Nyheter

Hans Zollner: Mindreårige blir eneste tema i Vatikanets møte

Møtet paven har innkalt til i slutten av februar, skal ikke handle om overgrep mot prestestudenter og andre voksne. Det sa møteplanlegger Hans Zollner under sitt Oslo-besøk.

– Møtet vil ikke handle om sårbare voksne, sier Zollner, som var i Oslo denne uken.

21. til 24. februar skal presidentene for Den katolske kirkes bispekonferanser møtes i Vatikanet for å diskutere overgrepskrisen. I en melding som gikk ut fra Vatikanets pressetjeneste 12. september het det at temaet skal være «forebygging av misbruk av mindreårige og sårbare voksne». I fjor kom det fram at en del av overgrepskrisen også gjaldt prestestudenter som ble utnyttet gjennom seksuelle relasjoner til overordnede i kirken. Zollner er en av tre personer som har ansvar for å forberede møtet.

– Spørsmålene om sårbare voksne er viktige og vil bli tatt opp, men denne gangen vil fokuset være på mindreårige, sier han.

Alvorlighetsgrad

– Så temaet for møtet er blitt endret?

– Nei, det var slik fra begynnelsen, sier Zollner.

I et kommuniké fra møtet paven hadde med rådet av kardinaler som også ble sendt ut 12. september. står det «beskyttelse av mindreårige» og intet om «sårbare voksne».

– Betyr det at tilfeller som i McCarrick-saken som også gjaldt unge voksne er ute av diskusjonen?

– Ja. Ut fra lovgivningen, for eksempel i ditt land, antar jeg den sier at overgrep er mer alvorlig hvis den som er misbrukt er under 18 år. Vi må ta dette opp, men ikke på dette møtet.

Zollner legger til at det dessuten er vanskelig å definere hva en «sårbar voksen» er.

– Det finnes ingen universelt akseptert eller akseptabel definisjon. Ingen vet eksakt hva uttrykket betyr, sier Zollner, som er jesuitt, professor i psykologi ved The Pontifical Gregorian University i Roma og leder et senter for beskyttelse av barn.

LES MER: – Overgrepskrisen setter hele Den katolske kirkes troverdighet på spill

Prestestudenter

Overgrepsanklagene mot den amerikanske kardinalen og biskopen Theodore McCarrick ble mye omtalt i fjor. I juni ble han fratatt tittelen kardinal. Vatikanet opplyste at grunnen var anklager om seksuelle overgrep mot mindreårige og prestestudenter over flere tiår. McCarrick har erklært seg ikke skyldig, og saken er til behandling i en kirkelig prosess.

Paven og Vatikanets håndtering av McCarrick sak var også tema i brevet som Carlo Maria Viganò offentliggjorde i august. Viganò anklaget pave Frans for å ha lettet på sanksjoner mot McCarrick som Viganò ba en annen kardinal bekrefte var pålagt av den forrige paven, Benedikt.

Hans Zollner mener det er vanskelig å si hvor McCarricks sak ville stått hvis anklagene ikke også hadde handlet om mindreårige. Han understreker at forståelsen generelt i samfunnet for hva seksuelle overgrep er, har endret seg.

– Folk er nå klar over at bildet av en kardinal som et menneske som må ligge utenfor all tvil i slike saker, ikke er sann. Jeg tror at hvis det ikke var mindreårige involvert, ville det ikke blitt kjent, skandalen ville vært mye mindre og den offentlige oppmerksomheten ville vært mindre, fordi det ikke ville ligget under den spesielle kirkeloven som innebærer at dette håndteres på en alvorlig måte, sier Zollner.

LES MER: Et katolsk uvær

Straffbart i Norge

Georg Fredrik Rieber-Mohn leder fagetisk råd i Oslo katolske bispedømme, som håndterer anklager om overgrep. Han har tolket annonseringen av møtet om «mindreårige og sårbare voksne» som at dette dreier seg om straffbare forhold. Rieber-Mohn forstod meldingen fra Vatikanet i september slik at «sårbare voksne» må omfatte tilfeller som i McCarrick-saken der han som overordnet hadde seksuelle relasjoner til prestestudenter.

– Studentene kan være i et avhengighets- eller underordningsforhold til en kirkelig overordnet, og da vil det også være straffbart å utnytte sin posisjon etter norsk straffelov, sier Rieber-Mohn.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter