Nyheter

KrF møter motvind – norske velgere blir stadig mer liberale

Velgerne blir stadig mer liberale i moralske og etiske spørsmål. KrF møter kraftigere motvind fra begge sider i det politiske landskapet.

Det går frem av den store undersøkelsen av stortingsvalget i 2017, lagt frem av valgforskerne Bernt Aardal og Johannes Bergh under Arendalsuka.

– I slike spørsmål har KrF nå motstandere på begge sider i politikken – og det er ingen enkel situasjon, sier Aardal til Vårt Land.

Siden valget i 2009 har han og forskerne målt velgerholdninger på det som omtales som «KrFs akse» i velgerlandskapet: – den moralske-religiøse aksen.

– Nordmenn er blitt mer sekulære. Det er en langsiktig trend, Men vel å merke hos alle partier unntatt KrF. Det understreker KrFs særstilling i landskapet nå, påpeker Aardal.

LES OGSÅ: Frp og Høyres velgere mest muslimfiendtlige

Dødshjelp-aksept øker

Fra forrige valg er det skjedd markante endringer på de verdispørsmålene som måles: Holdning til homofil adopsjon, aktiv dødshjelp, surrogati, abort og om å satse på et samfunn med kristne verdier.

Den største endringen gjelder synet på homofiles anledning til å adoptere. I 2009 var det fortsatt en overvekt av velgerne negative til dette. Ved 2017-valget var opinionen markant positiv til homofil adopsjon.

På fire år er aksept for aktiv dødshjelp og positiv holdning til surrogati også økt ytterligere: 50 prosent i studien av nær 2000 velgere sier i sum seg «helt enig» eller «nokså enig» i at aktiv dødshjelp bør tillates. Og 44 prosent svarer i sum ja til å tillate surrogati. Bare en fjerdedel er «nokså uenig» eller «uenig» i å tillate surrogati.

– I den siste åtteårsperioden ser vi en endring på 31 prosent i liberal retning om aktiv dødshjelp, utdyper Aardal.

KrFs hjertesaker

Venstre, Frp og Rødt rommer størst andel velgere som sier ja til aktiv dødshjelp – SV og Venstres velgere har størst aksept for ja til surrogati. Tre av fire velgere støtter kvinners rett til selvbestemt abort.

I alle sakene er KrF den soleklare motpolen. Partiet står stille i forsvar – mens velgerne er blitt klart mer sekulære.

– Her handler det om KrFs hjertesaker, helt fundamentale spørsmål for partiet. Surrogati og aktiv dødshjelp er blant de sakene der velgerne endrer seg mest i motsatt retning av dem. Det reiser spørsmålet som også var tema i partiets veivalg: Hvilke muligheter KrF har ved å satse på disse tradisjonelle spørsmålene.

LES OGSÅ: Støre bannet i hardt oppgjør med Ropstad

Her er politikkens sekulære leir

Studien av 2017-valget viser at de mest sekulære velgerne stemmer på Rødt, SV, MDG og Venstre. Aps velgere er klart mindre sekulære enn Venstres.

For KrFs del forsterker dette den skvisen partiet står i om politisk samarbeid:

– På en økonomisk høyre-venstre-akse har KrF velgere på begge sider i politikken. Men i den aksen som betyr mest for dem, har de motstandere på begge sider. Den situasjonen er ikke enkel for KrF fremover, sier Aardal.

KrF i en spagat

KrFs valg var det mest miserable i historien med 4,2 prosent. I valgundersøkelsen påpeker at ingen partier har hatt større negativ utvikling de siste 20 årene enn KrF. Hvis partiet hadde fått 5000 færre stemmer, ville stortingsgruppen skrumpet inn til to-tre representanter.

– Den ideologiske plasseringen blant velgerne var lik det den har vært før – i midten. KrFs velgere lå både på høyresiden og venstresiden. Partiet havner i en spagat: an blir dratt mellom ulike grupper og resultatet blir at man taper til begge kanter. Skvisen så man jo i retningsvalget mellom rødt og blått.

LES OGSÅ: Ropstad-stikk til Arendalsuka – ut mot misjonsforbud

KrF taper omdømme som barne- og familieparti

Undersøkelsen gir et varsko i hverdagspolitikken: Bare 21 prosent av velgerne mener partiet KrF den beste barne- og familiepolitikken. Det er en klar nedgang fra 28 prosent forrige gang.

---

ARENDALSUKA

  • Arendalsuka er den årlige, store møteplassen for politikk i sørlandsbyen. Partier, organisasjoner og kommunikasjonsfolk står for en rekke arrangementer.
  • I år er det over 1200 av dem og det er ny rekord.
  • Uken arrangeres for åttende gang og arrangørene venter rundt 100.000 besøkende gjennom uken.
  • For første gang ble studien av forrige stortingsvalg presentert under selve Arendalsuka. Boken «Velgere og valgkamp» tar for seg en rekke sider ved 2017-valget.

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter