Nyheter

Ny rapport avslører alvorlig svikt i barnevernet

Rutinesvikt, store mangler og dårlig praksis i barnevernstjenestene avdekkes i en gjennomgang av over 100 barnevernssaker.

Statens helsetilsyn har totalt gjennomgått 106 barnevernssaker fra 60 kommuner over hele landet. Sakene har vært behandlet i fem ulike fylkesnemnder i tidsrommet januar 2016 til mai 2017.

I rapporten, som ble lagt fram torsdag, konkluderer helsetilsynet blant annet med at det er stor grad av variasjon i om barnevernstjenestenes arbeid er i tråd med god praksis.

– I de fleste saker har det vært både god praksis og svikt. Den mest alvorlige svikten er at barnevernstjenestene i svært mange saker ikke bruker den informasjonen de har, og den kompetansen de besitter, til å gjøre en grundig vurdering av det enkelte barns behov, heter det.

– Barn lever for lenge i situasjoner med dårlig omsorg, og i noen tilfeller grovt dårlig omsorg. Det er vold og annen problematikk som de ikke skal leve under, sier Helsetilsynets assisterende direktør Jo Kittelsen til VG.

Bruker ikke opplysninger

Rapporten peker også på at selv om barnevernet har snakket med barna i alle faser, og skrevet ned barnas synspunkter, er de ofte ikke tatt hensyn til i vurderingene. Dette reduserer barnas mulighet til reell medvirkning

Rapporten stiller også spørsmål ved om barnevernstjenesten har forsikret seg godt nok om at foreldrene har forstått det kontaktpersonene har villet formidle. Dette gjelder både norske foreldre og foreldre som har vokst opp i andre land

Samtidig fastslår tilsynet at barnevernstjenestene gjør grundige og gode analyser i saker som angår helt små barn og spedbarn

– Ikke fornøyd

– Jeg er ikke fornøyd med at Helsetilsynet kun konstaterer god praksis i om lag halvparten av barnevernets undersøkelser. Det bekymrer meg at alvorlig informasjon glipper, og at hjelpetiltakene dermed ikke er tilpasset barnets og familiens situasjon. Dette må forbedres hvis vi skal lykkes bedre med å forebygge omsorgsovertakelser og akutte flyttinger, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) i en pressemelding.

Samtidig er hun glad for at rapporten slår fast at det ikke er noen grunn til å hevde at barnevernet griper inn i saker uten grunn.

– De barna som barnevernet overtar omsorgen for, trenger omsorg og beskyttelse, sier hun.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

LES OGSÅ: Barn og foreldre møtes uten barnevernet, frykter for tilbudet

Les mer om mer disse temaene:

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter