Nyheter

Støtter egen handlingsplan mot islamofobi

SV møtte muslimske organisasjoner og trossamfunn.

Etter at regjeringen i 2016 lanserte Norges første handlingsplan mot jødehat, har både Likestillings- og diskrimineringsombud og samfunnsdebattanter tatt til orde for en tilsvarende plan mot muslimhat eller islamofobi.

Islamofobi er et begrep benyttet om anti-muslimske fordommer, hatretorikk og propaganda, tilsvarende antisemittisme slik det benyttes om jødehat. Begrepet brukes også som samlebetegnelse for fordommer mot, og diskriminering av muslimer.

På landmøtet i mars gikk SV går inn for en egen handlingsplan mot islamofobi etter en følelsesladet debatt. Med det er SV det første stortingspartiet som krever en slik handlingsplan.

Innspillsmøte

Onsdag inviterte Marian A. Hussein, leder for SVs inkluderingsutvalg, og stortingsrepresentant Freddy Øvstegård, som sitter i Stortingets familie- og kulturkomité, som har ansvaret for arbeidet med anti-diskrimineringslovverket, til innspillsmøte.

Rundt møtebordet i Stortinget satt Anirastistisk senter, tankesmia Minotenk, Islamsk Råd Norge, moskeen Islamic Cultural Centre, MIRA-Senteret, Salam - organisasjonen for skeive og transpersoner med muslimsk bakgrunn og LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk, en frivillig flerkulturell organisasjon som jobber for likestilling og inkludering av minoriteter.

Egen plan

Samtidig som SV ønsker en egen handlingsplan mot islamofobi, har Stortinget også vedtatt å be Solberg-regjeringen utarbeide og iverksette en ny, nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering.

På innspillsmøtet fikk Hussein og Øvstegård klare råd om at en egen plan mot islamofobi var langt å foretrekke framfor å innlemme islamofobi i planen mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering. En egen plan vil være et viktig symbol på at man tar kampen mot islamofobi alvorlig, lød oppfordringene.

Konkrete tiltak

I 2016 kom regjeringens handlingsplan mot antisemittisme. Den er en del av arbeidet for inkludering og mot diskriminering og hatefulle ytringer. Planen, som kom på plass etter press fra KrF, inneholder 11 tiltak.

Rundt bordet i Stortinget pekte flere på at dette var en god plan, for den hadde få tiltak, som alle var konkrete – og med det lettere å følge opp.

Flere veivisere

For å øke nordmenns kunnskaper om muslimer og islam tok flere til orde for å kopiere suksessen til Jødiske veivisere. Dette er et prosjekt i regi av Det Mosaiske Trossamfund i Oslo, som med statsstøtte sender unge norske jøder på skolebesøk. Ved et besøk fra jødiske veiviserne får elever møte to unge, jødiske nordmenn som er komfortable både med sin norske og jødiske identitet. De forteller elevene om jødene i Norge og deres historie, liv og utfordringer.

Jødiske veivisere er inspirert av prosjektet Samiske veivisere. Her reiser unge norske samer rundt og informerer ungdommer i skoler og andre arenaer om samisk kultur og samfunnsforhold.

Rundt stortingsbordet mente flere at egne veivisere vil være et godt tiltak mot islamofobi.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter