Nyheter

Bærer korset gjennom Oslo

– Noen blir kanskje provosert, sier domkirkeprest Elisabeth Thorsen.

– Budskapet er at Jesus lider med alle som lider, også i dag, forteller ledende domkirkeprest Elisabeth Thorsen i Oslo domkirke.

I omtrent 35 år har Kirkens Bymisjon og Oslo domkirke arrangert korsvandring gjennom Oslos gater på langfredag.

Også i år skal korset bæres mellom byens viktigste institusjoner og bygninger. Ved de ulike stoppestedene vil følget lese tekster fra Jesu lidelseshistorie og ha bønn. Til slutt bæres korset inn i domkirken hvor det blir liggende i en åpen kirke hele natten til midnattsmessen starter lørdag kveld. Her kan man feste en rose på korset.

– Det er som om hele byens lidelse er med. Man er med på noe som sprenger tid og rom. Noen feller en tåre, andre holder en hånd, forteller Thorsen.

LES OGSÅ: Flere feirer påskegudstjeneste i Oslo

Viser tro

Å være med på slik offentlig religiøs handling ute i Oslos gater bryter med forestillingen om at tro bør være en privatsak. Thorsen ser det som en troshandling å gå med et slikt kors, samtidig som alle kan slutte seg til.

– Ingen spør hvor dypt og alvorlig man tenker om det man gjør. Det er en invitasjon til å reflektere rundt Jesu korsvei, lidelsene i verden i dag, og sammenhengen mellom disse, sier Thorsen.

Hun mener det både kan være utfordrende og fint med et offentlig opptog som dette.

– Jeg har tenkt at noen kanskje blir provosert. Og det kjennes litt rart å gå med prestekjole i byen slik. Man går på en måte med troen utenpå. Men jeg tror dette opptoget kan være en fin, fredelig påminnelse om hva tro kan være.

– Hva tenker du korsvandringen viser at tro kan være?

– Medmenneskelighet, empati, alvor og ansvar. Det å synliggjøre og dele den livsholdningen med andre, kan være noe fint, sier Thorsen.

ERLING RIMEHAUG: «Vi tror på en Gud som er skadet»

En dramatisk høytid

Gjennom påsken tror Thorsen at kirken formidler et viktig budskap mennesker kan identifisere seg med. Hun peker på dramatikken og spenningen i påskefortellingen.

– På palmesøndag opplever Maria en fred ved Jesu føtter, men senere er det redsel og forvirring i Getsemane. Så følger soldatenes pågripelse av Jesus, tortur, korsfestelse død og oppstandelse.

– Gjennom denne fortellingen kan vi bekrefte det store spennet som finnes i livene vi lever. Man kan ofte føle seg ensom når man opplever dramatiske ting. Påsken forteller at dette dramatiske er typisk for livet og at det også er sånn Gud kommer til verden.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter