Nyheter

Regjeringen lover ideelle og frivillige ny styrke

Hovedaktører bak ideell omsorg og barnevern jubler over nytt regjeringsprogram, mens kritikere roper varsko: Markedet kan spolere effekten.

Vårt Land har gjennomgått punktene i Granavollenerklæringen fra Høyre, Frp, Venstre og KrF om ideell sektor og frivillig innsats. Ett år etter forrige regjeringsprogram – Jeløya-erklæringen – er forskjellen tydelig:

• Samlingen av konkrete løfter til, og honnørord om, frivillig organisasjonsinnsats er blitt større.

• Ideelle organisasjoner – som er store aktører i norsk omsorg – har fått et eget kapittel med forsikringer og god omtale.

LES MER: Slik blir organisasjonsliv og ideelle aktører omtalt i regjeringsprogrammet

– Det er den mest offensive plattformen noen gang, sier Inger Helene Venås, direktør Virke ideell og frivillighet – som organiserer aktører i ideell sektor.

Men Sps Kjersti Toppe går til kamp om regjeringens ideelle fortelling:

– Regjeringsprogrammet inneholder en rekke punkter om konkurranse og privatisering som i praksis vil utmanøvrere de ideelle, sier Toppe, som over år har fremmet stortingsforslag for å stå vakt om ideelle mot kommersielle.

LES OGSÅ: Flesker til med 1,7 milliarder

Dugnadsmoms

Da regjeringsprogrammet ble forhandlet på Granavollen, var aksjonister fra Frivillighet Norge på plass utenfor sperringene. Med banner som «Fjern moms på dugnad» fortsatte de en årelang kamp mot regelverket:

At kommersielle selskaper får fradrag for moms på eksempelvis redningsutstyr, mens en organisasjon som driver førstehjelp i påsken må betale full moms på de samme varene. Inntektene skaffer de gjerne gjennom dugnader – altså «moms på dugnad».

LES OGSÅ: Ideelle barnehager halvert

Uforpliktende

Men fra firepartiregjeringen var innrømmelsen denne: «Bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner, herunder momskompensasjonsordningen». Og så uforpliktende ord er ikke sammenslutningen Frivillighet Norge fornøyd med:

– Regjeringen har ikke lyttet til frivillighetens tydelige innspill: Full momskompensasjon. Vi hadde forventninger om mer enn dette, fordi Venstre og KrF jo begge går inn for slik kompensasjon, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen, som likefullt finner mye å glede seg over:

– Det er positivt at regjeringen i plattformen nevner flere områder der den ser for seg samarbeid med frivillig og ideell sektor, sier Slotterøy Johnsen.

LES OGSÅ: Etterlyser tiltak for å øke ideelle omsorgsaktører

Frivillig kopi

For foreninger, lag og små- og store organisasjoner omtales mer enn i forrige plattform fra bare Høyre, Frp og Venstre. På flere samfunnsfelt enn før ønsker regjeringen samarbeid med frivillige. Henvisningen til «frivillige» går igjen 28 ganger – mot 16 i forrige plattform.

Noe er ren, ordrett kopi fra sist. Som der det handler om «frivillighetssentralenes arbeid med blant annet leksehjelp» og «styrke frivillige organisasjoner som særlig bidrar til integrering av minoritetskvinner». Men på nye felt er «frivillige» inne. Eksempelvis skal de kunne bidra i arbeid mot moderne slaveri og prostitusjon.

LES OGSÅ: Ideelle aktører skvises ut

Et statushopp

Men det store statushoppet i den nye regjeringserklæringen er omtalen av det man kaller ideell sektor – organisasjonsbasert, ikke-kommersiell innsats. Et helt kapittel handler om de ideelles plass. Aktørene på felt som barnevern, innen rusomsorg og helsevesen – skal være en «viktig del av velferdssamfunnet» og sikres «gode rammebetingelser» (Se detaljer i egen sidesak).

Mange av temaene har hittil vært politisk oppgjørsmark i Stortinget: Hvor stor andel skulle de ideelle ha sammenlignet med stat og private? Kunne langsiktige avtaler kunne sikre dem bedre? Hvordan skulle man redde dem fra tyngende, historiske pensjonsforpliktelser fra gammelt av?

LES OGSÅ: Ideelle er frie til å påvirke

«Solid».

– Det som står virker konkret, solid og så målbart som det ikke før har vært i en slik plattform, mener Virke-direktør Inger Helene Venås.

– Det er verdt å merke seg at helseminister Bent Høie har pålagt alle helseforetakene å legge frem planer for ideell vekst, og rapportere til departementet innen 15. august. De skal videre rapportere årlig, påpeker hun.

Venås ser det ikke som noe minus at pensjonsklemmen – der historiske kostnader tynger mange ideelle organisasjoner – ikke er omtalt i plattformen.

– Stortinget har vedtatt en løsning for de som gir tilbud på statlig nivå – og kommunalt nivå er under utredning. Her forpliktet alle fire regjeringspartiene seg i budsjettforliket i fjor høst.

LES OGSÅ: Gir regjeringen ideell-refs

En av de bedre

Også Helmut M. Liessem i stiftelsen CRUX (tidligere Kirkens Sosialtjeneste) er tilfreds etter å ha satt seg inn i regjeringsprogrammet:

– I slike plattformer er jo alt intensjoner og da er jo spørsmålet til slutt om innholdet lar seg gjennomføre. Samtidig finner vi her et eget kapittel om ideell sektor og mye av innholdet i dette er veldig bra.

Liessem nevner at det skal settes måltall for ideell andel i statsbudsjettet for 2020, og at ideell andel i institusjonsbarnevernet skal dobles til 40 prosent inne 2025. Begge deler er også forankret i tidligere stortingsvedtak.

– Det er nok en av de bedre plattformene for ideell sektor, oppsummerer Liessem.

LES OGSÅ: Mener kommersielle blir utelukket

Malurt i begeret

Sps Kjersti Toppe har fulgt de ideelles kamp for trygghet tett. I forrige uke brukte hun ordene «et fantastisk kapittel» om KrFs gjennomslag i regjering fra Stortingets talerstol.

Men samtidig roper hun et stor varsko. Plattformen inneholder nemlig en rekke punkter om overordnet blå politikk: La private konkurrere om å levere offentlig finansierte tjenester der det er fornuftig. Friere brukervalg – og ønsker om at «flere private tjenestetilbydere i større grad kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver».

– Hele regjeringsplattformen gjennomsyres av mer konkurranse i offentlig sektor. Slik slås de gode ordene om ideelle i hjel – og plattformen henger ikke i hop. Derfor tror jeg ikke på resultatene før vi ser dem, sier Toppe.

LES OGSÅ: – Bør ikke drive profitt på de sårbare

En bekymring

CRUX-general Liessem og andre ideelle på spesielt barnevernsfeltet er bekymret over det store innslaget av kommersielle barnevernsselskaper som eies av utenlandske investeringsfond.

– Det er en utvikling som ikke er ønskelig, men som regjeringsplattformen nå adresserer, sier Liessem.

Men Virke-direktør Venås tror ikke punkter i plattformen om konkurranse og privatisering kan konkurrere ideelle aktører ut:

– Vi er ikke bekymret for akkurat dette. Det som er felt ned i denne plattformen er så offensivt og det er tilrettelagt for skreddersøm mellom det offentlige ideelle. Dessuten har regjeringen lovet at det skal komme et måltall for ideell andel innen høstens statsbudsjett. Vi for vår del vil være tett på her.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter