Nyheter

Monsen skal på jobb igjen i Fretex

Mandag 11. mars møter Per-Yngve Monsen på jobb i Fretex Miljø etter at tingretten slo fast at han skal jobbe fram til saken er endelig avgjort.

– Vi har mer enn nok av oppgaver. Jeg håper og tror at vi får nytte av at Monsen nå skal arbeide for Fretex Miljø, sier Glenn Hole, daglig leder for Fretex Miljø.

Monsen skal arbeide i Fretex Miljø fram til endelig dom i saken mellom ham og Fretex Miljø. Oslo tingrett frifant Fretex for usaklig oppsigelse av Monsen. Han mente at endringen av stillingen han hadde, var et forsøk på å bli kvitt ham og dermed en gjengjeldelse etter at han varslet om kritikkverdige forhold i Fretex-konsernet.

– Vi stiller med åpent sinn og forutsetter at det vil fungere. Jeg er ny som leder i Fretex Miljø, og har aldri jobbet med Monsen. Saken startet før min tid. Ut fra det jeg har hørt, har Monsen fungert godt i jobben han har gjort her før, sier Hole.

LES MER: Fikk ikke medhold mot Fretex

Vurderer anke

Per-Yngve Monsen tror det blir «litt begge deler» å komme tilbake til Fretex, men ser det som nødvendig.

– Alt er ikke lystbetont, men jeg tror det blir fint å møte igjen gamle kolleger. Jeg opplever også at jeg har mye støtte i Fretex, sier Monsen.

Dommen ble avsagt fredag 15. februar, og fristen for å anke er én måned. Monsen har foreløpig ikke anket, men har nærmere to uker på seg til fristen går ut.

Kommunikasjonssjef i Fretex Norge, Trine Gjermundbo, viser til at det er Oslo tingretts avgjørelse som nå gjør at Monsen kommer tilbake på jobb i Fretex.

– Da forholder vi oss ryddig til det. Vi har en felles holdning til at vi vil legge til rette for at dette skal fungere, sier hun.

LES MER: – I Norge er det blitt slik at du som varsler til slutt bare rammer deg selv

Konflikt

Retten mener at det høye konfliktnivået mellom partene kan være et argument for at Monsen fratrer mens saken pågår, selv om utgangspunktet i arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker har rett til å fortsette når han reist sak. Men retten legger vekt på at Monsens nærmeste overordnede er innstilt på å la ham være i arbeid, og konkluderer: «Under tvil har retten kommet til at Monsen bør få stå i stillingen under sakens behandling».

I retten sa Hole at han hadde to grunner for å mene at Monsen ikke burde fritas for arbeidsplikt. Den ene var at Fretex Miljø gikk med underskudd og ikke hadde økonomi til å betale lønn til en mann som ikke var på jobb. Den andre var at han så en mulighet for å finne en god tone og kanskje slippe rettssak.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter