Nyheter

Per-Yngve Monsen anker saken mot Fretex

Samme dag som ankefristen utløper, har Per-Yngve Monsen anket saken mot Fretex til Borgarting lagmannsrett.

Som ankegrunn oppgir Per-Yngve Monsen og hans advokat Trygve Staff feil i bevisvurderingen i dommen fra Oslo tingrett og feil i hvordan retten har forstått varslervernet i arbeidsmiljøloven.

I dommen fra Oslo tingrett 15. februar går det fram at den ene meddommeren tok dissens og mente Fretex var skyldig i gjengjeldelse mot Monsen etter at han hadde varslet om kritikkverdige forhold i Fretex-konsernet. Fagdommeren og den andre meddommeren mente oppsigelsen av Monsen ikke var usaklig, og ikke var en gjengjeldelse mot ham som varsler. Derfor ble Fretex frifunnet i påstanden om usaklig oppsigelse av Monsen.

LES MER: Dom i Fretex-saken: Dommerne uenige om oppsigelsen var usaklig

Omorganiseringen

I anken hevder Monsen at tingretten gjorde en «meget snau» drøfting av om bortfallet hans stilling som administrasjonssjef var en nødvendig del av omorganiseringen av Fretex, eller om Fretex-ledelsen brukte omorganiseringen også til å si opp Monsen. Tingrettens flertall, fagdommeren og meddommeren, påpekte i dommen at det å fjerne administrasjonssjefstillingen ikke kunne være begrunnelsen i seg selv for omorganisering av Fretex, og kom raskt til at bortfallet av Monsens stilling dermed ikke var en gjengjeldelse mot ham som varsler.

Monsen har overfor Vårt Land understreket at han ikke påstår at bortfallet av hans stilling var den eneste grunnen til omorganiseringen, men at dette ble brukt som en anledning til også å bli kvitt ham. I anken blir det også vist til at omorganiseringen starter like etter at Monsen og tre andre i ledergruppen i regionselskapet Fretex Øst-Norge som nå er nedlagt, varslet om kritikkverdige forhold.

LES MER: Saksøkte arbeidsgiveren – nå er han tilbake på jobb igjen i Fretex

Stillingstilbud

Fretex Miljø argumenterte i tingretten med at Monsen hadde fått tilbud om andre stillinger. Ifølge Monsens anke var dette stillinger han åpenbart ikke ville kunne takke ja til. Blant annet hadde en av stillingene arbeidssted i Sandnes, noe som ifølge Monsen var uaktuelt for ham på grunn av nødvendig helsehjelp som han får jevnlig i Oslo.

LES MER: Fretex mener Monsen ikke hadde varslingsrett

Varslingsutvalget

Tingretten kom under tvil til at Monsen ikke skulle fratre sin stilling mens saken er til behandling. Derfor begynte Monsen på jobb i Fretex Miljø mandag denne uken. Denne delen av dommen er det eneste punktet som ikke blir anket.

Blant vitnene som er stevnet inn fra Monsen side er advokat Birthe Eriksen, som var medlem av det regjeringsoppnevnte varslingsutvalget.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter