Nyheter

Løfter som kan styrke og svekke

Frem til neste valg samler regjeringens program både godord og utfordringer for frivillige og ideelle.

Her er Vårt Lands gjennomgang av punkter som er en miniguide til hvordan organisasjonsliv og ideelle aktører omtales i regjeringsprogrammet. Noe er punkter om Høyre/Frp-gjennomslag, som kan styrke kommersielle interesser på samme felt.

LES MER: Regjeringen lover ideelle og frivillige ny styrke

Jeløya

Fra forrige Jeløya-plattform er blant annet dette med – forenklet:

Styrke støtteordningene til frivillige organisasjoner som driver med sosial inkludering, styrke de frivillige rettshjelpsordningene og støtte frivillighetens leksehjelp.

Frivillige organisasjoners arbeid for likestilling i minoritetsmiljøer skulle styrkes – og fortsatt Frifond-ordning sikres. En forenklingsreform for frivilligheten skal på plass.

Granavollen

Eksempler på nye punkter i Granavollenerklæringen:

Innføringen av et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år.

Styrke familievernet, sikre at ideelle organisasjoner kan bidra til god integrering og sikre ideelle sentrene som bistår ved alvorlige tilfeller av omsorgssvikt.

Styrke frivillige organisasjoner som bekjemper menneskehandel, mot vold og overgrep og tilrettelegge for et trepartssamarbeid for å hjelpe prostituerte ut av prostitusjon.

Mer ideelt

Her er noen punkter som kan styrke ideelle organisasjoner innenfor omsorgs- og velferdssektoren:

Følge opp Stortingets vedtak om å øke andelen av ideell virksomhet i den samlede helse- og omsorgssektoren og «komme tilbake til et måltall i for dette i 2020-budsjettet».

Sikre at regelverket for anskaffelse av helse- og sosialtjenester utnytter handlingsrommet til å sikre ideelle aktører.

Arbeide for å innføre flere langsiktige driftsavtaler i barnevernet.

Sikre at helseforetak ikke bygger og utvikler konkurrerende tilbud til eksisterende hos private og ideelle.

Konkretisere Stortingets vedtak om 40 prosent ideell andel i institusjonsbarnevernet innen 2025.

Kommersielle farer

Her er punkter i plattformen – som indirekte kan utfordre ideelle:

Gi kommunene rett til fritt å velge barnevernstiltak, samt la private tilbydere konkurrere med offentlig finansierte tjenester «der det er fornuftig».

Legge til rette for fritt brukervalg innen hjemmetjenesten, samt en slik ordning i kommunene, etter modell fra Sverige.

Gjennomføre tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor, slik at flere private i større grad kan bidra.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter