Nyheter

Da Norge slukket FM-nettet, skjedde det noe i Malawi

Mange protesterte heftig da det norske FM-nettet ble slukket og DAB overtok. Nå har norske FM-sendere fått nytt liv i Malawi, der de skal bidra i kampen mot barneekteskap.

Bilde 1 av 3

For programleder Memory Mbewe (25) i ungdomsradioen Timveni har slukkingen av det norske FM-nettet gitt helt nye muligheter. Etter at 14 overflødige FM-sendere fra Norge er satt i drift i Malawi, har radiokanalen økt dekningen fra 40 prosent til potensielt 100 prosent av befolkningen i landet.

Programleder Memory Mbewe kan dermed nå mye lenger ut med sitt viktigste budskap:

– Jeg brenner for at det skal bli færre barneekteskap i Malawi. Barneekteskap rammer svært mange i den største befolkningsgruppen i Malawi, de unge. Jeg vil bidra til at jenter skal kunne forme sine egne liv og skape seg en håpefull framtid. Det vil også være vesentlig for at Malawi som land skal komme seg ut av dyp fattigdom, sier den unge programlederen.

LES MER: Utsatte tenåringsjenter

Unge stemmer

Det lyder både popmusikk, sportssendinger og nyheter fra sendingene til Timveni («Hør oss»). En vesentlig del av de 12 timene med radiosendinger daglig er likevel diskusjoner og formidling av kunnskap og informasjon om temaer som er viktig for de unge. Som utdanning, seksualitet og kamp mot barneekteskap, og der unge stemmer løftes fram.

Satsingen støttes av Plan International Norge, der generalsekretær Kari Helene Partapuoli er begeistret etter å ha vært med på lansering av det nye nasjonale nettet denne uken:

– «Alle» i Malawi hører på radio; i hjemmene, på kafeer og samlingssteder. Radio er det klart mest tilgjengelige massemediet i et land med mangelfull nettdekning, og der en stor andel av befolkningen ikke kan lese og skrive. Og med en medianalder på bare 17 år er det avgjørende viktig med en slik radiostasjon laget av og for ungdommer, sier Partapuoli.

LES OGSÅ: Frykter koleraepidemi

Innførte forbud

Malawi innførte i 2017 forbud mot ekteskap for barn under 18 år, men det vil ta tid å få dette fullt ut gjennomført i et fattig land, der både kulturelle tradisjoner og økonomiske drivkrefter i lange tider har fremmet barneekteskap.

Programleder Memory Mbewe har i tre år arbeidet som ungdomsambassadør for Plan International, og var selv en pådriver for lovendringen som kom i 2017. Hun er datter av en mor som ble gravid altfor tidlig, og som aktivist og rollemodell for andre kjenner hun et stort engasjement for å endre den uheldige praksisen med barneekteskap.

– Slike ekteskap fratar dem så mange muligheter og rettigheter, spesielt utdanning. Tidlig ekteskap betyr som regel tidlig graviditet, før deres egen kropp er moden for det. Det gir dårligere helse, fratar dem muligheter til å bli økonomisk uavhengige, og utsetter dem for å bli utnyttet og misbrukt bare for at de skal kunne få mat på bordet, sier Mbewe.

LES OGSÅ: Sliter etter Boko Haram-overgrep

Nytt liv for avskiltet utstyr

Da Norge stengte FM-nettet i 2017 var det ikke fritt for protester, men nå har altså noen av de mest moderne senderne fra Norge fått et nytt liv i landet i det sørøstlige Afrika. De 14 senderne ble skrudd ned og pakket i containere før en omstendelig skipstransport til Malawi, som del av en avtale mellom Plan International Norge og det Telenor-eide selskapet Norkring som eide og driftet FM-nettet fram til det ble slukket.

– Dette er jo bare en liten del av det norske FM-nettet, men det er fantastisk å komme hit til Malawi og oppleve den overstrømmende mottakelsen gjenbruken av disse senderne får. Dette er jo glimrende utstyr som gir sendinger av god kvalitet i hele Malawi, sier Torbjørn Teigen, administrerende direktør i Norkring.

Han har sørget for at norske teknikere har vært med på monteringen, med grundig opplæring til malawiske teknikere som heretter skal drifte utstyret.

LES MER: Milliarder å spare

– Jeg kan knapt vente på den dagen da jenter og gutter i Malawi har de samme mulighetene, og der barneekteskap er utryddet. I den kampen gir dette senderutstyret oss helt nye muligheter, sier en entusiastisk programleder Memory Mbewe.

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn har vært utenriksjournalist i Vårt Land i en årrekke, og er nå tilknyttet avisen som kommentator.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter