Nyheter

Den norske stat kan bli ansvarlig for stemmenekt

Ut fra menneskerettighetene har norske myndigheter en plikt til å sikre enkeltmenneskers rett til å stemme, mener jussprofessor med dette området som spesialfelt.

Oslo 20.07.2016
Vibeke Blaker Strand er førsteamanuensis ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.
FOTO: JOAKIM S. ENGER

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter