Nyheter

Slik ble KrF isolert i stortingsoppgjør om ufødt liv

KrF var mer venneløs enn noen gang da partiet foreslo vern av ufødt liv inn i Grunnloven. Partiet møtte tøffe anklager om å ville totalforby abort.

– Med viten og vilje legger KrF opp til et totalforbud mot abort i Norge. Brudd på loven må jo straffes, og da er man helt på nivå med Pro Life-bevegelsen i USA, sier SVs Petter Eide til Vårt Land.

SV-profilen gikk hardt ut da Stortinget nok en gang debatterte et KrF-forslag om vern av liv «fra unnfangelse til naturlig død». KrF har fremmet grunnlovsendringen siden 1990-årene, men blir stadig mer isolert i spørsmålet.

• En enstemmig Kontroll- og konstitusjonskomité avviste på forhånd forslaget.

• I motsetning til tidligere fikk ikke KrF noen støtteinnlegg fra borgerlige enkeltrepresentanter, som var enige i sak.

LES OGSÅ: Ropstad klar med hjelp til IS-barna

Gjenganger i flere perioder

Det var eks-leder Knut Arild Hareide, Olaug Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Rigmor Andersen Eide som i 2016 på ny fremmet grunnlovsforslaget. KrF har ansett det som et viktig verdisignal å få en «utvidet» rett til liv inn i Grunnloven.

Et bakteppe av moderne bioteknologi – som gjør det mulig å sortere fostre – samt trusselen om ordninger med aktiv dødshjelp har bidratt til at KrF har fremmet forslaget igjen og igjen. Under hovedrunden i denne fireårsperioden var det Grøvan som førte an på partiets vegne. Han la innledningsvis an en forsonlig tone:

– Saken vekker sterke følelser. Det forstår jeg – og det har jeg respekt for. Det er viktig for meg å understreke at det er KrFs ønske at vi ser hverandres dilemmaer i en sak som dette.

Ønsker KrF kriminalisering?

KrFs parlamentariske leder poengterte at det sentrale er å få et prinsipp om livsvern inn i Grunnloven.

– Respekten for liv er helt sentralt for KrF. Den er også et av de grunnleggende prinsippene i kulturarven, sa han.

Fordi mennesker nå i større grad kan velge mellom liv og død, står samfunnet i følge Grøvan overfor nye problemstillinger. Derfor er det behov for «et grunnlovmessig utgangspunkt» når nye lover skal på plass.

Men hvilke situasjoner som skal være unntatt fra prinsippet om vern av liv, ville ikke Grøvan gå inn på. Han fremholdt at det er en annen debatt. Det startet et jag fra SVs talere:

– Hvis KrFs forslag skulle vedtas: Ønsker KrF å gå inn for en kriminalisering av kvinner som tar abort og helsepersonell, spurte Petter Eide.

Han stemplet KrFs manglene utdyping av konsekvensene som «uansvarlig»:

– Slik KrFs forslag leses, vil det være en instruksjon til lovavdelingen i regjeringen om å utforme et forslag om hvordan abort skal kriminaliseres. Jeg forventer et klart svar på hva som er konsekvensen av dette forslaget, sa han.

– Det er ingen hemmelighet at KrF ønske ren annen abortlov enn dagens. Hva endringer vil føre til, vil vi komme tilbake til, sa Grøvan.

LES OGSÅ: KrF og KD taper på abortdebatt

Et varsko fra Sp

Også SVs Karin Andersen presset på for svar.

– Det er den rareste grunnlovsdebatten jeg har vært med på. Spør man KrF om konsekvensene, så er svaret «ja, vi får vi se». Alle vet jo at KrF vil fjerne dagens abortlov og at det nå går en konservativ trend over hele verden, sier hun til Vårt Land.

Forrige gang Stortinget debatterte KrFs grunnlovsfremstøt i 2014, gikk det hett for seg. En rekke kvinnelige Ap-profiler gikk hardt ut mot KrF. Denne gangen holdt Ap en lav profil – mens SV jaget. Grøvan var alene i ilden for KrF. Ingen fra Høyre tok heller ordet. Sp fristilte representantene, men partiets Nils T. Bjørke advarte:

– Sp har stått sammen med KrF i mange saker, men i denne vil mange oppfatte det som et forsøk på omkamp om abortloven. Her er det vilje til å gjøre endringer man ikke ser konsekvenser av.

Grøvan: «Ser ikke for meg kriminalisering»

Overfor Vårt Land etter debatten imøtegikk Grøvan SVs påstand om at grunnlovsforslaget er «uansvarlig» fordi man ikke kjenner konsekvensene:

– Når man innlemmer ting i Grunnloven, er det på mange områder man erfaringsvis må utrede hva slags konsekvenser forslaget får. Grunnlovsendringer har sjelden vært av en slik karakter at det gir et entydig svar om hvordan lovgivningen skal utformes. Derfor er utredning det normale, sier han.

– I debatten ble du spurt om KrF kan komme til å støtte kriminalisering av abort. Kan det bli resultatet?

– Jeg ser absolutt ikke for meg noen form for kriminalisering. Men hvis vi fikk flertall for et prinsipp for retten til liv fra unnfangelsen, måtte det gjøres vurderinger av hvilke endringer man kunne gjøre med abortloven.

LES OGSÅ: Kritiserer Ropstad for å bryte med regjeringens familiepolitikk

Innstille kampen?

– Tidligere fikk KrF støtte fra enkeltrepresentanter i andre partier når vern om liv-forslag ble fremmet. Kan manglende støttespillere bidra til at KrF innstiller denne typen forslag?

– Det må stortingsgruppen ta stilling til. Men grunnlovsforslaget er nedfelt i KrFs grunnlag som parti. I hver periode må vi alltid diskutere hvordan vi skal fremme spørsmålet. Derfor må vi komme tilbake til dette da – og når vi diskuterer partiprogrammet for neste periode, svarer Grøvan.

---

ABORTSTRID

  • I over to tiår har KrF-representanter foreslått å endre Grunnloven for å få gi ufødt liv større vern.
  • Denne gang lød KrFs formulering: «Menneskeverdet skal være ukrenkelig, og enhver har rett til legemlig integritet fra unnfangelse til naturlig død».
  • I over to tiår har KrF-representanter fremmet forslag om slike grunnlovsendringer. Røde partier har kjempet imot.
  • Da KrF inngikk samarbeidsavtale med Solberg-regjeringen, skapte KrFs seier om reservasjonsrett ny abortstrid. Selv om regjeringen ga seg, tente saken kvinneaktivister og utløste protesttog.
  • Da KrF fikk gjennomslag for innstramminger i adgang til tvillingabort, økte protestene og ga fart i en ny abortstrid.
  • Før sommeren skal Stortinget behandle regjeringens forslag om innstramminger i adgangen til fosterreduksjon.

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter