kjølseth i Afghanistankomiteen opplever situasjonen i landet som mer komplisert enn noen gang siden organisasjonen ble etablert i 1980, året etter den sovjetiske invasjonen.

– Det er en økende fragmentering med et større antall aktører i landet enn noen gang, både i ulike opprørsbevegelser, kriminelle nettverk og på myndighetssiden. Våre folk på bakken i Afghanistan opplever situasjonen som svært uoversiktlig og farlig, sier Kjølseth.

Hun ser likevel håpefulle tegn, som forhandlingene med Taliban, at flere barn går på skole, at korrupsjon i økende grad bekjempes, og at unge afghanere er langt mer åpne for demokrati og liberale verdier enn den eldre generasjonen.

IS-trusselen øker

Ifølge NTB-AP kontrollerer IS stadig større områder nordøst i Afghanistan, med regelmessig terroraksjoner mot sivile mål, først og fremst mot sjiamuslimer som de anklager for vranglære.

Forskerne Arne Strand og Kristian Berg Harpviken mener at IS står ganske svakt militært, men at de med relativt få støttespillere likevel kan gjennomføre ødeleggende selvmordsaksjoner.

IS vil også kunne rekruttere fra den mest brutale og ytterliggående delen av Taliban som er misfornøyd med ledelsens «oppmykning» av sin tidligere beinharde islamistiske praksis.

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter