Nyheter

To prester må forlate Spjelkavik

Etter en lang prestestrid i en av Norges største menigheter har biskopen besluttet å fjerne to prester fra menigheten.

Etter en lang og vond strid blant prester i Spjelkavik kirke har Møre-biskop Ingeborg Midttømme besluttet at to av prestene ikke lenger skal ha tjeneste i menigheten. Det var Sunnmørsposten som først meldte om saken.

– Jeg ser ingen annen mulighet enn at begge kapellanene i løpet av dette året får sin prestetjeneste i andre menigheter, skriver Midttømme i et orienteringsskriv om saken.

Les også: Prester slutter etter konflikt

Betent.

Konflikten var så betent at én av prestene nektet å være i gudstjenestefellesskap med kollegaen. Noe av bakgrunnen skal ha vært uenighet rundt kirkens vigselssyn.

– I denne saken er det bare tapere. Både hver for oss og sammen bærer vi smerten, skriver Midttømme.

Menighetsrådet har i samråd med biskop og prost siden i sommer prøvd å løse samarbeidsproblemene i menigheten. En midlertidig løsning ble at den ene presten gjorde et frivillig bytte til et annet sokn etter avtale med prosten.

Menighetsrådsleder Ketil Hjelset uttalte da at det prinsipielle i saken ikke var løst, og måtte løftes opp til et høyere nivå, slik at det ikke blir opp til menighetene å håndtere teologiske konflikter blant ansatte.

Etter menighetsrådsmøte 19. februar, med biskopen og prosten til stede, ble det bestemt at begge prestene skal gjøre sin tjeneste i andre menigheter.

– Jeg syns biskopen har gjort en klok og nødvendig avgjørelse. Det er mange såre og vonde ting i denne saken, så det var nødvendig at hun grep inn på denne måten, sier Hjelset.

Nødvendig inngripen

Hjelset sier han er takknemmelig for at biskopen har gått aktivt inn og lyttet til alle partene i saken. Han sier likevel at han ideelt sett skulle sett at løsningen var annerledes.

– Her er det den «konservative» presten som stenger den «liberale» ute av sitt fellesskap. I utgangspunktet burde det være sånn at den liberale presten burde fått være hos oss siden han var åpen for å samarbeide med alle. Og så ble det likevel slik at han gikk ut først. I virkelighetens verden er det mange ting som spiller inn, så nå har det blitt sånn at den liberale gikk ut først og den andre er på vei ut nå, sier Hjelset.

Les også: Etterlyser klarere kjøreregler etter prestekonflikt

Det prinsipielle.

Midttømme opplyser at hun drøftet saken med Bispemøtet sist uke, og at biskopene er enige om at «ingen kan tvinges til nattverdfellesskap». Menighetsrådsleder Ketil Hjelset mener denne formuleringen fortsatt lar prinsipielle spørsmål stå åpne.

– Den «konservative» presten har operert ut fra at han har en reservasjonsrett fra å delta i nattverdsfellesskap med prester som har annet syn i vigselsspørsmålet, siden han er vigslet før Kirkemøtets vedtak om å vie likekjønnede fra 2016. Jeg opplever at han også har støtte i dette blant noen pensjonerte prester som er tilknyttet menigheten på forskjellige måter. Han har ikke stått alene på at man har en slik rett, sier Hjelset.

– Etter min forståelse har også Ingeborg Midttømme snakket om en lignende variant der man skjelner mellom prester som er ordinert før vedtaket fra 2016, siden man da forholdt seg til en annen kirke enn det vi gjør i dag, sier Hjelset.

– Hva er gjort med det prinsipielle i denne saken, Ingeborg Midttømme? Skal slike saker fortsatt løses på lokalt plan?

– Biskopen er den øverste leder av prestetjenesten i bispedømmet og må sammen med prosten finne løsninger innenfor prostiet. Det prinsipielle er at prester har frihet til å avstå fra nattverdfellesskapet. Dette vil være kjent for både biskop og prost som leder prestetjenesten, sier Ingeborg Midttømme.

– Om ingen kan tvinges til nattverd, finnes det da en mulighet til å reservere seg eller avstå fra nattverd med meningsmotstandere?

– Det er besvart over, men «meningsmotstandere» er ikke dekkende for den dype overbevisning og smerte som ligger bak et slikt valg, skriver Midttømme til Vårt Land. De to prestene besvarte ikke Vårt Lands henvendelser før avisa gikk i trykken i går.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter