Nyheter

Frp vil ramme «martyrfond» ved å kutte norsk bistand til Palestina

Regjeringspartiene er helt enige, ordningen med fangelønn må de palestinske selvstyremyndighetene avvikle. Nå trapper Frp opp kampen mot det som kalles «martyrfondet».

Bilde 1 av 2

– Det er alvorlig og uakseptabelt at demokratier som Norge bidrar økonomisk til de som oppfordrer til terror og støtter dømte terrorister, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen til Vårt Land.

Han representerer Fremskrittspartiet i Stortingets utenrikskomité, og var justisminister i Solberg-regjeringen i årene 2016-2018.

Fremskrittspartiet har lenge sett rødt når det blir snakk om ordningene som sikrer familiene til fengslede palestinere og familiene til drepte og sårede palestinere i den lange konflikten med Israel, økonomisk støtte. Det første omtales gjerne som «fangelønn» mens pengesekken som dekker alle utbetalingene bærer navnet «martyrfondet».

Da KrF forhandlet om en plass i regjeringen i januar, ble de fire borgerlige partiene enig om et eget punkt om fangelønn i den politiske plattformen: «(...) aktivt motarbeide økonomiske bidrag til terrorisme, inkludert fangelønn.»

LES MER: Palestinsk statsminister nekter å stoppe fangelønn

Være eksempel

Nå trapper Frp opp kampen mot både fangelønn og martyrfond:

– Som leder av Giverlandgruppen for Palestina (AHLC), bør Norge stå frem som et eksempel for verdenssamfunnet på at denne type indirekte terrorfinansiering ikke kan aksepteres. En reduksjon av bistanden til PA vil sende et kraftig signal, skriver Amundsen i spørsmålsbrevet til Søreide. PA er forkortelsen for De palestinske selvstyremyndighetene.

Ved utgangen av april satt 5.152 palestinere i israelske fengsler, viser tall fra Israel Prison Service (IPS). Mange holdes fengslet av sikkerhetsårsaker. Vel 2.900 soner dommer.

«Martyrfondet» støtter familiene til personer som er fengslet for antiisraelske aktiviteter, som er alt fra steinkasting til skyteangrep og selvmordsbombinger – og familiene til drepte og sårede palestinere.

Vil ta millioner

Frp sitter i regjering sammen med Høyre, så det er egen utenriksminister Frp nå utfordrer: Vil utenriksministeren vurdere en reduksjon av bistanden PA, i tråd med vedtaket i det nederlandske parlamentet? spør Amundsen Søreide.

Han viser til at det nederlandske parlamentet i fjor vedtok å kutte bistanden til Palestina med 1,5 millioner euro, om ikke PA avslutter fondsutbetalinger til det nederlenderne kaller «terrorisme»..

Amundsen mener denne saken bare har en løsning:

– Norge kan ikke akseptere at terrorister og deres familier belønnes for volds- og drapshandlinger, skriver han.

Til Vårt Land sier Amundsen at den økonomiske støtten hjelper de som aktivt vil undergrave staten Israel.

– Det mener jeg er helt forkastelig all den tid Israel er det eneste landet i regionen som står for de frihetsverdiene vi tar for gitt i Vesten.

Han peker på at selv om norsk bistand ikke går direkte til fondet, får fondet påfyll av penger fra eksempelvis utdanningssektoren, som på sin side støttes med inernasjonal bistand.

LES MER: Arbeiderpartiet likte ikke fangelønn

Er enige

KrF som Frp lenge vært mot ordningen. I 2017 utfordret stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan og Hans Olav Syversen – som nå er KrFs statssekretær hos statsminister Erna Solberg – daværende utenriksminister Børge Brende (H): «Enten opphører ordningen med terrorlønn, eller så må man vurdere om norsk bistand til de palestinske myndighetene kan fortsette i samme omfang som før.»

I fjor tok også Høyre opp saken. Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H), som også er medlem av Israels venner på Stortinget, etterlyste en avklaring: Ender norske bistandsmidler til Palestina som pengestøtte til fengslede palestinere eller deres familier?

Nei, svarte utenriksminister Søreide. Snart ett år senere vil Frp straffe Palestina med bistandskutt.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter