Nyheter

Trossamfunn må opplyse om pengestøtte fra utlandet

Regjeringen vil kartlegge hvilke tros- og livssynssamfunn som får penger fra land uten religionsfrihet.

– Vi ser med bekymring på at det er norske tros- og livssynssamfunn som blir finansiert av samfunn eller stater som bryter menneskerettighetene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NRK.

Fredag blir departementets forslag til ny stortingsmelding om tros- og livssynslov oversendt Stortinget for behandling. Der foreslår regjeringen at alle tros- og livssynssamfunn som mottar støtte fra utlandet, skal opplyse om dette i regnskapene sine. Målet er å kartlegge hvor mange det er som mottar støtte fra land som bryter menneskerettighetene og ikke har religionsfrihet.

– Da kan man vurdere for eksempel kutt i statsstøtte til de trossamfunnene som mottar støtte fra stater som bryter menneskerettighetene, sier Ropstad.

Talsperson for Rabita-moskeen, Basim Ghozlan, som får penger fra utlandet, mener at det er positivt at regjeringen nå vil kartlegge hvor trossamfunn får pengene sine fra. Han mener støtten er uproblematisk.

– Utenlandsk støtte er bare problematisk hvis giverne setter krav om at man skal gjøre ting på en bestemt måte, og disse kravene er i strid med norsk lov eller menneskerettighetene. Men dette har aldri skjedd, og vil heller aldri skje, sier Ghozlan til NRK.

NTB Nyheter

NTB nyheter

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter