Nyheter

Blander kristendom i jødehat

Konspirasjonsteoretikeres antisemittiske budskap kobles ofte med kristen symbolikk, viser ny rapport.

Rapportens medforfatter, Jan-Paul Brekke, peker blant annet på nettstedet riksavisen.no. Da Vårt Land klikket seg inn på nettstedet onsdag fantes blant annet overskrifter som «Jews-Jesus 0-1», «Kristne og muslimer – foren eder!», og «Jødenes nye verdensorden – Anti Krists (sic) rike» på forsiden.

Alternativmiljøer og antisemittisme

Rapporten «Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge», som er utarbeidet av Institutt for samfunnsforskning (ISF), deler brukerne av antisemittiske budskap inn i fem hovedgrupper, der ytre høyre og konspirasjonsteorimiljøet er de mest markante.

– Fagfolk vi intervjuet pekte på koblingen mellom enkelte konspirasjons- og alternativmiljøer og antisemittisme, sier Brekke.

Han understreker imidlertid at det er vanskelig å finne omfanget av antisemittisme med kristne røtter. Det finnes ingen kristne nettsteder i Norge med et åpent antisemittisk budskap.

LES OGSÅ: Tusen demonstrerer mot antisemittiske angrep

Debattinnlegg i Dagen

Rapporten viser imidlertid eksempler på kristen antisemittisme i kommentarfelter og debattspalter, blant annet et debattinnlegg i avisa Dagen som grunngir Israels utenrikspolitikk med egenskaper i det jødiske folk. «Det sentrale her er at jødene har ingen tradisjon for å ta ansvar for sin egen skjebne. De eier ikke den selvtillit som er nødvendig for å ordne opp i eget hus,» påstår debattanten.

På ytre venstre peker rapporten på at sammenhengen går motsatt vei.

– Det kan være kort vei fra sterk Israel-kritikk til bredpenslede konklusjoner om det jødiske folk. Grupper som Palestinakomiteen og Boikott Israel kan tiltrekke seg denne typen kommentarer, sier Brekke.

Myndigheter må tenke nytt

Brekke presiserer at antisemittisme på sosiale medier er et område man såvidt har begynt å studere.

– Det interessante er at dette er et nytt medium å uttrykke seg i, så det blir synlig på en annen måte enn tidligere. Både myndigheter og storsamfunn må tenke nytt, sier ISF-forskeren.

Rapporten peker på at noen land har et tett samarbeid med Facebook for å hindre spredning av antisemittiske ytringer.

– Men man ønsker ikke en virkelighet der man kontrollerer ytringer for hardt, mener Brekke.

Facebook og andre sosiale medier åpner for at man kan anmelde ulovlige ytringer. Alle brukere har et ansvar for å følge med på dette, mener forskeren.

LES OGSÅ: Kraftig økning av hatkriminalitet mot jøder i europeiske land

Facebook kan følge med

Arbeidet mot antisemittisme foregår på to fronter: utdannings- og opplysningsarbeid, og oppfølging av ytringer. Men Brekke påpeker at det ikke finnes enkle løsninger.

– Man kan følge ytringene og anmelde dem, organisasjoner kan følge med, og kommersielle aktører som Facebook selv kan følge og anmelde, sier han.

Statssekretær Anne Karin Olli (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier departementet kommer til å vurdere samarbeid med aktører som driver sosiale medier.

– Vi kommer til å se på alle forslagene i rapporten. Det er teknisk mulig å gjøre noe med problemet, men det er også viktig å se på forholdet til ytringsfrihet, sier hun.

Skaper avstand

Regjeringen vil også se på internasjonale erfaringer. Olli legger vekt på hvordan antisemittisme og annen rasisme på internett påvirker samfunnet.

– Det kan begrense mange fra å delta i den offentlige debatten, og skape avstand mellom grupper, sier hun.

Regjeringen har satt i gang handlingsplaner mot rasisme og antisemittisme. Blant tiltakene er registrering og etterforskning av hatkriminalitet med antisemittisme som motiv i alle landets politidistrikter.

Svar fra riksavisen.no

Rapporten peker forskerne, som nevnt, blant annet på riksavisen.no. Jarle Johansen er ansvarlig for nettstedet.

I en e-post til Vårt Land sier han det vil kunne bli en «hedersbetegnelse» å bli «utpekt som antisemittisk i massestrømmedia».

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter