Nyheter

Flere trossamfunn benytter ikke stemmerett

Jehovas vitner er ikke alene om ikke å stemme ved valg. Flere menigheter holder seg unna stemmeurnene. – Tradisjon at vi ikke stemmer i Samfundet i Egersund, sier talsmann.

Vårt Land fortalte i går at Jehovas vitner risikerer å miste statsstøtten fordi de ekskluderer medlemmer som stemmer ved kommune- og stortingsvalg. Advarselen kommer fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som har ansvaret for trospolitikken til Solberg-regjeringen. Han oppfordrer trossamfunnet å endre praksis.

Menigheten Samfundet i Egersund og Guds Menighet i Lofoten er to andre kirkesamfunn som ikke deltar i valg.

– Jeg erfarte at det lå i kulturen at man ikke skulle engasjere seg i politisk aktivitet. Under oppveksten ble vi fortalt at i Bibelen sto det at man ikke skulle ta parti, sier Grete Vabo, tidligere medlem av Samfundet.

LES MER: Kinesiske innvandrere mål for Jehovas vitner

Straffet

Vabo erfarte at alle medlemmene i Samfundet i Egersund ble sterkt oppfordret til ikke å stemme ved valg. Det er mellom 1.000 og 1.500 medlemmer i menigheten.

– En reaksjon kunne være at man ble sosialt straffet hvis man var politisk engasjert i det offentlige rom. Jeg tror mange likevel stemte i skjul. Selv stemte jeg ikke før jeg var godt over 30 år. Det var ubehagelig og jeg kjente et sug i magen da jeg dro til stemmelokalet, minnes Vabo.

LES MER: 'Forstår at Samfundets lære kan virke farlig'

Tradisjon

Hovedforstander Ragnar Eidestad i Menigheten Samfundet i Egersund bekrefter at de fleste medlemmene ikke stemmer.

– Vabo får stå for det hun sier selv. Jeg har ingen kommentarer til hennes påstander, sier han og holder fram:

– Det er en tradisjon at vi ikke stemmer i Samfundet, men det er opp til hver enkelt. Det handler først og fremst om at menigheten ikke er enig med de politiske partiene. For samvittighetens skyld velger man da ikke å stemme, forklarer Eidestad.

Ifølge en protokoll Fædrelandsvennen har fått tilgang kommer det frem at Samfundets styre mener «den politiske ledelse vi har i landet vårt nå, er preget av partivesen, og at partiprogrammene som de enkelte partiene arbeider ut ifra inneholder momenter som går imot Bibelen. Derfor kan ikke Samfundsstyret råde menigheten til å delta i offentlige valg».

LES MER: Skyer over «Det forjettede land»

Ansvarlig

Forstander Rainer Stokvik i Guds Menighet i Lofoten forteller at de avstår fra å stemme fordi ingen politiske partier «snakker vår sak, og det er ingen partier som står for det vi står for». Menigheten har omtrent 470 medlemmer, og de aller fleste bor i Lofoten.

– Kan dere ikke bare stemme blankt?

– Resultatet ville blitt det samme, sier Stokvik.

– Er det forbudt å stemme?

– Ingen forbud, men står du for det ene, så står du for det andre også.

– Hvilke konsekvenser får det om man stemmer ved valg?

– Ingen konsekvenser. Vedkommende må ha en god grunn, og må stå personlig ansvarlig, men vi som samfunn stiller oss ikke bak avgjørelsen.

Oppfordrer

Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) oppfordrer alle tros- og kirkesamfunn til å la medlemmene bruke stemmeretten. Hun mener at det å melde seg ut av den demokratiske samfunnsmodellen er uheldig både for individene det gjelder, for trossamfunnet og for storsamfunnet.

– Tilhører man en livssynsminoritet er det imidlertid enda viktigere, og en forutsetning for vi skal klare å realisere målet om et livssynsåpent samfunn med likebehandling og like rettigheter, sier Rosendorf Joys.

Guds Menighet i Lofoten, Menigheten Samfundet i Egersund og Jehovas vitner er ikke medlem i STL eller i en av hovedsammenslutningene som er medlem i STL.

AVAILABLE: Main story about Jehovah's Witnesses and voting in English

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter