Nyheter

Vil ikke kommentere alvorlighetsgrad i Hillsong-varslingene

Den internasjonale Hillsong-organisasjonen skal bistå Hillsong Norway i varslingssakene mot leder Jostein Krogedal. – Jeg håper denne prosessen vil vise at Jostein Krogedal håndterer denne siden ved lederskap også, sier Andreas Hegertun.

Det har stormet rundt Hillsong Norway de siste dagene, etter at Dagen i forrige uke meldte at det har kommet inn omlag 20 varsler mot leder Jostein Krogedal.

Varslene skal i hovedsak handle om lederstil og annen kritikkverdig oppførsel. Krogedal skal ha oppført seg ufint og nedsettende, brukt hersketeknikker og vært manipulerende. Ifølge varslerne skal dette ha skapt en fryktkultur i bevegelsen.

– Jeg har vært for konfronterende med folk når det gjelder ting som handler om kulturen vår. Jeg har sagt veldig tydelig i fra, men noen ganger har det vært til feil folk og på et feil tidspunkt. Jeg har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til folk, og da har de blitt redde og opplever at vi har en fryktkultur, uttalte Krogedal til Dagen.

LES MER: Varsling om trakassering og fryktkultur.

Ingen kommentar

Mandag meldte Dagen at Krogedal har hatt en tilbaketrukket rolle i Hillsong Norway de siste fire månedene. Hovedpastoren taler blant annet mindre på gudstjenester, og arbeider med de tingene som har kommet frem i varslene, ifølge daglig leder i Hillsong Norway, Rune Sørbø.

På e-post til Vårt Land skriver Sørbø at styret i Hillsong Norway har vært informert og involvert i denne saken helt fra de fikk de første varslene.

– De tiltakene og prosessene vi har gjort i denne saken er forankret i styret, uttaler han til Vårt Land.

Ellers er Sørbø sparsom i sine kommentarer.

– Kommer det inn flere varslinger?

– Det er ikke kommet inn flere varsler i senere tid.

– Hva er alvorlighetsgraden i varslingene?

– Det ønsker vi ikke å kommentere.

– Ønsker varslerne en annen leder av Hillsong Norway?

– Det ønsker vi ikke å kommentere.

– Hvordan stiller styret og pastorrådet seg til dette ønsket?

– Styret og pastorteamet ønsker ikke at Krogedal skal permitteres.

LES MER: Pastorpar er den nye trenden.

Australsk styremedlem

Varslene i desember førte til at halve styret i Hillsong Norway har blitt byttet ut. I tillegg har det kommet inn en ekstra representant, George Aghajanian, som er leder for Hillsong International og Hillsong-grunnlegger Brian Houstons høyre hånd.

Intro, som var menigheten Jostein og Brit Krogedal plantet i sin tid, ble en del av Hillsong-bevegelsen i 2016. Det betyr at menighetene i Norge er en del av en internasjonal, hierarkisk struktur som de står til ansvar overfor.

Hillsong Norway er imidlertid også en del av Pinsebevegelsen i Norge. Leder for lederrådet i Pinsebevegelsen, Sigmund Kristoffersen, har fortalt at Hillsong Norway ikke har vært i kontakt med lederrådet i forbindelse med varslingene.

Ønskelig

Vårt Land tar kontakt med pressetalsmann i Pinsebevegelsen, Andreas Hegertun, med spørsmål om hva de tenker om at Hillsong Norway ikke tok kontakt med dem, men med Hillsong International.

– Kan Hillsong være en del av Pinsebevegelsen når menigheten først og fremst har tilsyn av Hillsong internasjonalt?

– Pinsebevegelsen i Norge består av selvstendige kirker og sånn sett er ingen pålagt å benytte seg av den gjeldende rådsstrukturen, selv om dette er anbefalt og ønskelig. Hillsong er et av flere nettverk av kirker innenfor Pinsebevegelsen som har egne rutiner for å håndtere denne typen varsler, skriver Hegertun på e-post.

Han understreker at det viktigste i slike saker er at varslerne blir godt ivaretatt og lyttet til.

– Vi har tillit til at Hillsong håndterer dette og vil samtidig være parat til å hjelpe til ved ønske om det.

– Har Krogedal vært for dårlig på å ta imot råd og veiledning?

– Enhver leder må håndtere styrke med varsomhet og lytte til råd og veiledning. Jeg håper denne prosessen vil vise at Jostein Krogedal håndterer denne siden ved lederskap også.

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter