Nyheter

– Leit at Winther har meldt seg ut

– Medlemmene av Kirkerådet har et eget ansvar for å vurdere hvem som de mener vil være best egnet som biskop og velge vedkommende, Gard Sandaker-Nielsen, leder i Åpen folkekirke.

– Jeg synes det er leit at Gunnar Winther har meldt seg ut av Åpen folkekirke. Han har vært en viktig og engasjert person som har bidratt mye for organisasjonen og for kirka, skriver leder i Åpen folkekirke, Gard Sandaker-Nielsen til Vårt Land på e-post.

Han sier

Samtidig respekterer jeg selvsagt at det kan komme opp saker som gjør at en ikke lenger synes det er naturlig å være medlem. Det er en viktig del av en demokratisk utvikling i Åpen folkekirken og i kirken for øvrig,

Når det er sagt, oppfatter ikke Sandaker-Nielsen at han og Winther er uenige om de grunnleggende forholdene knyttet til kirkedemokratiet.

– Winther kritiserer at du som ÅF-leder pekte på den kandidaten som ikke hadde størst lokalt votum i forkant av tilsettingen. Hvorfor valgte du å gjøre det?

– Det var denne gangen naturlig for meg å si hvem jeg mente ville bli den beste biskopen for hele Stavanger bispedømme, og støtte Åpen folkekirke i Stavanger i deres ønske. Dette gjorde jeg ikke i forkant av forrige tilsetting i Stavanger, noe som gjorde det ekstra utfordrende å stå i debatten i etterkant. Så helt uavhengig av hva Kirkerådet ville falle ned på, ville jeg at offentligheten denne gangen skulle vite i forkant hva jeg mente.

LES MER: Kontroversiell bispeutnevnelse i Stavanger.

Medlemmenes ansvar

– La ÅF på noen måte press på Kirkerådet under bispeutnevnelsen?

– Medlemmene av kirkerådet har et eget ansvar for å vurdere hvem som de mener vil være best egnet som biskop og velge vedkommende. I tillegg sitter de med mer kunnskap om kandidatene enn oss andre. Det ansvaret har jeg hele tiden vært tydelig på at de har og må ta.

Sandaker-Nielsen sier Stavanger har fått en god biskop, og at han håper at Åpen folkekirke vil gjøre et godt valg i bispedømmet.

– Men vi skal måles på alt vi har gjort så langt, og det vi i programmet sier at vi skal gjøre framover. I tillegg har vi fått et flott lag i Stavanger som kommer til å gjøre en god jobb framover for Åpen folkekirke og kirken vår. Sammen håper jeg det vil gi oss et godt valgresultat, sier Sandaker-Nielsen.

Ingeborg Misje Bergem

Ingeborg Misje Bergem

Misje Bergem er bokanmelder i Vårt Land. Hun er tidligere journalist i avisa og jobber for tida med en doktorgrad om fransk samfunnsliv.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter