Nyheter

Vil ikke gi «First House-karantene»

Hverken Ap eller Høyre har regler om at politikere ikke kan komme fra selskaper med hemmelig kundeliste. Men partisekretær Kjersti Stenseng i Ap mener det kan svekke tiliten.

Gol  20181121.
Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng på talerstolen under LOs Kartellkonferanse på Gol.
Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

– Det Aardal påpeker her er helt legitimt. Jeg mener at om det dukker opp forhold som skaper tvil rundt tilliten til politikere, må både de og partiet være åpne om det, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Ap som svar på Aardals utspill. I forbindelse med at Ida Lindtveit skal inn i First House før hun går tilbake til politikken, mente Aardal partiene må ta på alvor at slik «svingdørvirksomhet» mellom konsulentbransjen og politikken kan svekke tilliten i befolkningen.

LES OGSÅ: Støre tar oppgjør med First House

– Problematisk

Mange av partiene har karantene for tidligere politikere som skal inn i slike jobber. Men få partier, heller ikke Ap, har klare retningslinjer om karantene for folk som skal inn i politikken fra en slik stilling. Stenseng påpeker at det er mange yrker som direkte eller indirekte jobber med påvirkning. Derfor tror hun det er vanskelig å sette helt konkrete kriterier. Hun er likevel tydelig på at hun er kritisk til tur/retur-politikere mellom rådgivningsselskaper som First house og politikken.

– Personlig er jeg skeptisk til en utvikling der mange politikere går fram og tilbake mellom politikk og kommunikasjons- og konsulentselskaper med hemmelige kundelister. Det er problematisk om du skal ha et tillitsverv, politisk verv, samtidig som du har hemmelige kundelister. Det gir grunn til å stille spørsmål ved om du har noen hemmelige bindinger, sier Stenseng.

LES OGSÅ: Hvordan slå Goliat?

Legitimt med hemmelighold

Det er grunn til å være skeptisk om du har jobba med hemmelige kundelister. Det stiller krav til den enkelte, men også oss til som eventuelt skal ta dem inn i verv. Er det ting offentligheten bør kjenne til? sier Stenseng. Situasjonen er en annen om folk går til slike selskaper etter at de er ferdig i politikken, etter hennes syn.

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset er sterkt skeptisk til å kreve at enkelte personer skal få forbud mot å drive med politikk, eller ta visse jobber. Han mener det er legitimt at ikke alle tidligere kundeforhold offentliggjøres.

– Jeg håper folk forstår at det finnes yrkesgrupper som av ulike grunner ikke kan fortelle omverdenen alt om alle man har hatt befatning med i et arbeidsliv, sier han.

Aarset påpeker at det er mange yrkesgrupper, også for eksempel advokater, som har operert med hemmelige klientlister. Det er ikke ønskelig at folk som har hatt slike yrker ikke kan gå til politikken, mener han.

LES OGSÅ: Faren inn i regjering – sønnen ut av partiet

Lojalitet til partiet

Stenseng mener politikere bør fortelle partiet om de for eksempel er inhabile i en sak fordi den gjelder et selskap de har hatt et kundeforhold til.

– Det må være opp til hver enkelt politiker å være profesjonell og ryddig på det. Om du som politiker skal jobbe med en sak der du kan komme i habilitetskonflikt på grunn av tidligere hemmelige kunder, må du ta det på alvor, sier hun.

Høyre ber ikke kandidater til verv utlevere konfidensiell informasjon. Men lojalitet forventes, i det minste ved ansettelser, sier han. Også etter at folk slutter i partiet, ifølge Aarset.

Aarset sier han gjerne vil invitere Aardal på en kaffe for å diskutere hvordan Høyre jobber med slikt. Han understreker at det viktigste for dem er hvorvidt folk opptrer profesjonelt og ryddig i sitt arbeid for partiet.

Habilitet-retningslinjer.

KrF har etiske retningslinjer som omfatter spørsmål som habilitet, integritet, taushetsplikt og informasjon. Slik er partileder Olaug Bollestad skriftlige svar på Vårt Lands spørsmål om partiet har retningslinjer som gjelder for politikere som kommer fra, eller går til, påvirknings- og kommunikasjonsbransjen.

– Det å være tillitsvalgt i KrF medfører at du må være ryddig når det kommer til din egen habilitet. I KrF operer vi ikke med yrkesforbud, men samtidig pålegges det et stort ansvar for å etterstrebe åpenhet og ansvarlighet for KrF-ere. Det opplever jeg at Ida Lindtveit har en tydelig bevissthet rundt, sier Olaug Bollestad.

LES OGSÅ: KrF-profil til First House

Ønsker åpenhet

Administrerende direktør Per Høiby i First House mener det er et gode for samfunnet at folk kan ha erfaring både fra politikken og andre yrker.

Høiby påpeker at de ikke operer med noe prinsipp om at kundene skal hemmeligholdes, men at kundene kan velge dette selv.

– Vi ønsker gjerne at folk skal være mest mulig åpne om det, men det er kundens privilegium å ta stilling til det.

Høiby sier de er positive til regler som regulerer overgangen mellom politikken og selskaper som First House.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter