Nyheter

Biskopene diskuterer sin egen fremtid

Denne uken diskuterer biskopene hva slags myndighet de skal ha i en ny folkekirke. – Hvis biskopene mister arbeidsgiveransvaret vil det redusere deres lederrolle betydelig, mener Hallgeir Elstad.

Bispemøtet i Den norske kirke. 

Helga Haugland Byfuglien – fast preses i Bispemøtet
Solveig Fiske, biskop av Hamar 
Ingeborg Midttømme, biskop av Møre 
Halvor Nordhaug, biskop av Bjørgvin 
Atle Sommerfeldt, biskop av Borg 
Stein Reinertsen, biskop av Agder og Telemark
Olav Øygard, biskop av Nord-Hålogaland
Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, biskop av Sør-Hålogaland 
Anne Lise Ådnøy, konstituert biskop i Stavanger 
Herborg Oline Finnset, biskop av Nidaros
Kari Veiteberg, biskop av Oslo
Jan Otto Myrseth, biskop av Tunsberg
Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter