Nyheter

Den katolske kirke har nye regler rundt overgrep - får både ris og ros

Pavens nye regelverk for å håndtere overgrep blir kalt en milepæl. Men fortsatt skal overgrepssakene håndteres i kirkens hierarki uten at det er et pålegg å involvere lekfolk.

De nye reglene for hvordan Den katolske kirke skal forholde seg til seksuelle overgrep ble offentliggjort torsdag. Den katolske avisen The Tablet kaller reglene «en milepæl», og trekker særlig fram at kirken nå har et universelt sett av regler og at den pålegger alle et ansvar. I tillegg utvider reglene seksuelt misbruk til å gjelde ikke bare overgrep mot mindreårige, men også misbruk av autoritet der prestestudenter eller andre blir manipulert og misbrukt.

Pavens dokument gjør det også klart at biskoper kan bli stilt til ansvar ikke bare for anklager om å ha begått overgrep, men også for å ha unnlatt å ta affære, eller forsøke å dekke over overgrep de får kjennskap til. Reglene pålegger alle i kirken et ansvar for å melde fra, og understreker at den som varsler ikke skal utsettes for reaksjoner.

Dokumentet gjør det også klart at det å lage, vise fram, ha eller distribuere barnepornografi omfattes av overgrepsregelverket.

LES OGSÅ: Fagetisk råd: – Beklagelser er viktige, men nå er det på tide med konkrete tiltak

Eksperter og lekfolk

Priorinne ved Katarinahjemmet, Anne Bente Hadland, er svært glad for at dokumentet kommer. Samtidig ser hun svakheter.

– Det er positivt at det nå tas et skritt i retning av å stille biskoper til ansvar i overgrepssaker. Det gjelder ikke bare hva de selv har gjort, men også hva de ikke har gjort i møte med andres overgrep. Dette har vært etterlyst helt siden McCarrick-saken.

Theodore McCarrick mistet i fjor sommer sin kardinaltittel, og mistet i februar retten til å være prest. Kirken fant McCarrick skyldig i å ha forgrepet seg seksuelt på mindreårige og også voksne prestestudenter over flere tiår. Samtidig som mange visste om McCarricks framferd, steg han i gradene i Den katolske kirke, og ble utnevnt til erkebiskop i Washington og senere kardinal.

Det som bekymrer Hadland, er at de nye reglene ikke setter som krav at eksterne eksperter og lekfolk skal ha en rolle i håndteringen av overgrepssaker. Hun mener at det bedre ville sikret en uavhengig håndtering.

– Det står i dette dokumentet at lekfolk kan konsulteres, men ikke at de må, sier Hadland.

Hadland viser til at noe av det paven har pekt på som en årsak til overgrepskrisen, er en form for klerikalisme. Det vil si at prestestanden ser på seg selv som hevet over andre, og derfor har beskyttet hverandre og ikke ønsket at anklager om overgrep skulle komme ut eller behandles i rettssystemet. Andre ord som også har stått sentralt er åpenhet og innsyn.

– Dette dokument er et stort skritt videre, men det har en alvorlig begrensning når det gjelder disse ordene som har gått igjen om transparens og klerikalisme. Man begrenser seg til at dette skal håndteres av biskoper, og begrenser dermed muligheten for innsyn, sier Hadland.

LES MER: Pavens rådgiver: – Metoo endret kirkens oppgjør

Internt

Det katolske nettstedet Catholic News Agency skriver i en analyse at reglene som paven nå har lagt fram, har mange likhetstrekk med et forslag som den amerikanske bispekonferansen skulle behandle på sitt møte i november, og som var fremmet av erkebiskop i Chicago, kardinal Blaise Cupich. Men mens Cupichs forslag innebar at en ekstern gruppe av lekfolk og fagfolk innen etterforskning, påtale, psykologi og ledelse skulle overvåke håndteringen, har paven utelatt dette som et krav i sitt dokument. Etter pavens regelverk kan hele saken bli håndtert av geistlige lokalt i bispedømmet og av Vatikanet.

Ifølge CNA lå Cupichs modell an til å bli vedtatt av den amerikanske bispekonferansen, men ble stoppet av Vatikanet.

De nye reglene gjelder fra 1. juni i år. Fra 1. juni neste år skal alle bispedømmer ha på plass et system for å ta imot og håndtere anklager om overgrep. Overgrepssaker skal som hovedregel være ferdig behandlet innen 90 dager. Paven understreker at «disse fenomenene, i alle sine former, aldri skal skje igjen», og at det krever både konkret handling og omvendelse av hjerter.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter