Nyheter

Frykter returer til Syria

I Danmark og Tyskland snakkes det om å sende syrere hjem igjen. NOAS frykter at dette også vurderes av norske myndigheter.

NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere – er bekymret for at norske myndigheter skal tilbakekalle midlertidige oppholdstillatelser for syriske flyktninger bosatt i Norge.

Bekymringen bunner i en landrapport publisert av Udlændingestyrelsen (dansk utlendingsdirektorat) som beskriver forbedrede forhold i Syria. I rapporten står det blant annet: «Det er generelt en forbedring av forholdene i de regjeringskontrollerte områdene, særlig i Damaskus-provinsen.»

Kun én side

NOAS-rådgiver Marek Linha er kritisk til rapporten fra Udlændingestyrelsen.

– Den samsvarer dårlig med FN-rapporten Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, som også ble publisert i februar.

FN-rapporten beskriver regjeringsstyrker som vilkårlig arresterer og varetektsfengsler mennesker. Den forteller også om hvordan titusener av anholdte mennesker plutselig havner på offisielle lister over døde mennesker.

– De som returnerer er svært sårbare for å bli ansett som opposisjonelle. I Syria er det vanlig å torturere noen i avhør, og mange nylige returnerte blir internert og avhørt. Regjeringen forsøker å undersøke om de nylig returnerte kjenner folk som har vært motstandere, sier Linha.

LES MER: Tre millioner sperret inne med 20.000 terrorister.

Uenige dansker

I fjor instruerte den danske regjeringen Udlændingestyrelsen til å vurdere om sikkerhetssituasjonen i Syria har forbedret seg nok til å returnere syriske flyktninger.

Udlændingestyrelsen og Dansk Flyktninghjelp utarbeidet den ovennevnte landrapporten.

Funnene i rapporten førte til at Udlændingestyrelsen nektet å forlenge oppholdstillatelsen til seks syrere. Denne avgjørelsen ble senere omgjort av Flygtningenævnet (dansk utlendingsnemnda) da de vurderte at det var individuelle grunner for å beholde syrernes oppholdstillatelser.

Også i Tyskland har innenriksministere fra de tyske delstatene bedt den tyske regjeringen om å vurdere om de regjeringskontrollerte områdene er trygge nok for å sende hjem syriske flyktninger.

– Politisk markering

Linha ser ingen grunn til at Norge skal følge i fotsporene til Danmark, men blir ikke overrasket om det skjer.

– Den norske regjeringen markerer seg ofte politisk på utlendingsfeltet, men så skjer det i praksis lite, for eksempel Storskogpraksisen i 2015 eller instruksen om opphør av flyktningstatus fra 2016. Vi håper at syrere som har fått asyl i Norge slipper slik unødvendig usikkerhet.

Dersom UDI skulle bli instruert av regjeringen slik som i Danmark, behøver det ikke bety at det vil resultere i ny praksis.

– UDI er faglig sterke, så de finner nok ikke saker hvor det er forsvarlig å sende folk tilbake til Syria allerede i dag.

Likevel er NOAS urolig.

UDIs skriver i en e-post til Vårt Land at det ikke er kjent for dem at regjeringen har kommet med initiativ til dem om Syria.

LES MER: Norge gjør asylporten trangere.

Justisdepartementet

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Kristoffer Sivertsen (Frp) sier det er UDI som vurderer tilbakekall av oppholdstillatelser.

– Det har ikke vært noen samtaler mellom politisk ledelse og syriske myndigheter.

Sivertsen sier at regjeringen, i møte med den syriske flyktningsstrømmen, foreslo å øke botidskravet for permanent oppholdstillatelse fra tre til fem år i 2016.

– Det ville medført at utlendinger måtte ha minst fem års botid før de kunne få varig opphold i Norge.

Ifølge Statistisk sentralbyrå tok Norge imot 9500 flyktninger fra Syria i 2016. Dagens regel innebærer at disse syrerne kan søke om permanent opphold i 2019.

LES MER: Ikke på over 20 år har færre asylsøkere kommet til Norge.

---

SYRIA

  • Den syriske borgerkrigen begynte offisielt 15. mars i 2011.
  • Nær 12 millioner mennesker trenger humanitær hjelp.
  • Omtrent 6.7 millioner syrere er flyktninger, og 6.2 millioner er fordrevet internt i landet.
  • 70 prosent av syrere lever i ekstrem fattigdom.
  • UD har frarådet alle reiser til eller opphold i Syria siden 2013.
  • Kilde: Worldvision.org, Utenriksdepartementet.

---

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter